Home ความรัก การปล่อยใจเพียงครั้งคราว อาจทำให้ทุกข์ระทมตลอดไป(เตือนสติคนมีคู่)

การปล่อยใจเพียงครั้งคราว อาจทำให้ทุกข์ระทมตลอดไป(เตือนสติคนมีคู่)

1 second read
0
0
55

ผิ ดเมียหรือ ผัวชาวบ้ านนั้นหลายๆ ท่านคงทราบกันดี ว่าเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำนับว่า

เป็นการผิ ดศี ล ธ รรมอย่ าง ร้ าย แร ง ผล ก รรมของผู้ที่ลั ก ล อ บ ผิ ดผัว

ผิ ดเมียชาวบ้ านเพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้ที่กำลังจะห ล งผิ ดหรือผู้ที่ห ล งผิ ดไปแล้ว

ให้กลับตัว กลับใจซะนะ

1. พร ากจากคนที่รักจริง

ความห ล อ ก ลวงไร้ซึ่ง ความจริงใจ มิใช่ เพียงแค่ภรรย า-สามี หรือลูกๆ แค่นั้นที่

ถอยห่างคนที่จริงใจกับคนผู้นี้ ก็ไม่มีอีกแล้วเหมือนกันจะต้องทน ทุ กข์ กับความเหงา

โดดเดี่ยว แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครสักคน

2. โ ร ค ภั ย มาเยือนแบบไม่รู้ตัว

แน่นอน ว่าการมักมากใน ก าม ของคนผู้นี้ อาจทำให้มีเปอร์เซนต์ในการเสี่ ย งติ ดต่ อ

โ รค เกี่ยวกับเพ ศ และอาจจะมีโ รค ที่เกี่ยวกับความเ ค รียด ด้วยนั่นก็เพราะต้อง

คอยปิดบังสามีหรือภ ร รย าของคุณ และคนรอบข้างไม่ให้รู้เรื่องเช่นนี้

3. ชีวิตไม่ก้าวหน้า ถดถอย

ในตอนที่ คนผู้นี้มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่นมือเข้ามาช่วย หรือแ ย่กว่านั้นอาจโ ดน ห ล อ ก

เงินแล้วห นีหายพูดอะไร ก็ไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีคนนับถือ หน้าที่การงานก็จะดิ่งลงเ ห ว

เจ้านายหรือลูกน้อง ก็จะหมดศ รั ทธ าไปเลย

4. มีลูก ลูกก็ไม่รักคุณ

เมื่อลูกของคุณ ทราบเรื่องและแน่นอน ว่าเขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจกลาย

เป็นคนที่ มีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้แ ก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ

5. เสียความดีและเกียรติย ศ ของตนเองที่สะสม มาตลอดชีวิตเพื่อสิ่งนี้หรือไม่

เชื่อว่าทุกคนคงตระหนัก ได้ถึงผลที่จะตามมานั้น ร้ า ย แ ร ง ขนาดไหน คุณพร้อม

ที่จะเสี่ ยงกับผลที่ตามมาไหมล่ะ ขอยินดีกับท่านที่ไม่เคยคิดนอกใจคนรักของตนแต่ผู้ที่

คิดหรือผู้ที่ทำไปแล้วปรับเปลี่ยน ตนเองใหม่ได้หากยังไม่สายเกินไป

ขอบคุณที่มา verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…