Home ความรัก การเลือกคู่ชีวิตที่ดี ควรจะต้องมีศีลเสมอกัน

การเลือกคู่ชีวิตที่ดี ควรจะต้องมีศีลเสมอกัน

0 second read
0
0
746

ทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ ความรักเท่านั้น ที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ตลอด รอดฝั่งได้เพราะหลายๆ

คนหาคนรักที่ดี บางคนมีความรัก ก็ไม่ได้คู่รักแบบที่หวังไว้ไม่เป็นดั่งใจฉะนั้น การมีคู่ชีวิตที่ดี

ควรมีศีลเสมอกันด้วย เพราะการที่เรามีคู่ดีเราดูได้จากศีล ดูได้จากสติปัญญามีบุญวาสนาที่

เท่ากัน เราจึงเรียกว่า “คู่ดี” แต่เมื่อเรามีแล้ว แต่ต้องอยู่บนความกังวลใจ หนักใจ วิตกกังวล

มันไม่ได้เรียกว่าคู่ดี มันเรียกว่า “คู่เว รคู่ก รรม” สักวันหนึ่งที่เราหมดบุญต่อกันเมื่อเวลามา

ถึงก็ต้องแยกจากกัน เราไม่สามารถยื้อไว้ได้ การฉลาดในการเลือกคู่นั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การที่จะอยู่ด้วยกันแล้ว มีความสบายใจอย่ างเดียวมันไม่ได้หรอก มันต้องมีปัจจัยอื่นๆ

ด้วยเช่น คนรอบข้าง หรือการเป็นตัวของตัวเอง แบบที่ไม่ต้องแสร้ง แกล้งทำแบบที่ไม่ต้อง

มานั่งประดิด ยอมรับในข้อเสี ยของอีกฝ่ายได้เสมอ หากคุณสองคนมีตรงนั้นแล้วเราดีใจด้วย

ความรักของคนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ย่อมยั่งยืน ไม่หนีหายไปไหนย ามที่ทุกข์หนักไม่ปล่อย

ให้อีกฝ่าย เผชิญปัญหาโดยลำพัง เพียงคนเดียวหากในชีวิตนี้ เราเจอคนแบบนั้นคนที่รักเรา

โดยไม่รังเกี ย จการกระทำที่ไม่ดีของเราจำไว้ว่า จงรักษ า เขาไว้ให้ดี นอกจากพ่อแม่แล้ว

จะหาใครที่ไหน รักเรา ยอมรับในตัวเราได้แบบนี้ในชีวิตคนเรา เราจะเจอคนเช่นนี้ไม่กี่คนจริงๆ

บางคนเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เจออีกเลยบางคนไม่เจอ แต่หากเจอแล้ว อย่ าเอา

กิเล ส ความหลง ความเบื่ อ นำทางเพราะอารมณ์ชั่ ว วูบนี่แหละ ทำให้ชีวิตต้องสู ญ สิ่ง

มีค่าที่สุดในชีวิตไป มันไม่คุ้มเลย

ขอบคุณที่มา นามบุญ

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…