Home ข้อคิด “กาหลงซาก” เรื่องนี้สอนใจ และให้ข้อคิดคนได้ดีมากๆ

“กาหลงซาก” เรื่องนี้สอนใจ และให้ข้อคิดคนได้ดีมากๆ

7 second read
0
0
78

นานมาแล้วมีซ าก ช้างลอยไปตามกระแสน้ำกาตัวหนึ่ง

พบเข้าก็ดีใจคิดว่าตนเป็นผู้โชคดี เพราะจะได้อาหาร

กินฟรีโดยไม่ต้องออกแรงไปอีกนานจึงโผลงจับที่ซ าก

ช้างนั้นจิกกินเนื้อช้างที่ เ น่ า เ ปื่ อย อิ่มแล้วก็หลับ

อยู่บนซากช้างนั้นเองตื่นขึ้นก็กินอีกกินๆ นอนๆ อยู่กับ

ซ ากช้างนั้นอย่ า งมีความสุขนานวันเข้ากระแสน้ำก็ไหล

ออกสู่ทะเลซ าก ช้างก็พลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆ

จนถึงกลางมหาสมุทร พอซ าก ช้างเปื่ อ ย เ น่ า สื้นไป

กาก็มองไม่เห็นฝั่งเสี ย แล้วถึงจะพย าย าม บินกลับ

อย่ างไร ก็ไม่สามารถพ้นจากมหาสมุทรได้จึงหมดแรง

จมน้ำต า ย ในที่สุดในทางธรรมซ าก ช้างที่ลอยไป

ตามกระแสน้ำนั้นท่านเปรียบเหมือนกามคุณ 5 ได้แก่

รูป เ สียง กลิ่น รส และสัมผัสที่น่าพอใจทำให้

เกิดสุขซึ่งเป็นเรื่องที่ปุถุชนมุ่งแสวงหาเพราะที่มนุษย์ต้องการ

เงินทองข้าวของอาหารการกิน หรือที่อยู่อาศัยก็เพราะ

สิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมือให้ชีวิตเข้าถึง รูป เ สียง กลิ่น รส

และสัมผัสที่ทำให้เกิดสุขทั้งสิ้นไม่นับวัตถุสิ่งของเครื่อง

ปรนเปรอความสุขส่วนเกิน ที่มีอยู่อีกกลาดเกลื่อนมากมาย

ก าม คุณ 5 จึงเป็นของคู่กับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะ

มนุษย์ปุถุชนด้วยแล้วก็เปรียบเหมือนอาหาร ที่จำเป็นกับชีวิต

นั่นแหละข้อควร ระ วั งในเรื่องนี้ก็คือแม้ต้องมีก าม

คุณเป็นอาหารของชีวิตแต่ไม่ควรหลงใหลเผลอสติ

ต้องนึกไว้เสมอว่าชีวิตที่ผูกพันกับก าม คุณก็เหมือน

การอยู่บนซ ากช้าง ที่ลอยไกลออกไปทุกทีแล้วฝึกคิดให้เห็น

ด้านที่เป็นโทษของกามคุณเสี ย บ้างยินดีในความสุข

เหล่านั้นแต่พอประมาณจึงจะไม่ต้องพบชะตา ก ร ร ม

เหมือนกาหลงซ ากตัวนั้น

ขอบคุณที่มา b a n g p u n s a r a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…