Home ความรัก ข้อคิดสำหรับสาวๆ ในการเลือกคู่ชีวิตที่ดี จะมีความสุขจนแก่เฒ่า

ข้อคิดสำหรับสาวๆ ในการเลือกคู่ชีวิตที่ดี จะมีความสุขจนแก่เฒ่า

8 second read
0
0
168

ในยุคสมัย หนึ่งผู้หญิงจะกลั ว ตัวเลข “30” มาก คือถ้าอายุ 30ปียังไม่มีคู่ครองก็จะเครี ย ด

กับคำพูดของคนรอบข้าง จนไม่เป็นอันทำการ งานทีเดียวผู้หญิงไม่อาจผ่ านพ้นวิถีชีวิตเช่นนี้

ไปได้ง่ายนัก ในเมื่อความยึดถือ การวาง สมมติ ไว้ในสังคม มักจะ “สนั บ สนุนส่งเสริม”

ให้แต่งงาน มากกว่าให้อยู่เป็นโสดซึ่งก็ส อด คล้องกับค่านิยม จึงทำให้ผู้หญิงที่แม้คิดจะอยู่เป็นโสด

ชีวิตโสดก็มีความสุขดีอยู่แล้ว แต่ก็ต้องลังเล สุดท้าย ก็ต้อง ต ก กระได พลอยโจนไปกับค่านิยมนี้

หลังแต่งงานมีความสุขจริงหรือมี การสำร วจคู่แต่งงานในกรุงเทพมหานคร พบ ว่าทุก 10 คู่ที่

จดท ะ เบียนสมรส จะกลับมาจดท ะเบียนหย่ า 3-4 คู่ เพราะชีวิตคู่ถึงจุดระเบิ ดและนักจิตวิทย า

พบว่ามากกว่า 30% ของคู่แต่งงาน จะทนอยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสุขแต่ไม่ยอมหย่ าร้าง ดังนั้น

สรุปได้ว่า จากคู่แต่งงาน 10 คู่จะมีเพียง 3-4 คู่ เท่านั้นที่ ชีวิตสมรส สมบูรณ์ มีความสุขมากกว่า

การอยู่เป็นโสด แสดงว่าโอกาสที่จะล้ ม เ ห ล วมากกว่าครึ่ง แล้วจะป้องกัน ได้อย่ างไรมี

หนังสือมากมายที่เขียนเกี่ยวกับการเลือก คู่ชีวิตอ่ านกันไม่หวาดไม่ไหวบางเล่ม อ่ านแล้วมีแต่

น้ำไม่มีเนื้ อ บางเล่ม อ่ า นแล้ว ปฏิบัติจริงไม่ได้ บางเล่มเป็นของต่างประเทศที่แปลมาแล้วไม่

เข้ากับสังคมไทย อย่ างไรก็ตามผู้หญิงควรจะใส่ใจเรื่องการเลือกคู่ไว้บ้ าง ผู้ชายแต่งงานกี่ครั้งๆ

ก็ไม่เสียหายอะไร แต่ผู้หญิงจะเ จ็ บ ป ว ด และเจ็ บ ลึกมากกว่า และโอกาสเริ่มต้นใหม่

จะน้อย ลงเรื่อยๆ ผมพย าย ามรวบรวมเรื่องการเลือกคู่ ที่ได้อ่ าน มาและนี่คือเหตุผล 8 ข้อ

ที่สรุปมาให้ อ่ านสำหรับผู้หญิงที่คิดจะแต่งงาน

1. อย่ าแต่งงาน เพราะกลัวว่าจะไม่ได้แต่ง คู่ที่หามาได้จากการไม่พิจ ารณาให้รอบคอบ นั้นจะ

มีผลร้ าย กับชีวิตทุกข์ท ร มาน ไปจนต าย อย่ าไปสนใจ กับคนรอบข้างมีงานวิจั ย มากมาย

ที่แสดงว่าการอยู่เป็นโสดมีความสุขมากกว่าถ้าจะไม่มีความสุขก็เพราะพวกปากหอยปากปูรอบข้างนี่แหละ

2. อย่ าแต่งงาน เพราะคุณอย ากจะออกจากบ้ าน จากครอบครัวเดิมของคุณเพราะแม้ที่บ้ านเรา

จะมีปัญหามากมาย แต่คุณจะแน่ใจได้อย่ างไรว่าครอบ ครัวอื่นไม่มีปัญหา การที่แต่งงานแล้วไป

อยู่กับครอบครัวอื่นซึ่งคุณเป็นคนนอกจะมีปัญหาที่คุณคาดไม่ถึงมากมาย

3. อย่ าแต่งงาน เมื่อคุณกำลังอ กหั ก หรือเมื่อต้องการประช ด แฟนเก่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่

หม อ ก ควันเข้าปกคลุมชีวิต รอให้ทุกอย่ างแจ่มใสเสียก่อนคุณจะเห็นภาพชัดขึ้น

4. อย่ าแต่งงาน เพราะคุณสงส ารเขาผู้ชายที่น่าสงส ารมักมีจุดอ่อน มีป ม ด้ อ ยและ

พฤติก ร ร มเปลี่ยนไป มากมายภายหลังการแต่งงานความสงส ารไม่จีรั ง ยั่งยืนเท่ากับ

ความรัก สักวันหนึ่งคุณอาจคิดกลับ

5. อย่ า แต่งงาน เพราะหลงใหลในรูปสมบัติของเขาเพียงอย่ างเดียว รูปร่างหน้าตา

ทรัพย์สิน เป็นเรื่องภายนอกเป็นเปลือกที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีเนื้ อ แท้ที่เน่ า อยู่ภายใน

6. อย่ าแต่งงาน เพราะอย ากหนีตนเองเพราะการแต่งงานไม่ได้ช่วยให้คุณหนี

ตัวเองได้ แม้ว่าจะแต่งกี่ครั้งก็ตาม
7. อย่ าแต่งงาน เพราะคิดว่าจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ในทาง จิตวิทย าแล้วนิสัยส่วนลึกของ

คนเราเปลี่ยนไม่ได้จะเป็นเช่นนั้น ไปตลอดชีวิตดังนั้น การตัดสินใจแต่งงานโดยคิด ว่าเขา

คงเปลี่ยนไปหลังแต่งเป็นการคิดที่ผิด ม หั นต์

8. อย่ าแต่งงาน เพราะความเหงา ความเหงาเป็นเครื่องมือของก รรม อย่ างหนึ่งถ้าเรา

ไม่รู้วิธีจัดการกับมันชีวิตจะถูก ก ฎ แห่งก ร ร มชั ก จูงไปบางคนไปติด ย าเส พติดบางคนไป

ติดการ พ นั น ติดสุ ร า บางคนใช้ชีวิตเ ส เ พ ล กับเพื่อนฝูงและแน่นอนการตัดสินใจ

แต่งงานเพราะ กลัวเหงาเป็นการตัดสินใจที่ผิดพ ล า ด

อย่ างไรก็ตาม ถ้าปฏิบัติตามก ฎ 8 ข้อนี้อย่ างเคร่งครัด คุณอาจจะกลายเป็นคนขี้ระแวงไป

เรื่องความรักบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลถ้าคุณเจอใครสัก คนที่คุณคิดว่าใช่เลย เป็นความรักที่แท้จริง

ไม่ใช่ความหลง ไม่ใช่ความ โรแมนติก และที่แน่นอนที่สุดเขาต้องรักคุณอย่ างแท้จริงด้วยถ้า

เป็นเช่นนั้นตัดสิน ใจแต่งได้เลยเพราะความรักสามารถเอาชนะทุกสรรพสิ่งผู้หญิงมักเป็นกังวล

เรื่องอนาคตจนกระทั่ง เธอมีสามีผู้ชายไม่เคยกังวลถึงอนาคตข้างหน้าจน กระทั่งเขามีภรรย า

ขอบคุณที่มา p a t t a n a k i t

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…