Home ข้อคิด ข้อดีของการมีเงินออม แล้วชีวิตจะดีขึ้น..แบบที่คุณไม่เคยคาดคิด

ข้อดีของการมีเงินออม แล้วชีวิตจะดีขึ้น..แบบที่คุณไม่เคยคาดคิด

0 second read
0
0
34

วันนี้เราจะพาคุณ ไปดูประโยชน์ ของการออม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คน ที่คิดเริ่มจะเก็บออมเงินจริงๆจังๆสักที ซึ่งเราก็เชื่อว่าหากใครได้รู้ถึงประโยชน์การออม แล้วคงอย ากจะเก็บเงินขึ้นมามากกว่าเดิมและอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้

ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลยปัจจุบันมีนโยบายจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้คนในประเทศรู้จักการออมเงินมากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อย ไปจนถึงวัยทำงานเพราะทุกภาคส่วน เห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน์อย่างมหาศาล ช่วยให้สังคม ในระดับครัวเรือนดีขึ้นส่งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น

นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเท ศ เจริญก้าวหน้าเพราะนำเงินที่ได้จากการออมนั้น มาปรุงปรับและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภ ค โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น สำหรับใครที่คิดจะออมเงินแต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่า นบทความนี้ดูชื่อบทความว่า

ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าการออมเงินนั้น มันดีกับชีวิต ความเป็นอยู่ของเรา ในปัจจุบันและอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษาประโยชน์ ของการออมเงินกันเลยครับประโยชน์ของการออมเงิน

1.เงินออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

2.การออมเงินเป็น การเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น เป็นต้นว่า หากวันข้างหน้าคุณประสบอุบั ติ เ ห ตุ โดยมิได้คาดคิดก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3.ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง มีโร ค นั้น โร ค นี้มารุมเร้าคุณ ก็จะได้มีเงินรักษ าโ รคภัยต่างๆที่เข้ามารุมเร้ า

4.การออมเงินนั้น สามารถทำให้อนาคตคุณ ดูสดใสและเพิ่มความมั่งคง ต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

5.เงินออมนั้น สามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณ ที่เกิดป่ วย ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเงินของเรา ไม่สะดุดหรือไม่ ช็ อ ต

6.เงินออมสามารถช่วย ให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

7.เงินออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสดแทนการผ่ อน ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ดอ กเบี้ย ตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเงินก้อน เมื่อพร้อมเพื่อย ามหลับ จะได้นอนสบาย

8.เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชียหรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อย ากไปสักครั้งเงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9.เงินออมสามารถ เก็บไว้ เพื่อเป็นเงินในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงานหรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

10.เงินออมสามารถ ส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

11.การออมเงินยังช่วยให้คุณ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยเช่น คุณต้องการมีรถยนต์เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงินซื้ อ รถยนต์ได้

12.ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรา ยังนำไปเข้าวัดวาอาราม หรือมูลนิธิต่างๆ ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เรา ไม่มีลมหายใจแล้ว

13.และสุดท้ายการออมเงิน ทำให้เราไม่มีหนี้ที่คนส่วนใหญ่ เป็นหนี้ เพราะไม่มีเงินออมต้องการเงินก้อนไปใช้และเงินที่ได้มาก็ต้องไปผ่ อน ใช้หนี้อีกส่วน ก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคนซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบายกว่า คนมีหนี้เยอะเลยนะครับไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่า เจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

14.การออมเงิน ทำให้คุณมีเงิน ที่จะนำไปลงทุ นหรือ ทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะ ความมั่นคงให้แก่คุณครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้จากที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ

ซึ่งเงินที่ได้จากการออม ยังมีประโยชน์อีกมากหากพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าประเทศ ที่มีปริมาณเงินออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเพราะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุน ในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานส่งเสริมศักยภาพ

การลงทุ น ของประเทศไม่ต้องไปติดหนี้ ติดสิน ขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้า ต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความเสี่ ย ง จากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนได้อีกด้วยจากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้ว
แต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานเอกชนหรือข้าราชการ ถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวสบายไปด้วยเพราะความสุขของครอบครัว

เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคง ทางฐานะและทรัพย์สิน ของคนที่อยู่ในครอบครัวซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหนก็สามารถที่จะออมเงินได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจและรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลก

ที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็นซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภคจะเรียกคนจำพวกนี้ว่า ขี้งก การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์การออมเงินที่ดีนั้น ควรออมแต่พอดี ไม่เบี ย ด เบี ย น ความสุขของตนเอง

จนต้องทำให้เป็นทุกข์ เพราะการออมคือการที่รายได้ หักกับรายจ่ายซึ่งเงินที่เหลือนั้น จะกลายมาเป็นเงินออมและเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้สู ญ หาย ไปไหน แต่เงินจำนวนนี้ จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นดีแค่ไหนจากคำที่มีคนกล่าวว่า

ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็นไม่มีใครที่จะแก่เกินออม ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคง ของเราในอนาคต

ขอขอบคุณ Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…