Home ข้อคิด คนฉลาดกับคนโง่ ต่างกันเพียง 5 ข้อ คุณเป็นคนแบบไหนนะ

คนฉลาดกับคนโง่ ต่างกันเพียง 5 ข้อ คุณเป็นคนแบบไหนนะ

5 second read
0
0
290

ในสังคมทุกวันนี้คงปฏิเส ธ ไม่ได้เลยว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใคร

อย ากคบหาด้วย และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัว ทำให้คนรอบข้างต้องเบื่ อ หน่าย

ในจำนวนนี้ มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น “คนโ ง่ ชอบอวดฉลาด” ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า

“คนโ ง่ ” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่ างด้วยกัน

1.คนโ ง่ มักจะคิด ว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ ที่มีความขัดแย้ ง คนโ ง่ จะเถียงอย่ า งเอาเป็นเอา ต า ย เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะและ

แทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเอง อยู่ด้วยหรือไม่ขณะที่คนฉลาด จะเข้าใจ

และพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไป จากตัวเองซึ่งนักจิตวิทย าชื่อดัง เดวิดดันนิ่งเผยว่าคนฉลาด

จะตั้งใจฟังและ พิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนจะตั ด สินใจ หรือพูดอะไรออกไป

2 .คนโ ง่ จะแสดงอาการโมโห และก้า ว ร้า ว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ า งที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้พวกเขาจะแสดงอาการ

โมโหและก้า ว ร้า ว เพื่อเป็นการกลบเกลื่อนซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร ม ก้าวร้าวกับระดับไอคิว

โดยนักวิจัย จากมหาวิทย า ลัย มิชิแกนที่ใช้เวลานานถึง 22 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กันจากคนที่มีระดับ

ความฉลาด น้อยจะมีพฤติ ก ร ร ม ที่ก้าวร้าวมากกว่าหากในชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้และไม่สามารถ

หลีกเลี่ ย ง ได้ ก็ให้นึกเสียว่าเป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกันเผื่อจะช่วยให้เข้าใจและ

รู้สึกเห็นใจ คนเหล่านี้ ได้มากขึ้น

3.คนโ ง่ จะไม่สนความต้องการและ ความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกันหลายพันคน โดยรัสเซลเจมส์ แห่งมหาวิทย า ลัย เ ท็ ก ซั ส เ ทค

พบว่าคนที่มีไอคิวสูงจะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและหยิบยื่น ความช่วยเหลือให้ใครโดย

ไม่หวังผลตอบแทนต่างจากคนโ ง่ ที่แทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนอื่น จะมีความคิดต่างไปจาก

ตัวเองได้ อย่ า งไรอีกทั้งยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

4.คนโ ง่ ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

คนโ ง่ ไม่ชอบรับผิด ในสิ่งที่ตัวเองทำและมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทย า

โดย เ จ สั น เ อ ส โ ม เ ซ อ ร์ จากมหาวิทย า ลัยมิชิแกนสเตทพบว่าส ม อ งของคนฉลาด

จะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลา ด เกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลา ดทุกอย่ า งจะ

เป็นบทเรียน ให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำสอง

5.คนโ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

คนโ ง่ มีแนวโน้ม ที่จะชอบวิ จ า ร ณ์ หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเอง

เหนือกว่าและมักเป็นพวกชอบ ตั ด สินคนอื่นไปก่อนโดยมี ความลำเอียงเป็นที่ตั้งนอกจากนี้นักวิทย าศาสตร์

จากมหาวิทย า ลัย บร็อคยังพบด้วยว่าคนที่ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโทษ ที่รุนแรง ม า ก ก ว่ า

ขอบคุณที่มา e – y h a n g w a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…