Home ข้อคิด คนที่ชอบเอาชนะคนอื่น คนประเภทนี้มักจะแพ้ 10 ข้อนี้

คนที่ชอบเอาชนะคนอื่น คนประเภทนี้มักจะแพ้ 10 ข้อนี้

6 second read
0
0
1,430

1.ลองมองโลกในแง่ดีก่อน

ให้คิดว่าคนที่ชอบเอาชนะ อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบนั้นก็ได้ คนที่ชอบเอาชนะคนอื่นๆ ในทุกเรื่อง บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจทำให้คนอื่นๆ ไม่พอใจก็ได้ แต่เพียงแค่ตัวเขายังไม่รู้ตัวเองว่า ได้แสดงพฤติกรร มที่ไม่ค่อยดีนักไปโดย ไม่รู้ตัว

เพราะฉะนั้น หากเราต้องเผชิญ หน้ากับเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ให้เราลองแสดงความเข้าอกเข้าใจ แทนการไปตัดสินเขาทันที ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทำให้เขาเริ่มรู้ตัวและเข้าใจถึงสถานการณ์ ของตัวเองมากขึ้นก็ได้

2.แกล้งทำเป็นเห็นด้วยกับเขา หรือ ทำเป็นให้ความสนใจไปก่อนในช่วงแรก

การที่คนป ระเภทพย าย ามเสนอตัว ทำโน่นทำนี่หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ก็เพราะมีความต้องการที่อย ากจะเป็นที่ยอมรับในสังคมทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนเก่งกว่าคนอื่นๆ

ดังนั้น นอกจากจะไม่ไปคั ดค้ าน เขาโดยตรงตั้งแต่แล้ว ให้เราแกล้งทำเป็นเห็นด้วย หรือให้ความสนใจไปก่อนในช่วงแรก เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและหาโอกาสพลิกสถานการณ์ใ ห้เราเป็นฝ่ายคุมเกมต่อไป

3.เวลาคุยงานหรือตัดสินใจอะไร ให้ทำกันเป็นกลุ่มไว้ก่อน

เนื่องจากว่ าคนประเภทนี้ มักจะมีนิสัยที่อย ากได้หน้าอยู่ในตัวอยู่แล้ว และคนประเภท นี้ไม่ว่าเราเสนออะไรไป เขาก็จะมีสิ่งที่ตัดสินใจอยู่ในใจไว้ก่อนแล้ว สุดท้ายก็อาจจะต้องมาจบที่ไอเดียของเขาอยู่ดี

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานของคุณ ก็ตามดังนั้น เวลาที่เราต้องการจะนำเสนอไอเดียของตัวเองเป็นไปได้ให้พย าย ามนำเสนอในที่ประชุม หรือควรนำเสนอตอนอยู่กันเป็นกลุ่มดีกว่า และหลีกเลี่ ยงการคุย

4.ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม วงสนทนา หรือถกประเด็นกันทุกครั้งที่ถูกชวน

เป็นการตัดปัญหา ตั้งแต่แรกโดยหลีกเลี่ ยงการร่วมวงสนทนาถกประเด็นต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา หรือเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการถกประเด็นในครั้งนั้นๆ

ไม่ว่าจะมีคนชวนหรือ ไม่ก็ตามเพราะส่วนใหญ่แล้ว ในวงสนทนา ที่มีการถกประเด็นต่างๆ นั้น ก็มักจะมีคนประเภทที่มีนิสัยชอบเอาชนะคนอื่น โดยเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ปะปนอยู่ด้วยเสมอ

5.ใช้ความเห็นอกเห็นใจเข้าช่วย ด้วยความใจเย็น

หากคนประเภทนี้ เป็นคนใกล้ตัวของคุณอย่างเพื่อนสนิทคนรัก หรือแม้แต่คนในครอ บครัวเราเองก็ตาม ให้เราพย าย ามเข้าหาเขา ด้วยความเห็น อกเห็นใจที่อย ากจะช่วยเหลือจากใจจริง

และอย่าพย าย ามตอบโต้ ด้วยวิธีการที่เหมือนจะไปสั่ งสอนเขาหรือพย าย ามจะชี้นำเขา

6.บอกให้อีกฝ่ายรู้ถึงความไม่สบายใจ แล้วเบี่ย งเบ น ประเด็น

ถ้าหากว่า คนที่ชอบอย ากจะเอาชนะคนอื่น เข้ายืนกรานจะพูดหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจให้เราพย าย ามพูดอย่างหนักแน่น เพื่อสื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ชอบเรื่อง พวกนี้เลย

ถ้าเป็นไปได้อย ากจะให้เลี่ยงเรื่องพวกนี้ไป จะขอบคุณมาก ทั้งนี้ต้องสุภาพและไม่มีการใส่อารมณ์

7.ทำความเข้าใจว่าเหตุ ผลไม่สามารถใช้กับคนประเภทนี้ได้ แล้วรีบจบการสนทนา

เนื่องจากว่าคนประเภทนี้ มักมีความเชื่อที่ว่า สิ่งที่ตัวเองคิด หรือทำนั้น มันถูกต้องที่สุดแล้ว และหลายครั้งการที่เราพย าย ามหาเหตุผลเพื่อมาคุยด้วยดีๆ ก็มักไม่ได้ช่วยทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นเลย

แถมอาจจะทำให้เขาคิดว่า เราพย าย ามเอาชนะเขาอีกเพราะฉะนั้น ทาง ที่ดีเราก็ควรรีบจบบทสนทนา นั้นเลยดีกว่า อย่างน้อยก็เพื่อที่จะไม่ต้องเสี ยเวลาและสิ้นเปลืองพลั ง งาน อย่างเปล่าประโ ยชน์ไปกับคนประเภทนี้

8.ให้มองว่าจริง ๆ แล้วเขาเป็นคนที่น่าสงส ารมาก

คนประเภทนี้จริงๆ แล้ว ข้างในลึกๆ เขากำลังต้อง ความช่วยเหลืออยู่ อย ากเป็นที่ยอมรับ อย ากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ แต่พวกเขาแค่แสดงออกไม่เป็นใจจริงแล้วอาจจะอย ากทำตัวให้ดีกว่านี้ แต่ลองพย าย ามแล้ว ก็ไม่สามารถทำได้จริงๆ

เพราะเกิดมาเขาไม่เคยทำนั่นเองซึ่งมีคนแ บบนี้อยู่ในสังคมอยู่ไม่น้อยอาจจะเป็นเพราะเติบโตมาในท่ามกลางครอบครัว หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี ได้รับการสอนแบบผิดๆ

ส่งผลทำให้กลายเป็นนิสัยติดตัวที่แก้ได้ย ากเมื่อไม่รู้วิธีการ แสดงออกที่เหมาะสม จึงทำให้พวกเขาเลือกที่จะแสดงออกในรูปแบบที่ตัวเอง เคยประสบพบเจอมา และเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้

9.ยิ้มสู้ด้วยพลั ง งานด้านบวก

เมื่อกำลังถูกคน ประเภทนี้เปรียบเทียบ หรือดูถูกทั้งคำพูด ความคิดหรือการกระทำ ก็แล้วแต่การที่เราตอบโต้กลับไปด้วยวิธีที่รุ นแรงแบบเดียวกันในทางกลับกัน ถ้าหากเรามีสติไม่ไปตอบ โต้ด้วยวิธีรุ นแรงแบบนั้น

ไม่ไปใส่ใจให้ค่ากับมัน แล้วยิ้มสู้ด้วยพลั งงานด้านบวก เมื่อเขารู้ตัวว่าต่อให้พย าย ามควบคุมเราหรือเอาชนะเรา ไปก็ไม่ทำให้เรารู้สึกแพ้ หรือด้อยกว่าแถมยังยิ้มได้อีก เขาก็อาจจะเลิกทำไปเองในที่สุด และก็อาจจะได้รับพลั งงาน ด้านบวกจากเราไปด้วยก็ได้

10.แพ้อย่างฉลาด

เป็นวิธีที่แสดง ให้คนที่ชอบเอาชนะ เห็นเลยว่า การแพ้มันสำคัญ แค่ไหน ถ้าการแพ้ของเรามันทำให้คนอื่นๆ หรือส่วนรวมสามารถชนะได้บ้าง นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีในบาง ครั้งเราก็ต้องยอมแพ้เพื่อรักษ ามิตรภาพ รั ก ษ า ความสำพันธ์ไว้

การที่ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีอยู่คนเดียว สุดท้ายคนๆนั้นก็จะได้อยู่คนเดียวจะดีตรงไหนถ้าชนะแล้วต้องเสียเพื่อน เสียคนรักหรือเสียงานไป การยอมแพ้บ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นแถม ยังช่วยให้เรามีภูมิคุ้ม กันกับความผิดหวังในระดับหนึ่งด้วย เพราะถ้าไม่เคยแพ้เลยและวันหนึ่งต้องแพ้ขึ้นมาจริงๆ

ก็อาจจะย ากที่จะรับไหวหากใครที่ต้องเผชิญห น้ากับคนประเภทนี้อยู่บ่อยครั้ง แล้วไม่รู้วิธีจัดการ หรือรับมือกับสถาน การณ์ที่เกิดขึ้น ให้ลองนำ 10 วิธีนี้ไปปรับใช้ดูครับรับรองว่าจะทำให้คุณสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งเลย โดยไม่จำเป็นต้องตกเป็ นฝ่ายที่โดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวอีก ต่อไป

ขอขอบคุณ J u n j a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…