Home ข้อคิด คน 10 ประเภท ที่ไม่ควรคบ เจอเมื่อไหร่หนีให้ไกล

คน 10 ประเภท ที่ไม่ควรคบ เจอเมื่อไหร่หนีให้ไกล

7 second read
0
0
71

ในโลกนี้ มีคนหลายประเภท คนบางประเภทรู้จักคบหาสมาคมด้วยก็มีแต่จะนำความเจริญมาให้ แต่บางประเภท

ก็อย่าทำความรู้จักเลยจะดีกว่า โดยเฉพาะคนทั้ง 10 ประเภทนี้ ถ้าบังเอิญเจอก็เลี่ยงให้ไกล

อย่าแม้แต่จะทำความรู้จักเลยเชียว

1. คนขี้โ ก ง

คงไม่มีใครอย ากคบหากับคนขี้โ ก ง แต่คนเหล่านี้ไม่เปิดเผยตัวตนง่ายๆ ซักเท่าไหร่ รู้ตัวอีกทีก็เป็นเพื่อนกับคนขี้โ ก ง

ที่คอยนำพาความฉิ บ ห ายมาให้เสียแล้วลักษณะนิสัยของคนขี้โ ก ง ที่สามารถจับผิดได้ง่ายๆ ก็คือ ชอบเอาเปรียบ

แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ โดยมักคิดว่าไม่เป็นไร อาจอ้างเหตุผลว่าใครๆ ก็ทำกัน ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดหรืออาย หรือ

แม้แต่การชอบแก้ตัวด้วยเหตุผลแปลกๆ ถ้ามีโอกาสได้พบเจอคนลักษณะนี้แต่เนิ่นๆ ก็ให้รีบไปให้ห่าง เพราะคนแบบนี้

เข้าข่ายลักษณะของคนขี้โ ก งเสียแล้ว

2. คน อ ก ตั ญ ญู

ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดีฉันใด การไม่เอาตนไปเกี่ยวข้องกับคนอกตัญญูก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันนั้น

เหตุที่คนอกตัญญูเป็นคนที่ไม่น่าทำความรู้จัก ก็เพราะขนาดคนที่มีบุญคุณ เขายังไม่ระลึกให้คุณงามความดี หรือ

ทำตัวเพื่อตอบแทนบุญคุณเลย นับประสาอะไรกับคนที่เพิ่งรู้จัก เพิ่งคบหา แม้เราจะไม่ได้หวังให้ใครมากตัญญู

หรือสำนึกบุญคุณอะไร แต่การสุงสิงกับคนแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

3. คนพ าล

‘คบคนพ าล พ าลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล’ ยังคงเป็นสุภาษิตที่ใช้ได้ตลอดกาล

เพราะไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ไม่ควรไปยุ่งกับคนพ าล คนที่มีจิตใจขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลา เป็นผลทำให้คนเหล่านี้

มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมที่ผิดๆ ไม่รู้ดี รู้ชั่ ว คิดแต่ว่าสิ่งที่ตนทำคือสิ่งที่ถูกต้อง เรียกว่า

เป็นคนที่ไม่เคยมองเห็นความผิดใดๆ เลย คนแบบนี้ ถ้าเผลอไปคบค้าสมาคม หรือแม้แต่ไปรู้จักก็รัง

แต่จะทำให้ชีวิตเราไม่เจริญ เพราะมีแนวโน้มสูงเหลือเกินที่คนพ าล

จะพาเราไปในทางที่มิชอบ มิควร เป็นเหตุให้ไปอยู่ในที่ทางที่อโคจร ชีวิตไม่บังเกิดประโยชน์ใดๆ

4. คนปอกลอก

ลักษณะของคนปอกลอก เป็นหนึ่งในมิตตปฏิรูปหรือ มิตรเทียมที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท แต่จริงๆ แล้วคนเหล่านี้

ไม่ใช่แค่ไม่ควรคบเป็นมิตร แต่ไม่ควรแม้แต่จะให้ค่าทำความรู้จัก คนปอกลอกมีนิสัยชอบเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

ถ้าจำเป็นต้องเสีย ก็ต้องเสียให้น้อยที่สุด คิดแต่หาประโยชน์เข้าตัว หรือเรียกง่ายๆ ก็คือคนเห็นแก่ตัวที่ใครๆ

ก็ไม่อย ากอยู่ใกล้และไม่ควรเอาตัวไปใกล้ๆ ด้วย

5. คนที่มีใจ อ ค ติ

อคติคือความลำเอียง และความมีอคติก็ทำให้คนเราจิตใจมืดบอด มองไม่เห็นในสิ่งที่เป็น แต่จะเห็นในสิ่งที่ตัวเองอย ากให้เป็น

ทำให้อาจมองอะไรร้ ายกว่าความเป็นจริงไปมาก ซึ่งคนแบบนี้คบกันไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตใครดีขึ้นเลย มีแต่สร้างความห ด หู่

ให้กับตัวเองและคนรอบข้าง ส่งผลให้ตัวเรามีอคติในเรื่องต่างๆ ตามไปด้วย

6. คนที่ดีแต่พูด

อีกหนึ่งในมิตตปฏิรูปหรือ มิตรเทียมที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท ก็คือคนที่ชอบพูดโอ้อวด คนแบบนี้ไม่ถือว่า

มี พิ ษ มีภัยอะไรมากมาย ตราบที่เรารู้ว่าเค้าเป็นเช่นไร แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอคบหรือหลงเชื่อคนดีแต่พูด

เป็นมิตรหรือแค่เป็นคนรู้จัก ภัยจะมาถึงตัวทันทีที่สำคัญ คนเหล่านี้มักไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่พูด

เพราะมักเข้าใจไปเองว่าที่พูดไปน่ะเป็นจริง เรียกว่าโกห ก ทั้งตัวเองและคนอื่น จนไม่ใช่แค่นำความฉิ บ ห าย

มาแก่ตัวเขา แต่ยังมาถึงเราซึ่งเป็นผู้คบหาเขาด้วย

7. คนหัวประจบ

คือคนที่คล้อยตามไปเสียทุกเรื่องแต่เฉพาะต่อหน้าเท่านั้น เพราะคนพวกนี้ต่อหน้าจะว่าอย่าง ลับหลังจะว่าอีกอย่าง

เป็นหนึ่งในมิตตปฏิรูปหรือมิตรเทียมที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท เหตุที่คนหัวประจบไม่น่าคบหรือทำความรู้จักก็เพราะ

คนพวกนี้จะปราศจากความจริงใจ เพราะฉะนั้นอย่าหวังจะคบหาหรือทำความรู้จักกับคนประเภทนี้เลย

8. คนชักชวนในทางฉิ บ ห าย

แค่พฤติกรร มก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ควรรู้จักด้วยเลย คนประเภทที่ชอบชักชนไปในทางฉิ บ ห ายก็เป็นหนึ่งในมิตตปฏิรูป

หรือมิตรเทียมที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท เรียกง่ายๆ ว่าคือคนชั่ วที่มีอิ ทธิพลเหนือคนอื่น สามารถชักนำให้ประพฤติชั่ วตามได้

โดยมากคนแบบนี้มักไม่รู้ว่า ตัวเองมีพฤติกรร มไม่ดี แถมยังชอบชักจูงคนอื่นไปในทางที่ไม่ดีแบบไม่รู้ผิด รู้ชอบด้วย

แน่นอนว่าคนประเภทที่เป็นมิตรเทียมนั้น ไม่น่าคบเป็นเพื่อน แต่โดยหลักแล้วแค่เป็นคนรู้จักก็สามารถนำพาเราไป

ทางเสียหายได้แล้ว ดังนั้นคงจะดีกว่าถ้าอยู่ให้ห่างคนประเภทเหล่านี้

9. คนกลับกลอก

ถ้ามีคนรู้จักที่ทำตัวต่อหน้าอย่าง ลับหลังเป็นอีกอย่าง แรกๆ อาจแค่รู้สึกหงุดหงิดกับความกลับกลอก

แต่ถ้าการทำตัวแบบนั้นของเค้าทำให้เราเดือดร้อนขึ้นมา เราจะไม่ใช่แค่หงุดหงิด แต่อาจเกิดความเสียหาย

กับตัวเราเอง คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดขึ้นมาก็ได้คนแบบนี้ ถือว่าเป็นคนไว้ใจไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้

และไม่จริงใจ คบไปก็มีแต่จะนำ ความหงุดหงิดใจมาให้ ดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ทำความรู้จักเลยจะดีที่สุด

10. คนที่เอาแต่ตำ ห นิ คนอื่น

คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกก็จริง แต่สำหรับคนที่คอยเอาแต่นินทาหรือตำหนิคนอื่นถือว่าเป็นข้อยกเว้น

เพราะคนแบบนี้มักไม่เคยมองเห็น ความผิดตัวเอง เอาแต่จ้องจับผิดคนอื่น ไม่ว่าจะผิดเล็กหรือผิดใหญ่

ก็จะตำ ห นิ เกินจริง ที่สำคัญไม่ใช่การติเพื่อก่อ แต่เป็นการตำ ห นิ ติเตียนแบบมุ่งจะเอาโทษให้ได้

แถมยังฟื้นฝอยหาตะเข็ บ ไม่จบไม่สิ้นอีกด้วย

คนทั้ง 10 ประเภทนี้ไม่เพียงแต่จะทำความรู้จั กแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น แต่คนบางคนยังอาจส่งผล

ทำให้ชีวิตเราดำดิ่งลงไปด้วย หรือที่แ ย่ ที่สุดก็คือเราอาจกลายเป็นคนประเภทนั้นตามไปด้วยก็ได้

ขอขอบคุณ t o d a y.l i n e.m e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…