Home ข้อคิด คน 5 นิสัยนี้ ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น

คน 5 นิสัยนี้ ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น

0 second read
0
0
31

ในตำราพิชัยสงคร าม ขงเบ้ง นั้นมีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ วของบ้านเมื อง

โดยจัดคนไว้ ห้าแบบเรียกว่า “ห้าชั่ ว” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้

เอาไว้ว่าคนเหล่านี้ คือ คนเจ้าเล่ห์ ข ายช าติ เ ล ว ทร าม ต่ำช้ า ไร้ศีล สั ตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล

อย่าได้เข้าใกล้ ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด กองทัพจะพ่ายแพ้ บ้านเมื องจะล่มจม เพราะมี“ห้าชั่ ว” ได้แก่

1. ประพฤติเหล ว แหลก

คือคนที่ประพฤติตนผิด ขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง

ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลก แตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย คิดแต่จะได้หน้าได้ตา ให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

2. ล่อล วง

คนที่ขย ายเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ป ลุ ก ผี ร่ ายมนต์ เ ผ ย แ พ ร่ ไ ส ย เ ว ท

เพื่อให้คนทั้งหลาย เข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าว ลือที่เป็นเท็จให้ แพ ร่ หลาย

3. สอพลอ

คนปลิ้นปล้อน ประจ บ สอพลอ คอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว

จนถึงขั้นแอบคบค้า สมาคมกับข้าศึกอย่างลับ ๆ ไม่สนใจชาติบ้านเมื อง

4. แบ่งพรรคแบ่งพวก

คนพวกนี้ ชอบตั้งสมัครพรรคพวก เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่ง พวกสมคบคิดกัน

จงใจหาเรื่องใส่ร้ าย คนดีมีปัญญาให้เสียหายหาประโยชน์ ใส่ตัวและ กลุ่มของตนเอง ด้วยการทำล ายผู้อื่น

5. เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิดและ ยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้ เกิดความสับสนในห มู่คน

คิดแค้นผู้อื่น ด้วยเรื่องส่วนตัว คนเหล่านี้ล้วนเป็น ผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ก ล โ ก ง ไร้ศีล ไร้สั ตย์

คนทั้งห้าประเภทนี้ พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง ระมัดระวังอย่าได้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือหลงไป ไว้เนื้ อ เชื่อใจเป็นอัน

ขอขอบคุณ junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…