Home ข้อคิด คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ห่างเข้าไว้ แล้วจะทำชีวิตเราดีขึ้น

คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ห่างเข้าไว้ แล้วจะทำชีวิตเราดีขึ้น

0 second read
0
0
61

ในตำราพิชัย สงคร า ม ขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ ว ของบ้านเมือง

โดยจัดคนไว้ห้าแบบ เรียกว่า “ห้าชั่ ว” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำ แนะนำ เกี่ยวกับการ ข จั ด คนเหล่านี้เอาไว้

ว่าคนเหล่านี้คือคนเจ้าเล่ห์ ข า ย ช า ติ เ ล ว ท ร า ม ต่ำ ช้ า ไร้ศีล สั ต ย์

ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อย่ าได้เข้าใกล้ ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด กองทัพจะพ่ายแพ้

บ้านเมืองจะ ล่ ม จ ม เพราะมี “ห้าชั่ ว” ได้แก่

1. ประพฤติ เ ห ล ว แ ห ล ก

คือคนที่ประพฤติ ตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือย

และสิ้นเปลือง ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลก แตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลายคิดแต่จะได้หน้าได้ตา

ให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

2. ล่ อลวง

คนที่ขย ายเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ปลุกผี ร่ าย มนต์ เผยแพร่ไส ย เว ท

เพื่อให้คนทั้งหลาย เข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าว ลือที่เป็นเท็จให้ แ พ ร่ หลาย

3. สอพลอ

คนปลิ้นปล้อน ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่ แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว จนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคม

กับข้าศึกอย่างลับ ๆ ไม่สนใจชาติบ้านเมือง

4. แบ่ง พ ร ร ค แบ่งพวก

คนพวกนี้ชอบตั้งสมัคร พ ร ร ค พวก เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่ง พ ร ร ค แบ่ง พวกสมคบคิดกัน

จงใจหาเรื่องใส่ร้ า ยคนดีมีปัญญาให้เสียหาย หาประโยชน์ ใส่ตัวและกลุ่มของตนเอง ด้วยการทำล าย ผู้อื่น

5. เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิดและ ยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้ เกิดความสับสนในห มู่คน

คิด แ ค้ น ผู้อื่นด้วยเรื่องส่วนตัว คนเหล่านี้ล้วนเป็น ผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วย เล่ห์เหลี่ยมกล โ ก ง ไร้ศีล ไร้สั ตย์

คนทั้งห้าประเภทนี้ พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง ระมัดระวังอย่าได้ใกล้ชิดสนิทสนมหรือหลงไป ไว้เนื้ อเชื่อใจเป็นอัน

ขอขอบคุณ junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…