Home ข้อคิด คน 9 ประเภทแย่ๆในที่ทำงาน..ที่คุณต้องเจอและต้องรับมือแบบนี้

คน 9 ประเภทแย่ๆในที่ทำงาน..ที่คุณต้องเจอและต้องรับมือแบบนี้

6 second read
0
0
35

1.คนที่ ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักคิดว่าตัวเองเก่ง และรู้ดีที่สุด ในการทำงานแต่ละเรื่อง จนขาดการรับฟังผู้อื่น

เพราะมองว่าเสียเวลาและเข้าใจดีอยู่แล้วโดยลืมมองไปว่า การทำงานอาจต้องเปลี่ยน

วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวางเชิงอารมณ์เยอะๆ ก่อนที่เราจะสื่อสารกับเขาและเตรียมข้อมูลที่จะสื่อสารให้แปลก

และแตกต่างจนเขาคาดไม่ถึงและพร้อมรับฟัง ในสิ่งที่เกิดขึ้น หากคนที่ไม่รับฟังเป็นหัวหน้างานเรา

และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้วหากเขาไม่ตัดสินใจ จงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100 % ต่อไปหรือหากรู้สึกไม่มีความสุข ในการทำงานกับคนแบบนี้

จงมองทางเลือกอื่นๆ ไว้บ้างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่ พูดไม่คิด

คนประเภทนี้ มักใช้อารมณ์ เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่น

จนบางครั้งทำให้คนฟัง เสียหายเสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก

และมักไม่รู้ตนเองหรือ หากรู้ตนเองก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อย่าไปเก็บคำพูดของคนเหล่านี้ มาทำให้ใจเป็นทุกข์ครับ ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวาง

และโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด ยกเว้นเรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะทำให้เราเสียใจ

แต่ถ้าเป็นจริงอย่าง ที่เขาพูดก็ควรพิจารณานำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

3.คนที่ ขาดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยไหว้ให้เกียรติ

ต่อคนที่อาวุโสมากกว่าเพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการ

ให้คนอื่นมาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ ดังนั้น เราอย่าไปโต้แย้งในสิ่งที่เขาเป็น

แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขาเพื่อทำให้เขาเห็นว่า การเคารพซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

4.คนที่ มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัวและไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ จนขาดการลงมือทำที่มากพอ

และไม่กล้าเสนอแนะความคิด ได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟัง ในการมอบหมายงานทุกๆ ครั้ง

ว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วน

แต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขาพูดถึงกรอบเวลาที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ๆ

โดยค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปอย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

5.คนเฉื่อย

คนประเภทนี้มักทำงานไปเรื่อยๆ ทำแบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

ตนเองขาดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า ไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อว่าจะเป็นอย่างไร

ทำงานทันเวลาไหมเพราะส่งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองในทันที แต่คนเราต้องมีความหวังครับ

ถึงแม้จะริบหรี่ 555 คนประเภทนี้ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ

การสนับสนุนให้เขา ได้ไปเปิดโลกสร้างมุมมองใหม่ๆ เติมพลังให้ชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่ดี

โดยส่งไปอบรม ภายนอกองค์กร หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก็ย่อมได้ครับ

6.คนที่ ชอบ ฆ่ า น้อง ฟ้ อ ง นาย ขายเพื่อน

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดี อิจฉาคนไปวันๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่างๆ จะดีที่สุด แต่หากต้องทำงาน ร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพ

คือประสานงานเท่าที่จำเป็นต้องทำมีแผนสำรองเผื่อไว้ กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเรา

อย่าประมาทครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วยก็ควรอยู่ห่างๆ ไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

7.คนที่ ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงานแต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวันๆ

ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้ าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดีถึงความสามารถ ของเขาที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ

และกล้าลงมือทำให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่น อย่าไปว่าเขาในแง่ ร้ า ย คนพวกนี้

ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่าไปแรงกลับควรผ่ อ นหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

8.คนที่ ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้ วันๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่ม นินทาว่า ร้ า ย คนอื่นเพราะมักมองคนอื่น

ในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง

โดยเฉพาะการจับกลุ่ม นินทาหัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ ชวนไปคุยด้วยคำว่ามารยาท ไม่ควรหลีกหนี แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟัง

เพราะไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งนั้น หรือถ้าไม่อยากเสียเวลาในการทำงานไปนั่งรับฟังเรื่องไร้สาระ

ก็ปฏิเสธออกไปโดยอ้างงาน ที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อยากฟัง

9.คนที่ ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น

มาถึงประเภท สุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใครในออฟฟิศ

เวลาทำงานหากรับเรื่องมาก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหวให้คนที่ประสานงานรู้ว่า

งานไปถึงไหนแล้วส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคย ตอบกลับรับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อสาร 2 ทาง โดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูล

และจากนั้นควรโทรหาหรือเดินไปพูดคุยกับคนประสานงาน ถึงงานที่แจ้งไปเพื่อพูดคุยมากกว่า

รอการตอบกลับผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียวการส่งอีเมล์เพื่อ เป็นการบันทึกข้อมูลเชิงลายลักษณ์อักษร

เพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับการพูดคุยกันเยอะๆ เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้รับสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

ขอขอบคุณ J u n j a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…