Home ข้อคิด คำพูด 10 คำ ที่ผู้นำ “ไม่ควรพูด” กับลูกน้อง

คำพูด 10 คำ ที่ผู้นำ “ไม่ควรพูด” กับลูกน้อง

6 second read
0
0
31

การเป็น ผู้นำที่ดีบางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งของหัวหน้างาน ไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงาม

และมีความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย ยกเว้นบุคคลคนนั้น มีทักษะในการสื่อสารที่ดีรู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ

และควรรู้ว่ามี ประโยคใดบ้างที่ลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า 10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่ หน้าที่ของฉัน” ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้าม สำหรับคนเป็นหัวหน้า แม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ

แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจ ขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “เรื่องของคุณ” เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน

เพราะเป็นการสื่อสารที่ขาดบรรยากาศของความเป็นมิตร

3. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ” เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริงผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่า

เช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและอยากให้คุณช่วย”

4. “ไม่น่าเชื่อ ว่าคุณก็ทำได้” คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่น หรือไม่เชื่อใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

และจะยิ่ง เ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3 เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนและไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

5. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง” เป็นคำพูด ที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไร

แต่ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

6. “ก็ไม่รู้สินะ” ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจ ไม่แคร์ และไม่ใส่ใจ

ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

7. “บอกไม่เคยเชื่อ” หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิ ที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ควรเลือกใช้ คำพูดในเชิงบวก เช่น “ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี”

หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า” เป็นคำพูดของหัวหน้างาน ที่ไม่ควรพูดกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อมั่นในความสามารถ และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก” เป็นคำพูดเชิงลบ ที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำอื่นแทน เช่น “พยายามทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด” การทำงาน ย่อมเกิดความผิดพลาดได้

ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้ และเลือกใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจ

หรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใดคำพูดของคน

เปรียบเสมือน ใ บ มี ด ที่ แ ห ล ม ค ม ใช้ดีก็เป็นประโยชน์ การบริหารงานก็เช่นเดียวกัน

หัวหน้างานที่ดีควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เพราะนอกจากได้ใจลูกน้องแล้ว

ยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณ p e o p l e p l u s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…