Home ข้อคิด คำสอนจากใจพ่อ ฝากถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

คำสอนจากใจพ่อ ฝากถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

5 second read
0
0
26

1. ลูกจงอย่าโกรธ คนไม่ดี

ที่จริงเขาก็อย ากดีเหมือนกัน แต่เขาไม่เข้าใจ ว่าอะไรเป็นความดี…อะไรคือไม่ดี

2. ถ้าลูกปรารถนา ให้ผู้อื่นรัก

ลูกต้องทำตัวใ ห้น่ารัก ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น

3. ลูกจะตำ ห นิ ติ เตี ย น ใคร

ก็จงดูตนเองเสียก่อน อย่าให้เขาย้อนว่าเราได้

4. ลูกจงอย่าเลือก ของที่ชอบ

ด้วยความอย ากของลูก แต่จงเลือกด้วยสติปัญญา

และพิจารณาถึงประโยชน์และ โทษของมันเสียก่อน

5. ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรง ไม่แข็งกระด้าง

ลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบง่าย…ไม่มักง่าย

ลูกพ่อต้อง เป็นคนอ่อนโยน..ไม่อ่อนแอ

6. ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืม ระวังจะเสียเงิน จะเสียเพื่อน จะเสียใจ

เพราะฉะนั้น ลูกอย่าให้เงินใครยืม ถ้ามีก็ให้เขาไปเลย

7. การไม่ระวังการใช้จ่าย เล็กๆ น้อยๆ

อาจทำให้ ล่ มจม ได้ ดังเช่นเรือมีรูรั่ ว เล็กๆ อาจทำให้เรือใหญ่จมได้

8. ลูกของพ่อ..คล่องแคล่วว่องไว

เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า ของครอบครัว

9. เงินทองที่ลูกมี ยิ่งใช้ยิ่งหมดไป

ปัญญาที่ลูกหา ได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน

10. ลูกจงจำไว้ว่า เงินทองเป็นของนอกกาย

พ่อ แม่ สุขใจ เมื่อพี่น้องรักกัน

11. ลูกจงโอ น อ่อน ผ่ อ น ตามอย่างฉลาดและสุขุม

การพ่ายแพ้ด้วยศิลปะ ดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์

12. ลูกหลีกทางให้เขา

ก็คือหลีกทางให้เรา หลุดพ้นจาก อั น ต ร า ย ในที่สุด

ก็จะได้รับผลดีด้วยกัน ทั้งเขาและเรา

13. ความกล้าหาญ ต้องประกอบด้วย สติปัญญา

ถ้าลูกกล้าโดย ไม่มีสติปัญญา เขาเรียกว่าคน บ้ า บิ่ น

14. ลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริต

เมื่อสุจริต จิตผ่องใส เมื่อ ทุ จ ริ ต จิต ห ม อ ง ไหม้

15. ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูก

ความรู้และความประพฤติดีเท่านั้น ที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูก…อันเป็นที่รัก

16. ปลายทางสุดท้าย ของความไม่พอ คือ…ความทุกข์

17. ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบัน

อย่าใฝ่ฝัน ถึงอนาคต อย่าหมกอยู่กับอดีต จะทุกข์

18. ลูกจงจำไว้ว่า…ผู้ที่ไม่มีใครให้อภัยผู้อื่น

คือผู้อ่อนแอ ทางจิตใจ การให้อภัย ศั ต รู คือการ สร้างมิตร

19. ชีวิตคือการต่อสู้ ศั ตรู คือย า กำลัง

ขอให้ลูกคิด อยู่เสมอว่า ถ้ามีสิ่งใดในโลก ที่ผู้อื่นทำได้

ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้

20. ถ้าผู้อื่นหลอกเรา เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่าย

แต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเอง รู้ย ากแก้ไขได้ย าก

21. ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืม

ทำสิ่งที่ควรทำและ ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง

22. เมื่อลูกสังเกตดู

จะพบว่า ภายหลังเสียงหัวเราะ จะมีน้ำตา

ภายหลังเสียน้ำตาจะเห็นแสงธรรมคือ ความจริงของชีวิต

23. หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้า

ยังดีกว่าลูกยืนเต๊ะ ท่าอยู่กับที่ เพราะถ้าลูกยืนไม่ดี…ก็จักมีคนมาถีบให้ล้มอยู่ดี

24. ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม

สำคัญที่สุด…ลูกอย่าข้ามตัวเอง

25. ความโศกเศร้าเสียใจ

มิได้ทำให้ใคร ได้รับประโยชน์อะไรนอกจากทำให้ ศั ต รู ของเราดีใจและสมน้ำหน้ า

26. โชค…เข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอ

ถ้าลูกเป็นผู้น้อย ที่นอบน้อมผู้ใหญ่ ใครๆ ก็รัก

ถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้น้อย ผู้น้อยก็มีความภักดี

ขอขอบคุณ m u a n s u e n

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…