Home ข้อคิด จะมีความสุขอย่างไร เมื่อชีวิตเข้าวัยชรา

จะมีความสุขอย่างไร เมื่อชีวิตเข้าวัยชรา

2 second read
0
0
47

1. อยู่อย่ างสง่า ต า ย อย่ างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง ทุ กอย่ างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือและเมื่อถึงเวลาต ายก็ ต า ย อย่ างสงบ อย่ าไปกลัวความ ต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน เมื่อ ต า ย แล้ว เกียรติยศ

เงิ นท องสะสมไว้แค่ไหน ก็ต้องส่งคืนหมด สิ่งเดียวที่เหลือไว้คือความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึงแต่ถ้าประกอบความชั่ วไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

2. ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ”

ใครๆ ก็ ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความ ต า ย เท่าเทียมกันหมดทุ กคนเมื่อมองเห็นความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความ ต า ย

3. ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้ เท่าที่ร่ างกายของเราจะทำได้ รัก ษาร่า งกายให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แ ก่ผู้อื่น

4. มี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรั กษาศีลเสี ยก่อน และมีสติ สมาธิ ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณา โดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง เมื่อดำเนินทุ กอย่ างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

5. ใช้ชีวิตอย่ างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน แทนที่จะกินตามใจปาก สนองความอย ากของตัวเอง แล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมันลดน้ำตาล ทำไมเราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเองด้วยการใช้สติ ในการพิจารณาอย่ างมีเหตุมีผลทุ กครั้งในการกิน

6. อย่ าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย” พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศไปกินอาหารดี ๆ แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน

7. รั กษากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรั กษากายให้ดี เพราะเงิ นท องไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ เรื่องจิต ก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่ าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่ าเสี ยเวลาเป็นทุ กข์ แต่ให้ Enjoy last minute

8. ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์อย่ าทำ อย่ าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุข

9. ใช้ชีวิตโดยรั กษาความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติ ดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่ างธรรมดาเรียบ ๆ ง่าย ๆ เพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหนเกษียณแล้ว ทุ กอย่ างนสูงสุดคืสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผ ีอยู่แล้ว

ที่มา : 360scopenew

Load More Related Articles
Load More By wansuk2
Load More In ข้อคิด

Check Also

ถึงเวลาแล้ว..จงเป็นผู้หญิงที่สง่างามและมีความสุข

คุณป้าท่านหนึ่งในพันทิปบอกกับเราว่า อายุขนาดประมาณหนูนี่แหละ อยู่ในวัยแข็งแรงกำลังทำงานหลา…