Home ข้อคิด จะหาทางออกเรื่องหนี้อย่างไรดี หากอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจ “ขาลง”แบบนี้

จะหาทางออกเรื่องหนี้อย่างไรดี หากอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจ “ขาลง”แบบนี้

8 second read
0
0
28

เมื่อไปก่อหนี้แล้ว ทำให้เกิดประโยชน์ ถือว่ามีการบริหารจัดการเงินดี มีประสิทธิภาพ

เช่น กู้เงินซื้อ รถปิกอัพ เพื่อนำมาขับรับ-ส่งนักเรียน หรือกู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นต้น

1.หยุดฟุ่มเฟือย

เรื่องหลักๆ ที่ทำให้หลายคนมีหนี้สินเกินตัว คือ ไม่รู้ว่าเงินที่จ่าย หมดไปกับอะไร ดังนั้นเมื่อเงินเริ่มฝืดเคืองและรู้สึกว่าหากมีพฤติกรรมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งไปหยุดซื้อของฟุ่มเฟือย หยุดเที่ยว จากนั้นให้เริ่มบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้าง แล้วก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้

2.ที่สำคัญเมื่อเป็นหนี้แล้ว ก็ต้องจ่ายหนี้ตามกำหนด

ตรงกันข้าม มีหลายคนอาจมีพฤติกรร มใช้จ่ายเกินตัว จนกระทั่งไปยืมเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือรูดบัตรเครดิตช้อปปิ้งจนเพลิน ทำให้หนี้สินเพิ่มอย่างรวดเร็ว

จนกลายเป็นหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นยิ่งในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้หดหาย แต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมหรืออาจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดสภาพคล่องติดขัด

ทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ คำเตือน “อย่าหนีหนี้”เพราะเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืน และนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้หนี้ลดลง

3.ลดมาตรฐาน การใช้ชีวิตลงมา

ในช่วงที่ใช้ชีวิตปกติ รายได้เข้ามาตามปกติ การจัดสรรค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหา มีเงินจ่ายหนี้ราบรื่นแต่ในช่วงเกิดวิกฤติรายได้ลดลง

แต่หนี้ยังต้องจ่ายทางรอดคือควรใช้ชีวิตในมาตรฐานให้ต่ำใช้จ่ายให้น้อยลง เพื่อรักษ า สภาพคล่อง

4.เจรจาเจ้าหนี้

ในช่วงเกิดวิกฤติ เช่น ช่วง ร ะ บ า ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด- 1 9  สถาบันการเงินรวมถึง ภ า ค รั ฐ จะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนั้น ในฐานะลูกหนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูล

และติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เพื่อขอปรับเงื่อนไ ข การชำระหนี้ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ไปตลอดชีวิต แต่เมื่อไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

และเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มมีรายได้ติดขัด และส่งผลต่อการจ่ายหนี้ก็ต้องปรับพฤติกรร มการใช้จ่ายและบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

5.เคลียร์หนี้ที่มี ดอกเบี้ยสูงและกำจัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จดข้อมูลหนี้สินทั้งหมด เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้สินประเภทอะไร ยอดคงค้างดอกเบี้ยระยะเวลา การจ่ายหนี้ เงื่อนไขกรณีผิดนัด หลักประกัน เป็นต้น จากนั้นให้รีบเคลียร์หนี้ที่มี ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ในแต่ละเดือน และหาทางกำจัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หนี้บัตรเครดิตที่เกิดจากการผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยที่สำคัญอย่าก่อหนี้เพิ่มอีก จากนั้นก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้ส่วนอื่นต่อไป

ขอขอบคุณ w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…