Home ข้อคิด ชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้

ชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้

0 second read
0
0
434

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น”

ในที่นี้คือการ“ยอม”ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วย เป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่น

ที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มี

เคืองใจกันเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน และช่วยเหลือกันและกันอีกลอง

เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดูถึงเราจะไม่ชอบไม่เห็น

ด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตามแต่เมื่อ ความคิดเห็นไม่ได้สร้างความ เ ดื อ ด ร้อน อะไรให้

กับเราหรือใครๆ เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิด

ของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วย เช่นกันถ้ายอมรับยอมรับฟังใส่ใจและคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้

แนวความคิดใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ความคิดของเราไม่จำเป็น

ต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด ตั ด ความรู้สึกที่ว่า

“ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อนเปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึง

จะไม่ถูกใจอย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน อ ย่ า เพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิด อ ย่ า คิดแต่จะ

เอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิดพร้อมกับ ยั ด เ ยี ย ด ความคิดของเราให้เขาแล้ว

หวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอกเพราะขนาดเราเอง ก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขา

หรือจะเชื่อเราได้ “แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่น

บ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิดคำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะ

ได้มีแต่จะเป็นการสร้างความ ขั ด แ ย้ ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันสร้างสถานการณ์ด้านลบ

ให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอา

ชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมเอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความ

พ่ายแพ้ของผู้แพ้ย่อมมีแต่ความ เ ก ลี ย ด ชั ง และรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่องไม่จำเป็น

ต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ า

เอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย าก ฟ า ด ฟั น เขาให้ย่อยยับหรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟัง

เราเพราะจะไม่มีสิ่งดีๆ ใดๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึก ด้ า น ล บ ที่จะพัฒนาให้กลายเป็น

ความ เ ก ลี ย ด ชั ง ไปอีกนานแพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้อง ท ะ เ ล า ะ กันเพื่อ

ให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบเพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่

ชัดเจนและตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อน ท ะ เ ล า ะ กับคนในครอบครัวต่อให้ชนะความผูกพันก็

หมดไป ท ะ เ ล า ะ กับคนรักต่อให้ชนะความรักก็จืดจางไป ท ะ เ ล า ะ กับเพื่อนต่อให้ชนะ

มิตรภาพก็สูญหายไป ท ะ เ ล า ะ กันเพราะเหตุผลที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่ เ จ็ บ ป ว ด

คือตนเองสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาวให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณ

ก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิด ต า เ สี ย บ้างในบ้างครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวันไหว

ลองไม่ฟังเสียบ้างช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลารูดซิบปากเสียบ้างในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่น

เหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกันปัญหามากวนใจเพราะมีหูก็ต้องได้ยินทั้งคำดีคำร้าย

เพราะมีตาก็ต้องได้เห็นทั้งดีและร้ายอย่ า เก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ เรื่องดีๆ

ก็เก็บไว้เรื่อง ร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่านใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอคนบางคนแค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอเรื่อง

บางเรื่องแค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…