Home ความรัก ดูแค่นี้ก็รู้ว่า ผู้ชายนิสัยแบบนี้รักจริง หวังแต่ง

ดูแค่นี้ก็รู้ว่า ผู้ชายนิสัยแบบนี้รักจริง หวังแต่ง

4 second read
0
0
852

ในมุมหนึ่งของชีวิตความรัก เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต่างก็ค้นหา มันอาจจะไม่ได้หาเจอกันได้ง่ายๆ แต่เชื่อเถอะ

มันคุ้มค่าที่เราจะรอคอย เพราะความรักที่ดีนั้นไม่เคยทำร้ า ย ใคร แต่กว่าที่คุณจะเจอคนรักดีๆ ผู้ชายดีๆ

ที่รักคุณจริงๆ นั้น คุณอาจจะต้องผ่านวัน และเวลาและผู้คนมากมายกว่าจะถึงวัน แล้วผู้ชายแบบไหนละ

คือผู้ชายที่รักเราจริงๆ

1. หากผู้ชายคนสนใจคุณที่หัวใจ ความดี นิสัยและความคิดมากกว่าหน้าตา ผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงที่

สวยหน้าดีก็จริง เพียงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมด ของความรัก มันเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ถ้าผู้ชายคนนั้นรักคุณอย่ าง

จริงใจเขาจะมองจะมองหาบางสิ่งบางอย่ างที่มากกว่าเรื่องของร่ าง กา ยและหน้าตาของผู้หญิง นั้นคือเรื่อง

ของจริงใจและความคิด นั้นเพราะความรักที่เขา มีให้คุณนั้นเป็นความรักความปราถนาที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กัน

อยู่กันจนแก่เฒ่า ไม่ใช่แค่ความสุขจากร่ าง กา ยของผู้หญิงเพียงชั่ วครู่หนึ่ง ถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้คุณจะ

มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันอย่ างมากมาย เพราะผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่รักคุณจริงๆ นั้นเองจุดสังเกตุอย่ าง

หนึ่งก็คือ ผู้ชายที่รักคุณจริงนั้นมักสนใจและพย าย ามที่จะสร้างครอบครัว ทำความรู้จักทั้งกับตัวคุณและ

ครอบครัวของคุณ ไม่ได้สนใจเพียงแต่ร่ าง กา ยและสัมพันธ์ในช่วงสั้นๆ เพียงอย่ างเดียว ดังนั้นจุดนี้จึง

เป็นจุดหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรคบคิดให้มากๆ

2. ผู้ชายคนนั้นเขาใช้ความรัก และหัวใจกับคุณ มากกว่าเหตุผลกับคุณ ถ้าเมื่อไรก็ตามมีผู้ชายทำอะไร

โดยนอกเหนือเหตุผลและทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำให้คุณ มันเป็นตัวบ่งชี้ความสนใจที่มีต่อตัวผู้หญิงได้

เป็นอย่ างดี เพราะความรักนั้นเป็นการอยู่ร่วมกันที่ย าวนานต้องมีเรื่องผิดใจกัน ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติ

เพียงแต่ถ้าคุณและเขาไม่เอาความคิด ทิฐิมานะของตัวเองเป็นตัวตั้งปัญหาและเรื่องราวก็จะถูกแก้ไขได้

โดยง่าย แบบทดสอบเล็กๆ ในการดูว่าผู้ชายรักเราจริงไหมในข้อนี้ คือการสร้างแบบทดสอบเล็กๆ น้อยๆ

จากข้อผิดพล า ด ของคุณผู้หญิง และทดสอบดูว่าผู้ชายคนนั้นมีความอดทนกับคุณได้มากขนาดไหน

ขอให้ช่วยถือของ พาไปหาพ่อแม่บ่อยๆ ขอให้เขาไปร่วมล้างจานที่กินด้วยกัน โดยที่คุณและเขายังไม่ได้

มีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกัน พร้อมกันใช้ระยะเวลาเป็นตัวชี้วัด ถ้าเขาอดทนกับคุณได้ มันก็ไม่แ ย่ แน่ๆ

ที่คุณกับเขาจะเป็นคู่รักกันจริงไหม

3. ผู้ชายที่รักเราจริงๆ ต้องอดทนและรอเราได้ ผู้ชายที่ไม่ได้รักคุณ เขาจะอดทนกับคุณได้ 1 2 3 เดือน

หรือ 1 ปี แต่ถ้าเป็น 2 3 4 ปีละก็เป็นไปไม่ได้เลย ผู้ชายเจ้าชู้ไม่ได้อดทนกับผู้หญิงคนหนึ่งมากขนาดนั้น

การคบหากันโดยมีช่วงเวลาเป็นเครื่องพิสูตร เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณและเขายังรู้จักกันไม่มากพอถ้าผู้ชาย

คนนั้นรักคุณจริงๆ เขาจะอดทนและจะพย าย ามทำทุกสิ่ง ทุกอย่ างและตัดสินใจอย่ างดีที่สุดโดยมีความสุข

ของคุณเป็นพื้นฐานหรือหลักคิด เพราะว่าเขาอย ากเห็นคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาจริงๆ ยังไงละ แม้เรื่อง

ร่ าง กา ยจะเป็นเรื่องสำคัญของชายและหญิง แต่เชื่อเถอะเขาจะอดทนได้เพื่อคุณ เพียงแค่คุณชัดเจนในตัวเขา

การผ่านระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี เป็นการแสดงถึงความเป็นสุภาพบรุษในตัวชายคนนั้นได้อีกด้วย

4. ผู้ชายที่มีความรักอย่ างแท้จริง จะให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานและการสร้างความสำเร็จในชีวิต

เพราะเขาอย ากดูแลผู้หญิงที่เขารักให้ดีที่สุด แม้สังคมสมัยใหม่จะไม่เหมือนเดิมชายและหญิงอาจจะต้องช่วย

กันทำงาน แต่เชื่อเถอะ ถ้าวิธีคิดและการใช้ชีวิตของผู้ชายที่เขามาในชีวิตคุณยังกิน เที่ยวดื่มอย่ างหนักนั้นแปล

ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะรักใครจริงๆ เพราะตอนนั้นคนที่เรารักมากที่สุดยังเป็นตัวเขาเอง ต่างกัน ถ้าผู้ชายคนนั้น

มีความรักและเจอคนที่เขาอย ากจะจริงใจและใช้ชีวิตคู่ด้วย วิธีคิดต่างๆ จะเปลี่ยนไปสายตาและความคิดจะ

ทอดย าวออกไปยังอนาคต คิดถึงผู้หญิงที่อยู่ข้างๆ อีกคน มองไปยังอนาคตที่จะต้องมีเจ้าตัวเล็ก แล้วเขาจะ

มองย้อมกลับมายังตัวเองว่าพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้หรือถ้า ถ้าไม่สิ่งที่เขาจะทำคือพย าย ามทุกทางเพื่อที่จะ

ไปถึงจุดๆ นั้น จุดที่มีคุณ เจ้าเล็กและครอบครัวที่มีความสุข

5. การรัก ษ าคำพูด คือเครื่องห ม า ย ของความรัก ผู้ชายคนไหนๆ ก็พูดได้กับคำว่ารัก แต่นั้นไม่ได้หมายความ

ว่าเขารักคุณจริงๆ จนกว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ชายคนนั้นมุ่งมั่นและรัก ษ าคำพูดกับคุณได้ คุณจึงจะมั่นใจได้ว่า

ผู้ชายคนนั้น ได้ใช่เพียงผู้ชาย ที่ผ่านมาในชีวิตคุณและผ่านไป ผู้ชายที่สามารถรับปากคุณได้ทุกอย่ างแต่ไม่

สามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆ ผู้ชายแบบนั้น เป็นเพียงแค่คนที่มักง่าย หวังเพียงให้มีผู้หญิงซักคนที่หัวอ่อนมาเชื่อ

เขาพูดของเขาและเป็นของเขา โดยไม่คำนึงถึงชีวิตข้างหน้า ของตัวผู้หญิงว่าต้องเป็นอย่ างไร จะลำบากแค่ไหน

ผู้ชายแบบนี้ไม่ควรมีความรัก สัจจะเป็นสิ่งสำคัญและมันยังเป็นเครื่องหมายของความรัก ถ้าบังเอิญคุณได้พูด

กับชายคนหนึ่งว่าคุณชอบพระจันทร์และอย ากได้มันเก็บไว้ ถ้าผู้ชายคนนั้นรับคำ เขาก็ต้องหาพระจันทร์มาให้คุณ

ได้จริงๆ แม้มันจะเป็นของขวัญ ในรูปแบบแปลกๆ เช่น โครมไฟรูปพระจันทร์ หรือจะเป็นจี้รูปพระจันทร์คู่กับสร้อย

แม้มันจะเป็นเหมือนการพูดเล่นแต่ถ้าสิ่งใดถ้าออกมาปากแล้ว มันก็เป็นสัจจะอย่ างหนึ่ง มันมีคุณค่าและสร้าง

ความเชื่อใจให้คนสองคนได้เป็นอย่ างดี

ขอบคุณที่มา a l l j o w

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…