Home ความรัก ถ้ายังเจอคนรักแบบนี้ ปล่อยมือจากเขาไปได้แล้ว

ถ้ายังเจอคนรักแบบนี้ ปล่อยมือจากเขาไปได้แล้ว

6 second read
0
0
251

1. เขาอย ากให้คุณ เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณ

อย่ าเปลี่ยนตัวเอง เพื่อคนอื่น เราควรยอมสู ญ เ สี ยคนที่ไม่ยอมรับในตัวเราดีกว่า

การอยู่กับเขาต่อไปโดยที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เพราะการรั กษ าแ ผ ลใจ นั้นง่าย

กว่าการซ่อมแซมตัวตนที่แต กสล ายนอกจากนี้การถ มพื้นที่ในชีวิตที่คนอื่น เคยอยู่ให้

เต็มนั้นง่ายกว่าการปล่อยให้ชีวิตตัวเองว่างเปล่าแบบไร้ตัวตน

2. สนใจแค่ เสน่ห์ทางก าย

ความสวยงาม ที่มากกว่า สิ่งที่คนอื่นเห็นรวมถึงเป็นสิ่งที่นิย าม ความหมายในตัวคุณเกี่ยว

กับจิตใจที่ลึกซึ้งและทำให้คุณมีเอกลักษณ์ เฉพาะไม่เหมือนใครผู้ที่สนใจแค่ใบหน้าหรือรูปร่ าง

ที่สวยงามจะไม่อยู่เคียงข้าง คุณตลอดไปผู้ที่มองเห็นจิตใจ อันงดงามของคุณต่างหากที่

จะไม่มีวันจากคุณไปไหน

3. คำพูดสวนทางกับการกระทำ

หากเป็นเช่นนี้ก็ ควรปล่อยมือเขาไปได้แล้ว เพราะการอยู่เพียงลำพั งย่อมดีกว่า การอยู่ท่าม

กลางเพื่อนๆที่ไม่ดีมิตรภาพ ที่แท้จริงคือสัญญาใจที่มีต่อกันและไม่จำเป็น ต้องพูดหรือ

บรรย ายใดๆ ทั้งสิ้ น ความสั มพั นธ์ไม่มีวันเสื่ อ มค ล ายเพียง เพราะอยู่ไกลกันและ

ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เพราะกาลเวลาด้วยอย่ าสนใจ คำพูดของคนอื่นแต่ดูแค่การกระทำ

ก็พอเพื่อนแท้จะค่อยๆเปิดเผยตัวเองออกมาในไม่ช้า

4. ต้องบังคับให้คนอื่นมารักคุณ

อย่ าลืมว่าเราไม่สามารถ บังคับใคร ให้มารักเราได้เราไม่ควรอ้อนวอนให้เขาอยู่ต่ออีกเลย

ถ้าหากเขาต้องการจะไปจริงๆ เพราะรักคืออิสรภาพ อย่ างไรก็ตามความรักที่จ บสิ้ น ไม่ได้

หมายถึงจุดจ บ ของชีวิต แต่เป็นการเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่า บางครั้งความรักก็ไม่ต้องการเหตุผล

หากเขารักคุณจริงเขาจะไม่มีวันทำให้คุณสงสัยแต่จะพิสูจน์ว่าเขารักคุณมากขนาดไหนเรา

อาจต้องใช้เวลาบ้ า งในการตามหาคนที่ใช่แต่ก็คุ้มค่าที่จะรอคอยไม่ใช่เหรอ

5. ทำล ายความ เชื่อใจของคุณไม่หยุดหย่ อน

รักคือการ มอบโอกาส ให้คนอื่นเข้ามาทำร้ า ยคุณ (เมื่อต้องเลิกกัน)แต่คุณเชื่อใจว่าเขา

จะไม่ทำเมื่อใดที่คุณเชื่อใจใครคนหนึ่งแล้ว คุณจะได้ผลลัพธ์ 2 อย่ างคือความรัก ที่มั่นคง

ตลอดไปหรือบทเรียนชั่ ว ชีวิตซึ่งเป็นผลดีทั้งคู่ เพราะในตอนสุดท้ายคุณจะรู้ว่าใครคือของเทียม

ใครคือของแท้ที่จะยอมเสียสละทุกอย่ างให้คุณเชื่อสิว่าคุณจะต้องประหล าดใจ

6. ไม่มีโอกาสพูดคุย กับใจของตัวเอง

บางครั้งการทะเลาะ ก็ช่วยรั กษ าความสั มพั นธ์เอาไว้ ขณะที่ความเงียบกลับทำให้ทุก

อย่ างพังทล ายเปิดใจพูดคุย เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเถอะ ชีวิตไม่ใช่

การทำให้คนอื่นมีความสุขแต่เกี่ยวกับความซื่อสั ตย์และแบ่ ง ปัน ทุ กข์ สุขร่วมกันต่างหาก

7. มองข้ามคุณค่าในตัวคุณ

เมื่อคุณยกใจทั้ง ด ว ง ให้กับคนที่ไม่เคยเคารพคุณบอกเลยว่า คุณไม่มีวันได้ใจส่วนนั้นกลับคืน

มาอย่ างแน่นอนบางครั้งคุณก็ต้องยอมปล่อยและยอมรับว่า เขาแคร์คุณไม่เท่ากับที่คุณแคร์

เขาปล่อยให้เขาออกไปจากชีวิตของคุณเงียบๆเถอะ เพราะการปล่อยไปย่อมดีกว่าการรั้งเอาไว้

จากนั้นคุณก็จะถามตัวเองว่า “ทำไมฉันไม่ทำให้เร็วกว่านี้”

ขอบคุณที่มา J i n g j i n g n a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…