Home ข้อคิด ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ ถึงคิดจะทำอะไร..ก็ราบรื่น

ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ ถึงคิดจะทำอะไร..ก็ราบรื่น

9 second read
0
0
861

1. สร้างความมั่นคง ให้กับชีวิต

ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ การออมเงินจึงเป็นหนทาง ที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เป็นอย่างดีและมีส่วนช่วยในการสร้างเงินก้อนเพื่อรองรับความ เ สี่ ย ง ในชีวิตลองคิดดูว่า ถ้าไม่มีเงินออม

คุณจะเอาตัวรอดเมื่อเกิด วิ ก ฤ ติ ทางเศรษฐกิจและการเงินได้อย่างไรถ้าคุณต้องเกษียณอายุหรือตกงาน แบบกะทันหัน จะยังมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายได้เพียงพอไหมหากไม่มีการวางแผนออมเงินมาอย่างต่อเนื่อง

2. ชีวิตปลอดหนี้

การออมช่วยให้คุณ บรรลุเป้าหมาย ในการชำระหนี้ต่างๆเช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ได้สบายและไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากนัก โดยเฉพาะถ้าคุณมีการออมเงินล่วงหน้าก่อนการจ่ายเงินก้อนใหญ่

รวมถึงจัดสรรปันส่วนการออมเงิน ก้อนผสานไปกับการจัดการรายรับรายจ่ายอย่างพอเหมาะในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ปลอดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก

3. เกษียณอายุ ได้ก่อนกำหนด

แผนการออมระยะยาวส่วนใหญ่ มักมีเป้าหมายเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพและปราศจากความ เ ค รี ย ด ด้านการเงิน

ซึ่งคนที่รู้จักวางแผนออมเงินแต่เนิ่นๆ จะมีโอกาสตัดสินใจ เกษียณอายุก่อนกำหนดได้เร็วกว่าคนที่เริ่มออมเงินช้า

4. มี สุ ข ภ า พ ทางการเงินที่แข็งแรง

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงขึ้นฉันใดการสร้างวินัยออมเงินอย่างต่อเนื่องก็ช่วยให้คุณมี สุ ข ภ า พ ทางการเงินที่ดีขึ้นได้ฉันนั้น

นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันปัญหาหนี้สินจากการใช้จ่ายเงินเกินตัวเป็นภูมิคุ้มกันต่อต้าน สิ่งล่อใจที่มีราคาแพงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รวมทั้งช่วยลดความ เ ค รี ย ด จากภาระผูกพันทางการเงินอีกด้วย

แนวทางการออมเงิน ให้งอกเงย

บนเส้นทางสู่การสร้างความมั่งคั่ง คุณจำเป็นต้องรู้จักแนวทางการออมเงิน ให้งอกเงย เพราะเมื่อคุณมีเงินเก็บมากเพียงพอแล้วคำถามต่อไปที่คุณต้องคำนึงถึง คือ จะนำเงินออมไปทำอะไรให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ คุณสามารถเลือกใช้วางแผนเพื่อต่อยอดเงินออมของคุณให้เติบโตขึ้นได้

1. ออมในบัญชีเงินฝากประจำ

ลองจัดสรรเงินออมบางส่วนมาไว้ ในบัญชีเงินฝากประจำแทน ที่จะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่ให้ดอกเบี้ยน้อย โดยบัญชีเงินฝากประจำมีทั้งแบบบัญชีฝากประจำทั่วไปและเงินฝากประจำปลอดภาษีซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการออมอย่างสม่ำเสมอ

และให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับผู้มีเงินออมที่ไม่จำเป็นต้องนำออกมาใช้ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขและผู้ที่ยอมรับความ เ สี่ ย ง ในการลงทุนได้ต่ำ

2. ออมในกรมธรรม์ประกัน

การทำประกันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบังคับ ให้เราต้องออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายค่าเบี้ยมีให้เลือกทั้งประกันแบบออมทรัพย์ ประกันแบบบำนาญหรือประกันชีวิตโดยผลตอบแทน

เช่น เงินต้นรวมดอกเบี้ย หรือความคุ้มครอง ที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไปตามกรมธรรม์แต่ละประเภท นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีในแต่ละปีได้อีกด้วย

3. ออมในกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เป็นการจ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุนทุกเดือน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนและขึ้นอยู่กับความสมัครใจส่วนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นข้อบังคับที่ข้าราชการทุกคนต้องเข้าร่วม ส่วนใหญ่จะตัดออกจากเงินเดือนอัตโนมัติ

และจะได้รับเงินคืนจากกองทุนเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน โดยจะได้รับผลตอบแทนทั้งเงินสะสมรายเดือน ของลูกจ้างเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ทุกเดือน รวมทั้งมูลค่าของหน่วยลงทุนที่สูงขึ้นจากการบริหารกองทุน นอกจากนี้ ยังนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

4. ออมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

เหมาะสำหรับคนทำงานอิสระ ที่ต้องการวางแผน ทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ รวมทั้งพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการที่ต้องการเพิ่มช่องทางต่อยอดเงินออม

และได้รับประโยชน์จากการขอเงินคืนภาษีโดยเงินที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอนจะ คำนวณจากส่วนต่างราคาของหน่วยลงทุน ณ เวลาไถ่ถอนกับราคาซื้อเฉลี่ยตลอดการลงทุนและจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมด

5. ออมด้วยการลงทุนแบบ DCA

DCA (Dollar Cost Average) คือ การลงทุน โดยแบ่งซื้อ สินทรัพย์เช่น กองทุนรวมหรือหุ้นด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

เพื่อถัวเฉลี่ยราคาต้นทุน ลดความผันผวนและความ เ สี่ ย ง จากการลงทุนจึงช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุป

การออมเงินมีประโยชน์ และความสำคัญอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้น และพื้นฐานสำคัญในการสร้างมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่การออมเงินเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอที่จะสร้างความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณได้ในระยะยาวข่าวดี

ก็คือ ในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ช่วยให้ เงินออมของคุณเติบโตได้ ส่วนจะเห็นผลช้าเร็วหรือได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนลงทุนและระดับความ เ สี่ ย ง ที่ยอมรับได้

ยิ่งคุณเริ่มต้นลงทุนต่อยอดได้เร็วเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสให้เงินออมของคุณ สร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นเท่านั้น

ขอขอบคุณ k r u n g s r i

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…