Home ข้อคิด นิสัย 14 อย่าง ของคนที่มักจะประสบความสำเร็จ

นิสัย 14 อย่าง ของคนที่มักจะประสบความสำเร็จ

15 second read
0
0
33

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียง แต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงาน การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่การเป็นสุดยอดนักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ “การบริหารคน” ด้วยเพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลย

ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้องจากผลการสำรวจและวิจัยของ G a l l u p พบว่า ใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้นที่ลูกน้องรักและยินดี ร่วมงานด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามและให้ความเคารพอย่างแท้จริง ไม่ใช่การทำไป

เพราะตำแหน่งและบทบาท ในหน้าที่การงานเท่านั้น และต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้องและลูกน้องรักเหลือเกิน เจ้านายแบบนี้ ลูกน้องรักเลย…

1. ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจในฐานะ ของเจ้านาย อย่างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป

ไม่เบ่งอำนาจจนลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็น ท า ส อยู่รึเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจตามอำเภอใจ

สั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่ อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

2. ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทาง ที่ชัดเจนเช่นกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือการไม่พูดและบอกออกไปตรงๆ

โดยคาดว่าอีกฝ่ายน่า จะรู้ว่าต้องทำอะไรเป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์และลูกน้องไม่ชอบ

เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำผิดตรงไหน หรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่างไร

อยากให้ทำอย่างไรก็บอกลูกน้องไปตรงๆ แบบนี้แหละได้ใจ

3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรักนอก จากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรมและภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สามารถสร้างความประทับใจ ให้กับลูกน้องได้คือความสามารถในการแก้ไขปัญหา

อย่างยอดเยี่ยม ยิ่งปัญหาได้รับ การแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพในตัวเจ้านาย

เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

4. มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า

หากคุณต้องการ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็วและงานมีคุณภาพสูงคุณต้องมีความยุติธรรม

และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้ นอกจากนี้ห้ามเป็นเจ้านายที่ลำเอียงเด็ดขาด

เพราะบอกได้คำเดียวว่าลูกน้องเกลี ย ด ที่สุด

5. ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

แตกต่างจากเจ้านายที่จะพบเจอกันเฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้

มีความเข้าอกเข้าใจลูกน้องมากเป็นพิเศษเพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน

ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถที่ลูกน้องแต่ละคนมี ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบนอกจากนี้ การแจกจ่ายงานยังเป็นเรื่องง่าย

เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร เจ้านายมั่นใจในผลงาน ลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

6. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างสุดความสามารถ

กับเจ้านายที่เห็นความสำคัญและทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้

และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงาน ทุกคนร่วมมือกัน ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

7. เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้

ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้อง ได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงานผลงาน

และความสัมพันธ์ ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดแนวคิดและไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ

8. ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคน จะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด

การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพที่แท้จริงหรือ ศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้อง สามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น

แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกด้วย

9. เปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวัน ของการทำงาน นอกจากปัญหาส ารพัดที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว ความเยอะของเจ้านาย

ยังสามารถสร้างความลำบาก ในการทำงานให้กับลูกน้องได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น เจ้านายที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย หรือเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริง ๆ

10. ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้ง ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้น จากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี เข้าใจ ให้อภัย

และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ลูกน้องอยู่เสมอคือเจ้านายในดวงใจ เพราะไม่มีลูกน้องคนไหนอยากทำผิดพลาด

และเมื่อผิดพลาดแล้วได้รับกำลังใจ ที่ดีให้เริ่มต้นใหม่ แบบนี้ลูกน้องคนไหนไม่รักและทุ่มเทใจทำงานให้ก็ บ้ า แล้ว

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติ ของเจ้านายที่ลูกน้องอยากให้เกิดขึ้นกับเจ้านายทุกคน

เพราะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานถ้ามีเจ้านายดี

การทำงานก็ราบรื่นมีความสุข ต่อให้งานยากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจทำให้ด้วยความยินดี

และอยากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอดไป

ขอขอบคุณ B u s i n e s s n e w s d a i l y

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…