Home ข้อคิด นี่แหละแม่ของลูก หากเจอผู้หญิงมี 10 ข้อนี้ อย่าปล่อยให้เธอหลุดมือไปนะ

นี่แหละแม่ของลูก หากเจอผู้หญิงมี 10 ข้อนี้ อย่าปล่อยให้เธอหลุดมือไปนะ

0 second read
0
0
167

หาแฟน ว่าย ากแล้วแต่แฟนที่ดีนี่สิหาย ากกว่า ยิ่งหนุ่มๆ คนไหนที่คิดจริงจังจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว

แล้วล่ะก็ คงคิดหนักเลยว่าสาวแบบไหนน๊าที่คู่ควรจะมาเป็นศรีภรรย าและแม่ของลูก วันนี้เรามีคุณสมบัติ 10 ประการ

ของว่าที่คุณแม่ที่ดีมาให้หนุ่มๆได้พิจ ารณ า กันจ้า

10. จงรักภักดี

ไม่ว่าชีวิตของหนุ่มๆ จะต ก ต่ำล งเ ห ว แค่ไหนโดนเจ้านายด่า ตกงาน เงินเดือนไม่พอกินหรือตัดสินใจผิดพล าด

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณก็รู้สึกได้ว่าเธอยังรักคุณอยู่เสมอ ไม่ได้ตีตัวออกห่าง ไม่รังเกียจคุณ ยอมรับความผิดพล าด

ของคุณได้และพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ และในวันที่คุณมีความสุขหรือประสบความสำเร็จ เธอก็ดีใจไปกับคุณด้วย

ไม่ได้อิจฉาหรือหมั่นไส้ที่คุณได้ดีผู้หญิงที่มีความจงรักภักดีแบบนี้แหละ ที่มีแววว่าจะเป็นแม่ที่ดีในอนาคต เพราะไม่ว่า

จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในครอบครัวคุณ คุณก็มั่นในได้ว่าเธอจะยังรักคุณและลูก ไม่ทิ้งคุณและลูกไปไหนแม้เจอปัญหา

และพร้อมเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์นั่นเอง

9. ฟังสิ่งที่คุณพูดด้วยความเต็มใจ

คำว่า “ฟัง” มีหลาย ความหมายมีทั้งฟังเพราะอย ากฟังจริงๆ หรืออาจจะเป็นเพียงแค่การรอให้ถึงตาตัวเองได้พูดบ้ าง

ใครๆก็มีเรื่องที่อย ากพูดและต้องการให้คนอื่นสนใจในสิ่งที่ตัวเองพูด แต่การฟังอย่ างตั้งใจและฟังด้วยความเต็มใจนั้น

แสดงถึงความสนใจและความเอาใจใส่ ในเรื่องราวของอีกฝ่ายลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณมีบางอย่ างที่อย ากแนะนำหรือ

ตักเตื อน แต่ฝ่ายหญิงเอาแต่เถียงกลับชีวิตครอบครัวของคุณจะเป็นยังไง หรือถ้าลูกต้องการจะบอกถึงความต้องการ

ของเขาให้แม่ฟัง แต่แม่ไม่ตั้งใจฟัง แถมเอาแต่พูดสิ่งที่ตัวเองคิดให้ลูกฟัง ลูกโตมาจะเป็นยังไง สำหรับผู้หญิงที่จะ

มาเป็นแม่ของลูกนั้น คุณสมบัติการเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ได้เพียงแค่แสดงถึงความสนใจและเอาใจใส่เท่านั้น แต่ยังแสดง

ถึงความเห็นอกเห็นใจและยอมให้ความต้องการของผู้อื่นมาก่อนความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ

มากของคนที่จะเป็นแม่

8. รู้ว่าคุณต้องการอะไรก่อนที่คุณจะเอ่ยปากซะอีก

การที่จะรู้ว่าอีกฝ่าย ต้องการอะไรต้องอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนม ความสน อ ก สนใจช่างสังเกตจดจำและความ

เอาใจใส่เป็นพิเศษคุณผู้ชายหลายๆ คนคงฟินเมื่อสาวข้างกายเตรียมอ าห ารที่คุณชอบไว้ให้โดยที่คุณไม่ต้องบอก

ล่วงหน้าหรือช่วยนวดให้ตอนคุณทำงานกลับมาเหนื่อยๆ โดยที่คุณไม่ต้องขอและคงไม่ต้องบอกว่าถ้าลูกของคุณมี

ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติแบบนี้เป็นแม่ เขาจะมีความสุขและโชคดีขนาดไหน

7. ไม่โกรธนาน

เป็นเรื่องธรรมดา ของความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่จะต้องมีการโต้แ ย้ ง ถกเถียงหรือทะเล าะกันบ้ างการที่คู่รัก

ทะเล าะกันไม่ได้หมายความว่าคุณสองคนจะต้องเลิกกัน มันเป็นเพียงแค่การมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งเท่านั้น ผู้หญิงที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่พอจะไม่เก็บความโกรธหรือความรู้สึกไม่ชอบใจเอาไว้ภายในและ

หลับไปทั้งๆที่ยังโกรธ เพราะเธอรู้ว่าการเก็บกดความโกรธหรือความไม่ชอบใจเอาไว้ นานวันเข้าจะเป็นสิ่งที่บั่นท อน

ความสัมพันธ์ แต่เธอจะพูดความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงออกมาให้คุณรับรู้ ถึงแม้จะรู้ว่าความคิดเห็นนั้น

ไม่ตรงกับคุณก็ตาม และจะพย าย ามหาจุดตรงกลางที่คุณสองคนจะอยู่ด้วยกันต่อไปอย่ างสบายใจผู้หญิงแบบนี้

มีแนวโน้มว่าจะเป็นแม่ที่ดีในอนาคต เพราะเธอไม่ได้หนีปัญหาแต่กล้าที่จะเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา ซึ่งต่างจาก

ผู้หญิงที่พย าย ามรักษ า ความสัมพันธ์โดยการหลีกเลี่ ยง การทะเลาะ ไม่พูดอะไรเลยและปล่อยให้ความโกรธ

ความอึดอัดใจ สะสมอยู่ภายในซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเธอจั ดการกับอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไม่ค่อยดีนัก

และไม่ได้พย าย ามแก้ปัญหา แต่เก็บปัญหาไว้กับตัวเอง ซึ่งนานวันเข้าความขมขื่นที่เธอสะสมไว้ในใจอาจร ะเบิ ด

กลายเป็นการทะเลาะกันอย่ างรุ น แรง และส่งผลร้ า ย ต่อชีวิตครอบครัวได้

6. รู้จักยับยั้งคำพูด

เวลาทะเล าะกัน เธอจะไม่พย าย ามพูดเป็นคนสุดท้ายแต่เลือกที่จะพูดสิ่งที่เธอคิดให้จบแล้วเงียบนี่ไม่ได้

หมายความว่าเธอยอมแพ้คุณ แต่เธอไม่อย ากให้การทะเลาะมันยืดย าวไปกว่านี้ เธอจึงไม่ต่อล้อต่อเถียงเพราะ

เธอตระหนักว่าเธอไม่ได้ต้องการเอาชนะการแ ย่ ง พูดเป็นคนสุดท้าย นอกจากจะทำให้การทะเลาะยืดเยื้อไม่จบ

สิ้นแล้ว อาจจะทำให้เผลอ พูดบางคำที่ไม่ทันคิดออกมาและทำร้ า ย จิตใจอีกฝ่ายได้ ดังนั้นการรู้จักยับยั้งคำพูด

และไม่ต้องการเอาชนะจึงเป็นคุณสมบัติที่ดีของแม่ของลูกในอนาคต เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเธอมีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์มากพอนั่นเอง

5. แค่สายตาก็แทนคำพูดได้เป็นร้อยคำ

เธอจะไม่จู้จี้จุกจิก หรือบอกคุณตรงๆ ว่าคุณทำอะไรผิดแต่เธอจะใช้สายตาจ้องมองคุณจนคุณนึกได้ว่าคุณทำผิดอะไร

ไว้หรือบางทีเธอยิ้ม แต่คุณจะดูออกว่าเธอยิ้มแบบแกนๆ เพราะเธอไม่สบายใจในสิ่งที่คุณทำ ขนาดแค่ภาษากาย

ของเธอยังมีอำนาจพอที่จะทำให้คุณยอม ส ย บ ต่อเธอได้แล้วลูกคุณจะเหลือเหรอ รับรองว่าเธอเอาอยู่แน่นอน

4. เธอกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ผู้หญิงที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาอยู่ไม่น้อย มันแสดงให้เห็นว่าอย่ างน้อยเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่เอาแต่สวย

ไปวันๆ การที่เธอกระตือรือร้นที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น เรียนภาษาเพิ่ม เรียนดนตรี

หรือเรียนทำขนมแต่มันก็บ่งบอกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะเป็นแบบอย่ างที่ดีให้แก่ลูก

3. เธอมักจะวางแผนล่วงหน้าและมีแผนสำรองอยู่เสมอ

เธอมีความมั่นใจเธอรู้ว่า เธอต้องการอะไรและจะทำอย่ างไรให้ได้มันมา เช่น ถ้าเธอวางแผนว่าจะไปทานข้าวเธอจะ

หาข้อมูลว่าร้านที่จะไปอยู่ตรงไหนมีอะไรน่าทาน นอกจากนี้ เธอยังมีแผนสำรองว่าถ้าหากไปแล้วร้านปิดจะทานอะไร

อย่ างนี้เป็นต้นการรู้จักวางแผนเป็นเรื่องที่ดี มันแสดงให้เห็นว่าถึงความใส่ใจและสนใจกับเรื่องนั้นๆ และเป็นสัญญาณ

ที่ดีว่าเธอจะไม่เลิกรากับคุณง่ายๆ เมื่อเจอปัญหา เพราะเธอจะคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งขึ้นมาในความ

สัมพันธ์เธอจะแก้ไขมันอย่ างไร

2. สบายใจเมื่ออยู่ใกล้เธอ

วันนั้นอาจจะเป็นวันที่แ ย่มากๆ ของคุณ มีแต่เรื่องที่ทำให้อารมณ์เสียเต็มไปหมดแต่พอเลิกงานกลับมาเจอหน้าคนรัก

คุณก็ลืมทุกเรื่องแ ย่ๆที่คุณเจอ และรู้สึกมีความสุข อบอุ่น สบายใจ เธอจะไม่เพิ่มความเครี ย ด ให้คุณ ไม่ชวนทะเล าะ

ไม่ทำลายบรรย ากาศ แต่จะทำให้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข และบางเวลาถึงแม้ว่าตัวคุณจะ

อยู่ห่างไกลจากเธอ แต่เพียงแค่นึกถึงเธอ นึกถึงความรักความอบอุ่นที่เธอมีให้คุณ คุณก็รู้สึกมีความสุขจนตัวลอย

ผู้หญิงที่จะทำให้คุณรู้สึกด้วยแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนัก แต่ถ้าพบเจอแล้วจงเก็บรักษ าไว้ให้ดี เพราะเธอจะช่วยสร้าง

บรรย ากาศให้ครอบครัวของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่น สบายใจ

1. เธอทำให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้น

เธอมาเติมเต็มอีกครึ่ง หนึ่งในชีวิตของคุณ อาจจะเป็นคำพูดที่เชยและซ้ำซ าก แต่ขอบอกว่ามันคือความจริง!

เมื่อใดก็ตามที่คุณเจอคนที่ใช่ คุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับการเติมเต็ม คุณอย ากจะเป็นคนที่ดีขึ้นถึงแม้เธอจะไม่ได้

บอกให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ตาม คุณอย ากทำดีกับเธอและเอาใจใส่เธอให้ดีที่สุด นอกจากนี้คนรอบข้าง

ต่างสังเกตเห็นได้ว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นั่นเป็นเพราะความรักเป็นแรงผลักดันที่ดีมากที่จะทำให้

คนเรามีพลั ง ด้านบวกเพิ่มขึ้นและยังเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของครอบครัว ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต่างเป็นคนที่ใช่ของ

กันและกัน รักและดูแลเอาใจใส่กัน คอยเติมเต็มชีวิตของกันและกัน ลูกก็จะเกิดมาในครอบครัวที่อบอวลไปด้วย

ความรักความอบอุ่นนั่นเอง

รู้อย่ างนี้แล้ว หนุ่มๆ ที่คิดจะจีบสาวคนไหนมาเป็นแม่ของลูกก็อย่ าลืมนำ 10 ข้อนี้ไปพิจ ารณ า นะจ๊ะ

ส่วนสาวๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้น๊า รับรองว่าชายหนุ่มจะเลิฟเลิฟเลยหล่ะ

ขอบคุณที่มา elitedaily

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…