Home ข้อคิด ปรัชญาผ้าขึ้ริ้ว 9 ข้อนี้ใช้เตือนใจ ให้กับชีวิตของเราได้ดีมากๆ

ปรัชญาผ้าขึ้ริ้ว 9 ข้อนี้ใช้เตือนใจ ให้กับชีวิตของเราได้ดีมากๆ

0 second read
0
0
55

“ผ้าเช็ดพื้น” “เมื่อได้ยินคำนี้หลายๆ คนก็คงคิดถึงผ้าเก่าๆ ส ก ปรกๆ ที่เอาไว้ใช้เช็ดของต่างๆแต่ใครจะคิดว่าผ้าเช็ดพื้น”

ก็สามารถนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจ ให้กับชีวิตของเราได้เช่นกันและต่อไปนี้คือปรัชญาผ้าเช็ดพื้น” 9 ประการ

1.“ผ้าเช็ดพื้น” ยอมส ก ปรก เพื่อ ให้สิ่งอื่นสะอาดเสน่ห์ของคนอยู่ที่การยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขพ่อแม่

ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบายความสุขแท้ ของคนคือการได้ยืนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

2.“ผ้าเช็ดพื้น ” ดูดซับความส ก ปรก ได้ แต่ก็สลัดความ ส ก ปรก ออกจากตัวได้ตลอดเวลาเสน่ห์ของคน

อยู่ที่รู้ตัวเอง ว่า ส ก ปรก ถึงเวลาต้องชำระล้างแล้วมิใช่อมความส ก ปรก ไว้แล้ว แกล้งบอกว่าตนเองสะอาด

3.“ผ้าเช็ดพื้น” เป็นผ้าที่สะอาดที่สุดในขณะที่คนอื่นมองว่าส ก ปรก ที่สุด เหมือนคนที่ฝึกหัดขัดเกลาตนเองรู้จัก

ถ่อมตนและอ่อนโยนไม่ โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกีย จ หมั่นไส้ ของคนอื่นเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะมาจากสกุลใด

การศึกษามากหรือน้อยก็ตามเป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดีเหมือนผ้าเช็ดพื้น” ห่อทอง

4.“ผ้าเช็ดพื้น ” ถึงจะเป็นผ้าไม่มีราคา แต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้ เหมือนคนที่พย า ย า มทำตนให้มีคุณค่าด้วยการ

ทำงานมิใช่ด้วยการประ จ บ ทำตนให้มีประโยชน์ให้มีค่าไม่ใช่งอมืองอเท้าน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนา ชะตาชีวิตต้องสร้าง

กำลังใจให้ตนเอง อย่ า รอคอยจากคนอื่น

5.“ผ้าเช็ดพื้น” ไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถู อะไรเหมือนคนที่ทำงานโดยไม่ปริปากบ่นรู้จักอาสาคนอาสาทำงาน

ตั้งใจทำงาน โดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็ตาม

6.“ผ้าเช็ดพื้น” ยอมให้ถูกใช้งานในที่ส ก ปรก ที่สุด เหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเกีย จ ที่เขาเห็น

ว่าเป็นงานชั้น ต่ำ แต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้หรือยินดีในการบริการเหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้

คนอื่นรับใช้สังคมดีใจเมื่อคนมาใช้บริการความสามารถของตน และยินดีที่ได้เสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าเข้าไปบริหาร

7.“ผ้าเช็ดพื้น” พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาดเหมือนคน ควรพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น

ต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระเป็นนายอินหรือนางอินผู้ปิด ทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจ

ที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่น

8.“ผ้าเช็ดพื้น” ทนทานต่อการขัดถูซักล้างไม่เปราะบางเหมือนคนที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา

แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ สุขแก่ผู้อื่นมีจิตใจหนักแน่น ไม่เปราะบางหักง่าย

คือไม่เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบาแต่นิ่งและหนักแน่นมั่นคง ดุจแผ่นดิน

9.“ผ้าเช็ดพื้น” แม้จะถูกมองว่า เป็นผ้าเช็ดพื้น” แต่ไม่ทำตัวให้ไม่สวยเหมือนคนที่รู้ตัวเองว่ากำลังถูกคน

ปรามาสสบประมาทจะต้องตั้งใจเอาชนะอุปสรรค ตรงนั้นให้ได้ไม่พ่ายแพ้ต่อคำปรามาสของผู้อื่นรู้ตัวตลอดเวลา

ว่ากำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้น มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่าเมื่อมีปัญหาให้หัด

มองสองด้านเสมอ ผ้าเช็ดพื้น” มีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัส กับสิ่งส ก ปรก เราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและ

มองเห็นค่าของตัวเองก่อน แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง ชีวิตของคนเราก็เช่นกันหากทนความทุกข์ย า ก

ลำบากยอมสัมผัส กับงานที่ต่ำต้อยได้ก็จะมีเสน่ห์และมีความหมายทุกคนจึง ควรพากเพียร พย า ย า ม

สร้างเสน่ห์ให้กับชีวิตอย่ า งที่ผ้าเช็ดพื้น” สร้างเสน่ห์ ให้กับตนเอง

ขอบคุณที่มา อ่ า น ส นุ ก

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…