Home ข้อคิด ผู้นำควรวางตัวอย่างไร เพื่อให้ได้ใจลูกน้องในทีม

ผู้นำควรวางตัวอย่างไร เพื่อให้ได้ใจลูกน้องในทีม

12 second read
0
0
2,079

ผู้นำที่จำเป็น สำหรับปัจจุบันและอนาคต คือผู้ที่ สามารถสร้าง Engagement ภายในองค์กร

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน โดยบทบาทที่จำเป็นของผู้นำประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่

1. สร้างบรรยากาศ การทางานให้มีความไว้วางใจสูง

2. สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและ ก ร ะ ตุ้ น ให้พนักงานมีส่วนร่วม

3. สร้างทีมที่เข้มแข็ง โดยมีกลยุทธ์ที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างง่าย

4. ให้คุณค่ากับพนักงานภายในองค์กร โดยการปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่

ผู้ที่เป็นผู้นำระดับต้น (Frontline leader) เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กร ดังนั้น องค์กรจะต้องพัฒนาบุคคลเหล่านี้ใน 6 ด้าน ได้แก่

1. การเปลี่ยนแนวความคิดว่า ความสำเร็จเป็นความสำเร็จของทีม

2. มีการสื่อสาร แบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของทีม

3. นำทีมงานเพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

4. สร้างวัฒนธรรมการรับ และให้ feedback ระหว่างกัน

5. นำทีมให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

6. มีการบริหารจัดการเวลาที่ดี

ผู้นำจำเป็น ต้องมีทักษะต่างๆ มากมาย หากต้องจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาทักษะแล้ว ทักษะที่สำคัญที่ถือได้เป็น Multiplier Skill ที่จะช่วยให้ผู้นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จคือ Trust หรือการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

ซึ่งสามารถสร้างได้ โดยเริ่มต้นจากตัวเอง ผู้นำทุกคนสามารถสร้างทักษะดังกล่าวได้โดยมีความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น มีเจตนารมณ์ที่จะนึกถึง ส่วนรวมมากกว่าตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับผู้อื่น

และมอบความไว้วางใจให้กับผู้อื่นต่อไป พฤติกรรมที่ของผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจสูงมี 13 ประการ ได้แก่

1. พูดความจริง และพูดตรงๆ

2. ให้ความเคารพต่อผู้อื่น

3. เปิดเผย โปร่งใส

4. ยอมรับว่า ตนเองผิดพลาดได้

5. มีความซื่อสัตย์

6. สร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้

7. พัฒนาความสามารถ ให้ดียิ่งขึ้น

8. กล้าเผชิญหน้า กับความจริง

9. บอกความคาดหวังอย่างชัดเจน

10. มีความรับผิดชอบ

11. ฟังก่อนพูด

12. ทำตามที่รับปาก

13. ให้ความเชื่อใจแก่ผู้อื่น

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมของผู้นำ ที่ได้รับการไว้วางใจสูงนั้น อาจมีบริบทของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ คนไทยมีจุดแข็งในการให้ความเคารพต่อผู้อื่น

แต่อาจไม่กล้าพูดตรงๆ ต่อหน้าผู้อื่น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว อาจต้องได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมต่อไป

ขอขอบคุณ p r o s o f t h r m i

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…