Home ข้อคิด ฝึกตัวเองให้กลายเป็นคนใจเย็นด้วย 5 วิธีนี้ คนแบบนี้มีเสน่ห์

ฝึกตัวเองให้กลายเป็นคนใจเย็นด้วย 5 วิธีนี้ คนแบบนี้มีเสน่ห์

9 second read
0
0
312

ในทุกวันนี้ หลายสิ่งหลายอย่ าง กระตุ้ น ให้คุณเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือ ใจร้อนได้ง่ายวิถีชีวิตทุกคน

มีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากยังไงก็ตาม ถ้าคุณนั้นยังอย ากที่จะมีชีวิตอยู่ อย ากมีชีวิตที่สงบสุข

อย ากมีความสุขใน ชีวิตควรหัดทำ 5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจมันจะทำให้เรา เป็นคนน่าเคารพ

และมีเสน่ห์ ทั้งยังช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอกภายใน และมันเป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้าง

มันได้ ดังนั้น เวลาจะเกิดอะไรเราควรที่จะใจเย็น และใช้สติในการแก้ไขนั่นเพราะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะ

มากกว่า ดีกว่าคนที่ชอบใช้ อารมณ์ตัดสิน ปัญหานะ

1 ฝึกให้รู้จักการรอได้

ความพึงพอใจ ที่เกิดขึ้น พอได้รับในสิ่งที่ต้องการทันที แม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่มันก็ให้ความหมายที่

ตรงข้ามกันการรอคอย บางสิ่งจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขในระยะย าวมากกว่า และการทำให้เรามีนิสัย

การรอคอยที่ดี ที่สุดคือการฝึกตัวเองให้รู้จักการรอไงล่ะ โดยอาจเริ่มจากการรอในระยะเวลาสั้นๆ 10 นาที

หรือ การรอ รายก ารโทรทัศน์ที่ชอบช่วงวันหยุดพอเราสามารถรอ จนเป็นนิสัยได้แล้วนั้นก็จะทำให้เรา

มีความอ ดทนมากขึ้น แล้วยังทำให้คุณมีความสุข และไม่หงุดหงิดหากต้องพบกับ สถานการณ์ที่ต้องรอ

นานๆ ในวันต่อๆ ไปด้วยนะ

2 สุดห ายใจลึกๆ

หากเมื่อไรที่เรารู้สึกว่า หลายๆ สิ่งมันไม่เป็นดังใจการถอนหายใจ แล้วหายใจเข้าลึกๆ เช่นนี้ ก็ช่วยให้เรา

สงบจิตใจได้ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่ายๆ เช่นนี้ จะช่วยล ดความกระวนกระวายใจผ่อนคลายอ ารมณ์หงุ ดหงิ ด

ผิ ดหวังหรือโ กรธ ลงได้ความอดทนเป็นสิ่งที่ เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง นั่นเพราะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้

และมันก็ไม่ใช่เรื่องย ากเลยที่เราจะทำถ้าเรามีความอดทนพอ เราก็จะมีความสุขมากขึ้น แบบที่ไม่ต้อง

พึ่งสิ่งของภ ายนอกเลยละนะ

3 การที่มีสติให้มากขึ้น

ไม่ว่าใคร ก็คงต้องเคยทำในสิ่งที่เรา ไม่รีบร้อน ทำในสิ่งที่เร่ งด่ วนโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะ

เราไม่สามารถจั ดลำดับความสำคัญกับอะไรๆ ได้บ่อยครั้งที่ความคิดของเรา มักโด ดไปมาระหว่างเรื่องนั้น

เรื่องนี้ จนไม่มีสติ ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้เรารู้สึกยุ่งย าก วุ่นวายอยู่ตลอดจนทำให้เรากลายเป็นคนเร่งรี บ

แล้วมีความอดทนน้อยลง การมีสตินี้ และการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอเนี่ย จะช่วยทำให้เรา

สามารถจัดระเบียบ ความคิดของตนเอง ได้ดีขึ้น เขียนความคิดต่างๆ ลงในกระดาษดูสิ บางทีมันอาจ

จะช่วยให้คุณจั ดการความคิด ของตัวเองได้ให้ตัวเองรู้ว่าควรทำสิ่งไหนก่อนหลัง วิธี นี้จะช่วยให้เรา

สามารถควบคุมความคิด ไม่ให้โดดไปมาได้นะ

4 ยอมรับความ ลำบากให้ได้

บางที ความสะดวกสบายนั่น ก็ไม่ได้ดีซะทีเดียวเพราะความสะดวกสบายนั้นจะทำให้เรา มีความอดทน

น้อยลงไงล่ะ เมื่อเราต้องเจอกับ ความย ากลำบากเราจึงไม่สามารถอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น

เราจึงควรที่จะฝึ กให้ตนเอง ทนกับความย ากลำบาก ความไม่สะดวกสบายให้ได้หากทำได้เราก็จะมี

ความอดทนมากขึ้นและ สามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิต แม้ว่าต้องพบเจอกับอะไรก็ตาม

5 เอ่ยขอบคุณให้มากกว่าเดิม

การพูดขอบคุณนั้น มีประโยชน์มากมาย มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเครีย ด น้อยลง และช่วยทำให้

มองโลกในแง่ดีมากขึ้นและมันยังช่วย ให้เรามีความอดทนมากขึ้นด้วยและการที่เราแสดงออกว่า เรารู้สึกยังไง

จะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นช่วยลด การข าดความอดทนลงได้ เพราะงั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากเลยล่ะ

ในการฝึกขอบคุณ ก็เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ กับคนที่ทำบางสิ่งให้คุณ ด้วยรอยยิ้มที่สดใส หรือบาง

ครั้งเราอาจ นึกขอบคุณตัวเองที่สามารถ ทำบางสิ่งได้หากเราทำจนเป็นนิสัยได้แล้วก็จะทำให้เรามอง

โลกในแง่ดีแล้วเราเอง ก็จะความอดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนนะ

ขอบคุณที่มา d h a m m a s a w a t d e e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…