Home ข้อคิด ภาวะผู้นำ 7 อย่าง ที่ลูกน้อง..มักมองหาจากหัวหน้า

ภาวะผู้นำ 7 อย่าง ที่ลูกน้อง..มักมองหาจากหัวหน้า

6 second read
0
0
486

สื่อสารอย่างเปิดเผยและเหมาะสม

ภาวะผู้นำ ผู้นำที่ดีมักจะสร้างช่องทางการสื่อสาร ที่เปิดกว้างให้กับลูกน้อง รู้จักโต้ตอบและปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์

และลักษณะนิสัยของแต่ละคน รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารเชิงรุกและโปร่งใสเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในทีม

เป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น

ลักษณะเด่นของภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือ การเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น เพราะการแสดงความตั้งใจที่จะรับฟังทำให้เกิดความเชื่อมั่น

และ ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกน้องอยากแสดงความคิดเห็นและ แ บ่ ง ปั น ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

ส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพ

ผู้นำควรทำความรู้จักบุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน งานอดิเรก และความสนใจของลูกน้อง เพื่อช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตในสายอาชีพและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

เช่น การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับจุดแข็งของแต่ละคน หรือเปิดโอกาส ให้ได้เรียนรู้และลองทำงานใหม่ๆ ที่มีความท้าทายมากขึ้น เพราะนอกจากจะแสดงถึง

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้องแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกน้องเมื่อสามารถทำงานนั้นๆ ได้สำเร็จด้วย

สอนแทนการออกคำสั่ง

ภาวะผู้นำ ผู้นำที่ดีควรรู้จักวิธีสอนลูกน้อง ให้มีแรงจูงใจในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือ โดยไม่จำเป็นต้องบีบบังคับด้วยการออกคำสั่งตลอดเวลา

เพราะการควบคุมคนให้ทำตามคำสั่งอาจทำให้ได้งานตามที่ต้องการ แต่สิ่งที่ไม่ได้รับคือระดับการมีส่วนร่วมจากลูกน้องในระยะยาว

กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ผู้นำต้องรู้จัก ก ร ะ ตุ้ น และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการกำหนดเป้าหมายการทำงานของลูกน้องในทีม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

เพราะเมื่อกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ทุกคนจะสามารถติดตามความคืบหน้า และรับทราบได้ว่างานที่พวกเขาทำนั้นช่วยสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทอย่างไร

ติชมและให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์

ภาวะผู้นำผู้นำที่ดีควรตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของลูกน้อง พร้อมให้คำติชมที่ตรงไปตรงมาและตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง รวมทั้งช่วยผลักดันลูกน้องสู่ความเป็นเลิศด้วยการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์

ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง ไม่ใช่การซ้ำเติมข้อผิดพลาด เพื่อช่วยชี้นำลูกน้องให้พัฒนาการทำงาน ไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เมื่อลูกน้องทำผลงานได้ยอดเยี่ยมควรกล่าวชื่นชมและขอบคุณสำหรับการทุ่มเททำงานหนักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พวกเขาอยากทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รับฟังคำติชมและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ

การประเมินภาวะผู้นำด้วยตนเอง เป็นเรื่องยาก ผู้นำที่ดีควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกน้องและเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นกันเอง เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือรับฟังคำติชมเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำของคุณ

นอกจากนี้ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำแบบต่างๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ค้นพบ ข้อบกพร่องและทักษะที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทุกคน

สรุป ภาวะผู้นำ หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องนับถือ

การได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นหัวหน้าอาจดูเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่สิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้นคือการเป็นหัวหน้าที่รัก ของบรรดาลูกน้อง ซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสารอย่างเปิดเผยและเหมาะสม

การเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น การส่งเสริมศักยภาพ และการเติบโตในสายอาชีพให้กับลูกน้อง การใช้วิธีการสอนแทนการออกคำสั่ง การกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน รวมทั้งการรู้จักติชมและให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็พร้อมรับฟังคำติชมจากลูกน้อง

และเพื่อนร่วมงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ช่วยนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและพิชิตใจลูกน้องได้สำเร็จ

ขอขอบคุณ c i g n a.c o.t h

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…