Home ความรัก ลักษณะของแฟนที่ดี ผู้ชายหลงแบบไปไหนไม่รอด

ลักษณะของแฟนที่ดี ผู้ชายหลงแบบไปไหนไม่รอด

6 second read
0
0
358

ทุกวันนี้การจะมั ดใจผู้ชาย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อีกต่อไปเพราะมีปั จจั ย ภายนอกเข้ามาเร้าให้เสี่ ย ง ต่อ

การนอกใจได้สูง โดยเฉพาะคนเป็นแฟนกันนี่แหละยิ่งต้องมั ดใจให้อยู่หมั ดดังนั้นวันนี้ จึงนำเรื่องที่หลายๆ

คนมองข้ามมาบอกและย้ำให้ทราบ กันอีกครั้งว่า..คุณสมบัติของแฟนที่น่ารักนั้นเป็นอย่ างไร เพื่อจะทำ

ให้ผู้ชายของคุณหล งจนไปไหนไม่ ร อ ด!!

1. ต้องรู้จักและเข้าใจตัวตนของอีกฝ่าย

เช่น เข้าใจในสิ่ง ที่เขาเป็นสิ่ง ที่เขาชอบ ไม่ดูถูกรสนิยมของกันและกัน ปล่อยให้เขาได้เป็นตัวของ

ตัวเองบ้ าง อย่ าทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึ ดอั ดที่อยู่กับคุณ

2. ต้องเป็นคนมีเหตุผล จัดการอารมณ์ได้

ไม่ขี้งอน เอาแต่ใจ โดยไร้เหตุผล เพราะจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ง่าย และต้องรู้จักจัดการ

อารมณ์ของตัวเองให้ดี อะไรควรแสดงออก หรืออะไรควรเก็บไว้ข้างใน

3. ต้องมีความซื่อสั ตย์ และความจริงใจ

ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการเป็นแฟนที่น่ารัก เพราะความซื่ อสั ต ย์ และความจริงใจเป็นคุณสมบัติ

เด่นๆ ของความรัก ดังนั้นต้องมีข้อนี้อยู่ในตัวเองเสมอ

4. ต้องให้ความรู้สึกอยู่กันแบบสบายใจ

ใครก็ย่อมอย ากอยู่กับ แฟนที่ทำให้ตัวเองสบ า ยใจทั้งนั้น หากต้องการจะเป็นแฟนที่น่ารักก็

ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ ด้วยกันอย่ างเข้าใจ เพื่อให้เกิดความสบ า ยใจอย่ างมากที่สุด

5. ต้องยอมปรับเปลี่ยนเข้าหากัน

การจะเป็นแฟนกันนั่น หมายถึง การรวมหัวใจไว้ด้วยกัน ดังนั้นต้องรู้จักปรับมุมมองความคิดและ

พฤติก ร ร มให้เข้ากันได้ อย่ างลงตัว ทำให้เขาเห็นถึงความพย าย ามของคุณ

6. ต้องรักครอบครัวเขาเหมือนครอบครัวตัวเอง

เพราะค ร อ บค รั วคือ คนสำคัญในชีวิต ฉะนั้นแล้วการที่จะเป็นแฟนที่ดีได้ ก็ต้องยอมรับและ

รักในค ร อ บค รั วของอีกฝ่ายด้วย พย าย ามปรับตัวเข้าหาเขาให้ได้มากที่สุด

7. ต้องรู้จักเว้นที่ว่างให้กันและกัน

การเป็นแฟนที่ดีต้องไม่ ผู กมั ดซึ่งกันและกันเกินไป นั่นคือ การรู้จักเว้นที่ว่างให้อีกฝ่ายได้รู้สึก

เป็นตัวเอง และไม่อึ ดอั ดในความรัก จึงจะทำให้อยู่ด้วยกัน ได้นานขึ้นและนี่คือคุณสมบัติของ

แฟนที่น่ารักหากใครอย ากให้แฟนรัก และคบกันได้อย่ างย าวนานก็ต้องรู้จักที่จะมีสิ่งเหล่านี้

ประกอบในความรักด้วย เพราะถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่ข า ดไม่ได้เลย

ขอบคุณที่มา g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…