Home ข้อคิด ลักษณะคนเก่ง ฉลาดจริงในที่ทำงาน นิสัยที่มีแต่คนรัก

ลักษณะคนเก่ง ฉลาดจริงในที่ทำงาน นิสัยที่มีแต่คนรัก

4 second read
0
0
122

3.ปรับตัวได้ดี เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้รู้ วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น

ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้ เร็วกว่าผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

2.มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน

เพราะคนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน

แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพยายาม ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จคนประเภทนี้

เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

1.มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้ จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้างไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูก

4.การที่มี ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ

ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเองโดยทำงานได้แบบ ไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแลหรือคอยตามทวงงาน

5.ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ยาก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ

คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอก

6.ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้จะนับจำนวน

แล้วบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7.การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงานเป็นทีมนั้นไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

คนแบบนี้อาจสร้างความถดถอย ให้แก่องค์กรได้ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างที่คิดนั้น

บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดีแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมา

ในรูปแบบที่คิดไว้ แต่ว่าการทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร

มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ สำคัญเลยไม่ว่าคุณ จะไปสมัครงานที่ไหน

เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมี คุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนจากเดิมที่องค์กร

ต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

ขอขอบคุณ j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…