Home ข้อคิด ลักษณะผู้หญิงที่มีวาสนาดี ชีวิตจะไม่มีวันลำบาก

ลักษณะผู้หญิงที่มีวาสนาดี ชีวิตจะไม่มีวันลำบาก

0 second read
0
0
452

ใครที่ เกิดมามีบุญวาสนาดี ก็ถือว่าโชคดีจริงๆ และผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี

จะมีลักษณะพิเศษอยู่ ดูไม่ย ากสำหรับใคร ที่ยังไม่รู้วันนี้จะได้รู้กัน

1.ไม่จำเป็นจะต้องบ่นอะไรเลย

เพราะคน ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญเหล่านั้น จะทำให้ปัญญาของเรายอมรับต่อ

ความจริงที่เกิดขึ้นได้เข้าใจถึง ระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นได้ดีและจะรับรู้ได้

ถึงความเป็นไป ของชีวิตเสมอ เธอจะมีความคิดที่ว่าบ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็

เท่านั้น ลงมือทำดีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

2.รู้ได้ตื่นได้เบิกบานได้

ผลบุญเรามีจะแปร ส ภ า พ ให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ที่รู้ความจริงใจ

ของชีวิตตัวเอง และคนอื่น ไม่ปล่อยให้ชีวิตตกอยู่ในกระแสของความโลภ หลงโกรธ

ไม่มีจิตใจที่มัวหม อ ง มีความคิดที่อิสระทุกทิศทางและทุกวัน ทุกเวลา ทุกย่ างก้าวชีวิต

3.เมื่อสงบได้ก็เย็นได้เช่นกัน

หากเป็นคน ที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้น ทำให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้ไม่เป็น

คนที่กระวนกระวายไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นคนที่ไร้สา ระ ในสิ่งที่กำลังทำไม่ว่าจะมีอะไร

เกิดขึ้น จะเป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้เสมอ

4.การปล่อยวางได้

เมื่อเป็น คนที่มีบุญผลบุญเหล่านั้น ก็จะปรับเปลี่ยน ให้กลายเป็นคนที่รู้จักการปล่อยวาง

และจะไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่ างไว้คนเดียว ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่ง

ทุกอย่ าง จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นจะส่งผลอย่ างไร จะปล่อยวางได้อย่ างไร

5.ไม่คิดที่จะทำอะไรที่ไม่ดี

พอเราเป็น คนที่มีบุญ บุญนี้จะทำให้กลายเป็นตัวควบคุมบริหาร การจัดการทำให้คนที่

มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอายต่อสิ่งที่ไม่ดี เขาจะรู้สึกละอายต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

และสิ่งที่ไม่ดีที่ได้กระทำลงไป นั้นมาถึงตรงนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่าผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี

อุปนิสัยนั้นเป็นแบบไหนแล้วคุณละมีแบบนี้บ้ างไหม

6.ไม่คิดมาก ไม่เครี ย ด

คนที่มีบุญเขาจะรู้สึก ปล่อยวางไม่คิดมาก ไม่กังวลเกินไปจะไม่เอาเรื่องเล็กๆ มาคิดให้

ป ว ด หั ว ทำให้กลายเป็นคนที่สะอาดมีความสว่างอยู่ในตัวเสมอทำให้เกิดเป็นพ ลั ง ที่สวยงาม

ความสุขสงบความไม่ฟุ้งซ่าน ความคิดทุกๆ สิ่ง ล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในใจที่มี

7.ไม่เคยคิดจะกลัวอะไร

เพราะเป็นคน ที่มีบุญอยู่แล้ว ผลบุญเหล่านั้น จะทำให้เป็นคนเข้มแข็ง กล้าหาญทำให้

ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคใดๆ ไม่หวั่นต่อปัญหาที่เกิดเพราะ มีความมั่นใจมากพอมีความ

เป็นผู้ที่มีบุญ เมื่อคิดได้เวลาทำอะไร ก็ทำด้วยกำลังบุญ

8.จะเป็นคนที่คอยได้รอได้

หากเรา มีบุญแล้วผลบุญเหล่านั้น ก็จะแปรสภาพให้เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น

มีความยืดหยุ่น ไม่ใจร้อนไม่ใจเร็วไม่วู่วาม เห็นถึงโอกาสดีๆ ในชีวิต

9.เป็นคนอดทนเก่ง

หากมี บุญแล้วผลบุญจะกลับกลายแปรสภาพ ให้กลายเป็นพลั ง งานตามกำลังจึง

ทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนมากกว่าเดิม มีความคิด ความอ่ าน ไม่หวาดหวั่น

ต่ออุปสรรคและทุกสิ่งทุกอย่ างที่ดีจะเกิดขึ้นได้ จากความอดทนเสมอเป็นแบบไหน

เป็นยังไงบ้ างแล้วคุณมีสักข้อบ้ างมั้ยนะ เป็นกำลังใจให้

ขอขอบคุณ postsod

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…