Home ชีวิต ลักษณะเด่น ของคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิต เขาทำแบบนี้

ลักษณะเด่น ของคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิต เขาทำแบบนี้

12 second read
0
0
42

1. เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นนิสัย

การปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่ าง เพื่อสร้างรากฐานให้ชีวิตมั่นคงขึ้น นั้นไม่ใช่เรื่องย าก ทราบหรือไม่ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จ กับคนที่ความล้มเหลวคืออะไร ปัจจัยสำคัญอาจเกิดจากกิจวัตรประจำวันของคนคุณนั่นเอง

เพียงแค่คุณใส่ใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ ถ้าตอนนี้คุณทราบแล้วว่าคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยใด นั่นถือเป็นขั้นตอนแรกของการก้าวสู่ความสำเร็จแล้ว เช่น

• ทุกวันนี้คุณใช้เวลาดูโทรทัศน์ วันละหลายชั่ วโมง ก็เปลี่ยนมาดูวันละ 1 ชั่ วโมง

• ปกติคุณจะไม่จำชื่อบุคคลหรือ บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ก็เปลี่ยนมาจดบันทึกไว้ในสมุดหรือ กระดาษเพื่อให้จำได้

ถ้าคุณลองทำครบ 30 วันแล้ว เชื่อว่าคุณจะได้นิสัยติดตัวใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น

2. ตั้งเป้าหมายในทุกๆ วัน

สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องมีเป้าหมายที่จะทำให้ขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันได้ พวกเขาสร้างเป้าหมายตลอดเวลา วางแผนว่าในแต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้ าง จดรายการสิ่งที่ต้องทำอย่ างละเอียด

แต่สำหรับคน ที่เพิ่งเริ่มสร้างเป้าหมาย ควรมองความสำเร็จในระยะย าว วางแผนแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ซึ่งการวางแผนอย่ างเดียวอาจไม่เพียงพอ ถ้าไม่เริ่มลงมือทำไปด้วย คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละขั้นได้สำเร็จ

3. สัญญากับตัวเองว่า “เราจะต้องพัฒนาตัวเองทุกวัน”

ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะมองหาวิธีพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอ่ านหนังสือ หรือคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ พวกเขาจะใช้เวลาที่มีทั้งหมด

เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น โดย Brendon Burchard ได้กล่าวในบล็อกของเขาว่า “คนที่ประสบความสำเร็จ เขาจะรู้สึกว่าเวลาทุกวินาทีนั้นมีค่ามาก ในการดำเนินธุรกิจนั้น

จะต้องมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตัวเองทุกวัน” วิธีง่ายๆ คือคุณต้องมองหาช่องทางที่จะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองซึ่งมันอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้ามองว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆ ที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้น ก็ลองมองหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองดูบ้ าง

4. หมั่นออกกำลังกาย และดูแลสุขภ าพเป็นประจำ

ต่อให้คุณประสบความสำเร็จ หรือรวยล้นฟ้า แต่ถ้าสุขภ าพ ไม่ดี เจ็ บ ป่ วย บ่อยๆ ก็ไม่มีประโยชน์ สิ่งสำคัญคือคุณควรเลือกรับประทานอาห าร ที่มีประโยชน์ และหมั่นออกกำลังกายทุกวัน พย าย ามทำให้กลายเป็นนิสัยเหมือนกับการอาบน้ำทุกวัน จะได้อยู่ใช้ทรัพย์สินที่หามาได้ไปนานๆ

5. สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ บ้ าง

การสร้างความสัมพันธ์ หรือเครือข่ายต่างๆ ถือเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพราะด้วยความสัมพันธ์ในระยะย าวนี้ จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาได้ และเมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้ว คุณก็ควรจะยื่นมือช่วยเหลือ พวกเขากลับด้วย

การสร้างความความสัมพันธ์ อย่ างง่ายๆ คือ การจดจำชื่อคนๆ นั้นให้ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจได้เป็นอย่ างดี

6. ทำทุกอย่ างให้เหมาะสม และพอประมาณ

การสร้างความสมดุลให้ชีวิตในการทำกิจกรร มต่างๆ นั่นหมายถึง การรับประทานอาห าร การออกกำลังกาย

การดื่ม แอ ล ก อ ฮ อล์ การดูโทรทัศน์ การเล่นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ถ้าคุณทำทุกอย่ างโดยให้อยู่ในความพอดี ไม่มากเกินไป หรือไม่น้อยเกินไปก็จะส่งผลให้คนที่รอบๆ ตัวคุณรู้สึกดีไปด้วยในด้านธุรกิจก็เช่นกัน การที่คุณทำอะไรด้วยความพอดีก็จะช่วยให้คุณค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น

7. ทำทุกอย่ างให้เสร็จเรียบร้อย

อย่ าผลัดวันประกันพรุ่ง เมื่อมีงานที่ค้างอยู่ ก็ควรทำให้เสร็จเรียบร้อย เพราะความสำเร็จก็จะไม่รอคุณเช่นกัน คนที่ประสบความสำเร็จแล้ว พวกเขาจะไม่รีรอ พร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จตรงหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งบางครั้งความสำเร็จนี้อาจประเมินค่าไม่ได้

ในหนังสือ Rich Habits – Corley ได้อธิบายว่า บางครั้งคุณก็รู้สึกไม่อย ากทำอะไรเลย แต่ก็จะมีอีกความคิดหนึ่งที่บอกว่า “ต้องทำตอนนี้เลย” ซึ่งคุณจะได้ยินประโยคนี้อีกเป็นร้อยครั้ง เพราะฉะนั้นถ้าไม่หนักหนาเกินไปคุณก็ควรเริ่ม ทำงาน อย่ าหยุดจนกว่าจะเสร็จ

8. เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวก

หากคุณลองมองคน ที่ประสบความสำเร็จแล้ว คุณจะพบว่าพวกเขาเป็นคนที่คิดบวก มีความกระตือรือร้น หรือมีความสุข เลือกที่จะมองเฉพาะด้านดีๆ ของคนอื่น และให้ความสำคัญกับด้านดีของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการเปิดรับโอกาสดีๆ ที่จะเข้ามาเช่นกัน

คุณเองก็สามารถทำได้ ด้วยการมองทุกอย่ างให้เป็นด้านบวก ซึ่งคุณสามารถเติมเต็มความคิดต่างๆ ด้วยการอ่ านหนังสือและแม็ ก ก า ซี น ที่สร้างแรงบันดาลใจ

9. รู้จักอดออม

Corley ได้เผยวิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการเงินว่า ร้อยละ 10 – 20 ของรายได้ทั้งหมด เขาจะนำไปเก็บไว้เป็นเงินออม นำไปลงทุ น หรือวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งจำนวนเงินที่จะออมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ ของแต่ละคนการมีเงินออมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต

10. ต้องรู้จักปฏิเสธความคิดที่ไม่ดีของตัวเอง

บางครั้งคุณก็ ควรควบคุมความคิด และอารมณ์ต่างๆ เพราะบางครั้งความคิดของคุณอาจไม่ใช่ที่ถูกต้องเสมอไป ซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะโยนความคิดเหล่านั้นออกไป และเริ่มทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถ

ไม่นำทัศคติใน เชิงลบมาใช้ในการทำงาน เพราะหากคุณต้องการความสำเร็จก็ควรจะพัฒนาตัวเอง ทุกวันอย่ างต่อเนื่อง และทำทุกอย่ างด้วยใจ อย่ าหลงระเริงกับอารมณ์ในด้านลบมากนัก

11. อย่ าใช้เงินอนาคต

กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ คนที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารจัดการเงินอย่ างไร แน่นอนว่า พวกเขาไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง ซึ่งคนส่วนมากจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เรียกว่าใช้เงินแบบเดือนชนเดือน

สุดท้ายแล้ว คนกลุ่มนี้ก็จะมีแต่หนี้บั ต ร เคร ติ ด ยอดค้ าง ชำระต่างๆ คุณควรท่องเอาไว้ว่า ประหยัดวันนี้ เห็นผลดีวันหน้า

12. อ่ านหนังสือทุกวัน

เชื่อหรือไม่ว่า คนที่ ประสบความสำเร็จ พวกเขาใช้เวลา 30 นาที หรือ มากกว่านั้น เพื่ออ่ านหนังสือพิมพ์ นิตยส าร ส าระความรู้ ฯลฯ ทุกวัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพื่อพัฒนาตัวเอง คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้

13. จำกัดเวลาดูโทรทัศน์

การดูโทรทัศน์ ไม่ใช่สิ่งผิด แต่การดูมากเกินไปนั่นคือสิ่งที่ผิด คุณควรกำหนดเวลา ในการดูโทรทัศน์ อาจจะตั้งไว้ว่าวันละ 1 ชั่ วโมง (หรือน้อยกว่านั้น) เพื่อนำเวลาที่มีอยู่มาทำบางสิ่งที่เกิดประโยชน์ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นคุณสามารถ พัฒนาสินค้าใหม่ก็ได้

14. ทำให้มากกว่าสิ่งที่ต้องการ

การทำงานในหน้าที่ ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดี แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือการทำงานที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบ และยิ่งถ้าคุณอาสาที่จะทำ ถือเป็นการพัฒนาทักษะในสายงานของคุณเองด้วย

และถ้าหากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ การกระทำเหล่านี้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าคุณอีกด้วย

15. พูดให้น้อย และ ฟังให้มาก

เมื่อไรที่คุณกำลังฟัง นั่นหมายถึง คุณได้เรียนรู้ไปด้วย การฟังถือเป็นการแสดง ความใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นพูด การฟังยังช่วยให้คุณสามารถจับใจความสำคัญของเนื้ อ หา และเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ คุณก็จะเป็นคนแรกที่สามารถช่วยได้ทันที

16. อย่ ายอมแพ้

บางครั้งทางที่คุณเลือก เดินอาจไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง แต่คุณต้องไม่ยอมแพ้ พย าย ามค้นหาสิ่งใหม่ๆ แม้จะผิดพลาดไปบ้ าง แต่คุณต้องพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า

17. ใช้เวลากับคนที่คิดเหมือนกันดีกว่า

คุณคงเคย ได้ยินคำว่า “คุณจะรู้ว่าคนๆ นั้นเป็นอย่ างไร ก็ดูได้จากเพื่อนของเขา” ซึ่งในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ คุณจะเห็นได้ว่าเพื่อนของพวกเขานั้นจะมีลักษณะ มีความคิดเห็นคล้ายกัน ความชอบใกล้เคียงกัน

เมื่อคุณมีเพื่อนแบบนี้ เพื่อนของคุณก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

18. ต้องมีที่ปรึกษา

มีไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จได้ เพราะมีที่ปรึกษาที่ดี ซึ่งที่ปรึกษาเหล่านี้ก็พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ของพวกเขาให้คุณได้รับรู้ การฟังคำแนะนำจากผู้ที่อาบน้ำร้อน มาก่อนย่อมช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องบางเรื่องได้ดีขึ้น

19. ต้องรู้ว่าขณะนี้คุณกำลังทำอะไร เพื่ออะไร

การที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้น คุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นคืออะไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและ อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เช่น ทำไมคุณถึงต้องการความสำเร็จ ทำไมคุณต้องการที่จะร่ำรวย เป็นต้น

ซึ่งการตั้งเป้าหมายเหล่านี้ จะช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น

20. อย่ ากลัว

ทุกคนย่อมมีความกลัว คนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องไม่อนุญาติให้ความกลัวเข้ามาจำกัดสิ่งที่จะทำ เพราะเมื่อคุณก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้น แน่นอนว่าคุณอาจรู้สึกกังวล ไม่มั่นใจ

คุณสามารถถามจากที่ปรึกษาได้ ว่าพวกเขาผ่านความกลัวมาได้อย่ างไร หรือดูแบบอย่ างจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เช่นกัน

21. พัฒนาทักษะ

ถ้าคุณต้องการหลุดพ้น จากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 30 วันหลังจากที่คุณทราบว่า ตัวเองต้องการอะไร ให้คุณพุ่งความสนใจทั้งหมดไปเพื่อสิ่งๆ นั้น

พัฒนาทักษะของตัวเอง ให้เป็นรู้ทุกด้าน ต้องมีความตั้งใจอย่ างมาก มีจิตใจที่แน่วแน่ในสิ่งที่ทำ และเมื่อครบ 30 วันเชื่อว่าคุณก็จะเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จ

ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ ถ้าอย ากประสบความสำเร็จต้องเริ่มที่ตัวคุณ ค่อยๆ ทำไปทีละนิด รับรองว่าผลที่จะได้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน

ขอขอบคุณ m a r k e t i n g o o p s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…