Home ข้อคิด ลักษณะ 10 ข้อ ของผู้ที่ฉลาด มีปัญญาโดยแท้จริง

ลักษณะ 10 ข้อ ของผู้ที่ฉลาด มีปัญญาโดยแท้จริง

8 second read
0
0
260

1.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิดพลาด

แต่ให้โอกาสคำแ น ะ นำและให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ

เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิดและพร้อมจะแ น ะ นำชี้ ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิด

ของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

2.ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหนแต่ จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน

คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถ เกินงามแต่จะใช้การกระทำ

เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและ เมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้นมัก จะแสดงวิสัยทัศน์

จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

3. อาจมีหรือ ไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบัน

มีชื่อเสียงแต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก

จะระบบโซเ ชี ย ล เ น็ ต มีเดียการศึกษาอาจเป็นเพียง ใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์ และผลงาน

ต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโต ได้เร็วกว่า

4. เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้า จะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าตัวอยู่เสมอ

และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดใน เ ชิ ง ลบและไม่สร้างสรรค์

5. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาดมักเก่ง

ในการจูงใจ ผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิด ของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มี

คนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถวิธีคิดและการกระทำ ที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงให้

เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

6. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพ

ที่ทำและ มักจะพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลาอย่ า งคุ้มค่าเพื่อ

ให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ า งมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สู ญ เ สี ย โอกาสโดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อ

เดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

7.กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ล ว ร้าย เข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย า ม

เมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยผิดพ ล า ด หรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ ตลอดเวลาแต่จะหา

ทางลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

8.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสี ย เวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่

อีโ ก้เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ ตั ด สินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบ

ความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจ ไม่นานเพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น

คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

9.ไม่เล่นอิน เ ต อ ร์ เ น็ ต ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้อมูล ที่สนใจและส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่ าวส าร

ตลอด 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือกเ ส พ แต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำ

ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ การบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เ ส พ ข้อมูลดีๆ

ที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

10.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุล ในชีวิตระหว่างเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือก

บริหารเวลาได้อย่ า งสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่ กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกันเมื่อหมดเวลางาน

ก็สามารถให้เวลา สร้างความสุขการผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

ขอบคุณที่มา t h e v i e w p o i n t s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…