Home ข้อคิด ลักษณะ 12 ประการ คนมี EQ สูงกว่าคนปกติ คนแบบนี้มีแต่คนรัก

ลักษณะ 12 ประการ คนมี EQ สูงกว่าคนปกติ คนแบบนี้มีแต่คนรัก

4 second read
0
0
256

EQ หรือความฉลาด ทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการเข้าใจและ จัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นเพื่อ

ให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ า งมีประสิทธิภาพและ มีความสุขซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า EQ เป็น

องค์ประกอบที่สำคัญกับการดำรง ชีวิตในทุกช่วงวัยเพราะนอกจากความฉลาดหลักแหลมของสติปัญญาแล้ว

การมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์จะช่วย ให้มีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่ า งง่ายดายขึ้น

พร้อมทั้งเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสุขในชีวิตได้อีกต่างหากหลายคนมักเชื่อว่าคนฉลาด จะต้องเป็นคนที่เรียนเก่ง

ต้องเป็นคนที่รอบรู้ ต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไป

กว่าความฉลาดทางสมอง คือความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เรียกกันว่า EQ วันนี้เราจะมาบอ กนิสัยของคน

ที่มี EQ สูง จะเป็นอย่ า งไรไปดู

1.ไม่มี อี โ ก้

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะไม่ใช้อีโก้ในการตั ด สินใจเรื่องต่างๆ เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใคร

จะชอบหรือไม่ชอบไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจและไม่อย ากได้ผลประโยชน์จาก ใครอะไรถูกก็ว่าตามถูกอะไร

ผิดก็แค่บอกว่าผิดเท่านั้นเอง

2.ไม่พย า ย า ม ทำให้คนอื่นมาชอบ

คนที่มีความฉลาด ทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่ างไร และคิดเสมอว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเก ลี ย ด

ดังนั้น ถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียง มีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิดพวกเขาก็ยินดี ที่จะแสดงจุดยืนทำ

ในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่มเ ก ลี ย ด ก็ตาม

3.ไม่ก้ า ว ร้ า ว

แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับ เจ้านายชั้นสูงหรือต่อให้เป็นแค่พนักงานขายในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆ ริมทาง พวกเขาจะ

ปฏิบัติต่อทุกคนอย่ า งเท่าเทียม มีความสุภาพเหมือนกันให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

4.ไม่ตั ด สินใคร

คนที่มีความฉลาดทางอ า ร ม ณ์ สูง มักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่ายและค่อนข้างดึงดูดความสนใจ

ของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการทำงานการรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจ

เราให้มากจะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสียหากเจอใครทำอะไรที่แปลกหรือแตกต่างออกไป ก็แค่ต้องพย า ย า ม

เรียนรู้เหตุผลเบื้องลึก จากมุมของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง

5.ไม่เดินซ้ำทางใคร

คนที่มีความฉลาดทางอ า ร ม ณ์ สูง มักจะทำตามเข็มทิศชีวิตของตัวเองต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พันมาโน้มน้าวใจ

หรือมีข้อเสนอดีงามแค่ไหน พวกเขาจะเลือกสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ เท่านั้น พวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไปเพราะ

พวกเขาเชื่อว่าคนเราต่างคนก็ต่าง มีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้วแค่ภูมิใจ ในสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่ า เอนไหวไปตาม

ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

6.ไม่ใช่วัตถุนิยม

ความสุขของคน ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง คือ การได้ทำอะไรตามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคม ก ลื น กิน

จิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อ ของใช้อะไรตามกระแสแต่ซื้อตามที่ใจบอกและ จะมองว่าคนที่ชอบซื้อของแพงมา

อวดฐานะของตัวเองนั้นไม่ได้ผิดแต่อย่ างใด ก็แค่ตามใจตัวเองเท่านั้น

7.ไม่หน้าไหว้หลังหลอก

คนที่มีความฉลาดทางอ า ร ม ณ์ สูง มักจะแก้ไขปัญหาของตัวเอง ก่อนเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่ า งละเอียด

ก่อนจึงค่อยบอกต่อคนอื่น และถ้าพวกเขาบอกให้คนอื่น ทำอะไรแล้วจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ ด ข า ด

8.ไม่ผิดคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอ า ร ม ณ์ สูงมักจะดึงดูดเข้าหากันเอง เพราะรู้กันเองดีว่าใครบ้างที่เชื่อใจได้เหตุผลที่เป็น

เช่นนั้นเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ มักจะทำตามที่พูดรักษาคำพูดของตัวเองเสมอ

9.ไม่อ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขา ในรูปแบบบวกหรือลบก็ตามพวกเขา จะไม่ด่วนสรุปและนำอารมณ์ขึ้นมาตัดสินใจ โ จ ม ตี

กลับเป็นการแก้แค้น แต่จะยอมรับทุกอย่ า ง และนำมาวิเคร า ะ ห์ ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลาส่วนไหนไม่จำเป็น

ก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

10.ไม่สนใจโทรศัพท์

เมื่อไหร่ ก็ตามที่คนฉลาดทางอ า ร ม ณ์ ต้องเข้าร่วกลุ่มสนทนา พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอสิ่งใด

ไม่เกี่ยวข้องเช่น โทรศัพท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเ ด็ ด ข า ด ถึง แม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ตาม

11.ไม่แล้งน้ำใจ

กับคนรู้จักไม่ว่า จะสนิทสนมหรือไม่ก็ตาม คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้

ความคิดหรือแม้แต่ทรัพย ากรที่พวกเขามี เรียกง่ายๆ ว่าไม่เคยหวงอะไรแม้ แต่ชื่อเสียงของเขาก็ยินดี ที่จะสละมันถ้ามันเป็น

หนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

12.ไม่โอ้อวด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความเป็นตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวด

ตัวเองกับใคร แค่ทำไปตามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง

ขอบคุณที่มา 108resources

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…