Home ข้อคิด วิธีปลุกพลังความคิด “พลิกชีวิตคุณ” ให้ประสบความสำเร็จ

วิธีปลุกพลังความคิด “พลิกชีวิตคุณ” ให้ประสบความสำเร็จ

7 second read
0
0
22

7 ขั้นตอนสู่การมีชีวิตที่ดี

1. คิดถึงอนาคต คนที่คิดเชิงบวก และมีความสุข เป็นคนที่ชอบคิดถึง พูด และมีมุมมองถึงอนาคตที่ชัดเจน

และน่าตื่นเต้นในสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเขามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

2. คิดถึงเป้าหมาย เมื่อเขาได้ฝันและจินตนาการ เกี่ยวกับอนาคตในอุดมคติของเขาแล้ว เขาจะเขียน

เป้าหมายที่ชัดเจน และวางแผนที่จะลงมือทำได้ทุกวัน เขาจะรวบรวมความสนใจและพลั ง งานทั้งหมด

และใช้ เป้าหมายเป็นตัวควบคุมอนาคต

3. คิดถึงสิ่งดีเลิศ เขาให้คำมั่นว่าจะทำทุกสิ่งอย่างดีเลิศ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคน 10 เปอร์เซ็นต์แรก

ในหน่วยงานของเขา เขาจะกำหนดกลุ่มงานหลั ก (Key result areas) และตั้งมาตรฐานสำหรับ

การกระทำที่ดีเลิศ ในทุกๆ ด้าน เขาจะทำงานกับตนเอง ทุกวันและไม่มีวันหยุดที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

4. คิดถึงทางแก้ปัญหา เขาจะคิดเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแทน ที่จะเป็นตัวปัญหาเขาจะคิดถึงสิ่งที่ต้องทำ

แทนที่จะ คิดถึงคนที่ต้องถูก ตำ ห นิ เขามีวิธีคิดในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

และของคนอื่นรอบๆ ตัว เขา เขามองเป้าหมายว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข และเขาเชื่อว่า

มีทางแก้ปัญหาทุกอย่าง เพียงแต่รอการค้นพบ เท่านั้น

5. คิดถึงผลที่ได้รับ คนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขจะชอบคิดถึงผลที่ได้รับ เขาจะวางแผนล่วงหน้า

ในแต่ละวัน จากนั้นจะทำงานตามเป้าหมาย นั้นซึ่งเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด เขาทำงานหนัก

และเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนที่มีผลงานมาก เขามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก เขามีผลงานมากกว่า

ก้าวหน้าเร็วกว่า และเขาอุทิศตนให้กับงานและโลกของเขามากกว่า

6. คิดถึงความก้าวหน้า คนที่ประสบความสำเร็จสูงจะชอบคิดถึงความก้าวหน้า เขาจะอ่ านหนังสือ ฟังเทปเพื่อ

การศึกษา เข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรเพิ่มเติมอยู่เสมอ เขาตั้งใจที่จะเป็นบุคคลแถวหน้าใน

หน่วยงานของตน เขารู้ว่าอนาคตจะเป็นของคนที่มีความสามารถและคนที่รู้มากกว่าคู่แข่งของเขา

เขารู้ว่ามีการ แข่งขันและเขาอยู่ในการแข่งขันนั้นด้วย เขาตั้งใจที่จะชนะ

7. คิดถึงการกระทำ คนที่ประสบความสำเร็จ จะชอบคิดถึงการกระทำ เขาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้

เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย ให้เร็วขึ้น เขาลงมือทำ อย่างไม่ลดละ เขาทำงานในเวลาอันรวดเร็ว

เขามีสำนึกแห่งการ เร่งรีบ เขาทำได้มากกว่าที่คนทั่วไปทำ ยิ่งเขาทำได้มากขึ้น เขาก็ยิ่งเก่งขึ้น

มีคุณค่ามากขึ้น และได้รับ ผลตอบแทนมากขึ้น ไม่มีขีดจำกัดสำหรับความเป็นไปได้ของคุณ

แนวคิดหลัก 12 ประการเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสำเร็จและความสุข ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณ

1. เปลี่ยนวิธีคิด วิธีที่คุณคิด เกี่ยวกับตนเองความสามารถและศักยภาพ ของตัวเองส่งผลต่อทุกสิ่งที่คุณเป็น

ในวันนี้และที่จะเป็นต่อไป คุณสามารถ เรียนรู้ได้ โดยการควบคุมคำพูด ภาพ และความคิดที่มีอยู่ในใจของคุณ

คุณจะสามารถควบคุมอนาคตของตนเองได้

2. เปลี่ยนชีวิตของคุณ คุณเข้ามาอยู่ในโลก ด้วยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมด้วย ความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัด

แต่ด้วยผลของการถูกตำห นิ ในวัยเด็ก ทำให้คุณมี ความกลัวความพ่ายแพ้ และการไม่ยอมรับโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณอาจมีความเชื่อที่ จำกัดตัวเองซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางคุณ การกำจัดความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้

จะช่วย ปลดปล่อยศักยภาพของคุณ และเปลี่ยนชีวิตของคุณ

3. ฝันให้ไกล จุดเริ่มต้นของการมีชีวิตในแบบที่เป็นไปได้สำหรับคุณ คือ การจินตนาการถึงอนาคต

ที่น่าตื่นเต้นอย่างที่คุณอย ากจะเป็น หากคุณไม่มีขีดจำกัด ใดๆ จินตนาการว่าคุณสามารถมี เป็น

และทำทุกสิ่งทุกอย่าง ในชีวิตครอบครัว การเงิน และชีวิตส่วนตัวของคุณ จากนั้นให้เขียนเป้าหมายที่ชัดเจน

วางแผนรายละเอียด เพื่อ ทำให้ความฝันของคุณเป็นความจริง

4. เลือกที่จะรวย จงตั้งปณิธาน ตั้งแต่วันนี้ที่จะควบคุม อนาคตทางการ เงินของคุณอย่างสมบูรณ์

เริ่มทำในสิ่งที่คนอื่น ทำได้แล้วมีอิสระทางการเงิน เริ่มต้นในที่ ที่คุณอยู่ กำหนดให้ชัดเจนถึงจำนวนเงิน

ที่เป็นเป้าหมายว่าต้องการมีรายได้และเก็บเงิน ไว้มากแค่ไหน และคิดถึงมันตลอดเวลา

จำไว้ว่าสิ่งที่คนอื่นทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน

5. ควบคุมชีวิตของคุณ ทุกสิ่งที่คุณ เป็นหรือจะเป็น ล้วนเป็นผลมาจากสิ่งที่ คุณทำหรือไม่ได้ทำ

จงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ ที่จะรับผิดชอบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม สำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ

โดยไม่มีการตำหนิหรือข้อแก้ตัว จงใช้พลั ง ในตัวคุณ และควบคุมความคิด คำพูด และการกระทำของคุณ

จงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของ ตนเอง

6. ให้คำมั่นว่าจะเป็นเลิศ รางวัลอันยิ่งใหญ่และความพอใจอย่างใหญ่ หลวงจะเป็นของคน

ที่ทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างดีเลิศ จงตั้งปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ 10 เปอร์เซ็นต์แรกในหน่วยงานของคุณ

กำหนดทักษะ สำคัญที่คุณต้องมีเพื่อทำ อย่างดีเลิศ กำหนดให้การทำงานที่ดีเลิศเป็นเป้าหมายของคุณ

วางแผน และ ดำเนินการเพื่อทำให้ดีขึ้นทุกๆ ด้าน

7. คนสำคัญกว่าสิ่งอื่น คุณภาพและปริมาณสัมพันธภาพของคุณจะ ส่งผลต่อความสำเร็จและความสุขของคุณ

มากกว่าปัจจัยอื่น จัดชีวิตของคุณให้มีความ สัมพันธ์ที่ดีและมีคุณภาพกับคนที่สำคัญต่อคุณ

สร้างเครือข่ายอยู่เป็นประจำและขย าย ขอบข่ายของคนที่คุณติดต่อด้วย สร้างเครือข่ายของคนเก่ง

กับคนที่ประสบความสำเร็จ และมีความคิดเชิงบวก

8. คิดอย่างอัจฉริยะ คุณคือจิตใจที่มีร่ างกา ยห่อหุ้ม คุณมีความสามารถ ที่จะคิดให้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า

ที่เคยเป็นมาก่อน เมื่อคุณเริ่มคิดแบบเดียว กับที่คนที่ประสบความสำเร็จคิด คุณก็จะได้รับผลอย่างที่เขาได้รับในไม่ช้า

9. ปลดปล่อยพลั ง ส มอง ของคุณ ความคิดเป็นแหล่งทรัพย ากรที่มีค่า ตาม กฎของความน่าจะเป็น

ยิ่งคุณมีความคิดที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายมากขึ้น คุณ ก็จะยิ่งเป็นในสิ่งที่คุณคิดในเวลาที่คุณคิดมากขึ้น

ความสามารถในการรวบรวม ความคิดใหม่ๆ นั้นไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นอนาคตของคุณจึงไม่มีขีดจำกัด

10. เพิ่มกำลังให้ความคิดของคุณ วิธีวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จะ ทำให้คุณได้ความคิดที่ชัดเจน

ในการเปลี่ยนมุมมองของคุณ และแม้แต่จะเปลี่ยน ชีวิตคุณได้ ยิ่งคุณมีเครื่องมือในการคิดมากขึ้น คุณก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น

11. สร้างอนาคตของตนเอง ความสามารถในการมองและเริ่มก้าวเดิน ไปยังอนาคตที่คุณปรารถนา

เป็นการฝึกวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ คนที่ มีประสิทธิภาพจะวางแผนชีวิตอย่างระมัดระวัง และพย าย าม

คาดการณ์ล่วงหน้า ถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดได้ ผลที่ตามมาคือเขาจะคิดได้ดีกว่าและตัดสินใจได้ดีกว่า คนอื่นรอบๆ ตัวเขา

12. มีชีวิตที่ดีเลิศ โลกรอบๆ ตัวคุณถูกกำหนดโดยโลกภายในตัวคุณ คนที่มีความสุข ได้รับการเคารพยกย่อง

และได้รับค่าตอบแทนสูงคือคนที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี เมื่อคุณจัดการชีวิตของตนให้มีความซื่อสัตย์และกล้าหาญ

ประตูแห่งโอกาส จะเปิดให้คุณ และคุณจะเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง คุณจะเปลี่ยนวิธีคิดและ เปลี่ยนชีวิตของคุณ

ขอขอบคุณ n o v a b i z z

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…