Home ข้อคิด วิธีสังเกตว่าคนที่คุณคบอยู่เป็น “คู่บุญ” หรือ “คู่กรร ม”

วิธีสังเกตว่าคนที่คุณคบอยู่เป็น “คู่บุญ” หรือ “คู่กรร ม”

0 second read
0
0
278

กว่าที่คนเรา จะมาพบเจอกันเริ่มลองคบกัน รักกันจนกระทั่งสร้างครอบครัวร่วมกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแถมก็ไม่ใช่ใคร

ก็ได้ด้วยจริงไหมคะ? ก็ตามที่หลายคนเชื่อเกี่ยวกับ “เนื้อคู่” หรือ “บุพเพสันนิวาส” แหละค่ะ (ไม่ได้เป็นเพียงแค่

ชื่อหนังหรือละครเท่านั้นนะคะแฟนๆ) โดยที่มาที่ไปของคำว่า เนื้อคู่หรือบุพเพสันนิวาส นั้นหมายถึง “คนที่เคยสร้าง

บุญหรือก รรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน” หรือเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่รัก เป็นสามีภรรย ากัน โดยในทาง

พุทธศา ส นามีความเชื่อว่าบุญหรือก รรมในอดีตชาตินั้นจะส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันชาติ ทำให้คู่รักนั้นได้วน

กลับมาพบเจอกันและรักกันได้อีก เนื้อคู่นั้นมีอยู่

2 ลักษณะ โดยมีทั้ง “คู่บุญ” และ “คู่ก รรม” จะรักกันและสนั บสนุ น ส่งเสริมกัน หรือทำร้ ายจิตใจกัน ทำ ล า ย

อีกฝ่ายให้อีกฝ่ายเสียใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตชาติเราได้สร้างบุญหรือสร้างก รรมร่วมกันมา หรือพูดง่ายๆ ก็คือสิ่งที่จะ

เป็นตัวชี้และกำหนดว่าเราเป็นคู่บุญหรือคู่ก รรมกันนั้นก็คือ “ก รรม” นั่นเอง หากคุณสร้างสร้างก รรมดีร่วมกันมา

ยินดีด้วยนะคะเพราะคุณจะได้เจอคู่บุญ แต่หากคุณร่วมกันสร้างก รรมชั่ วหรือทำสิ่งไม่ดีต่างๆ ร่วมกันมานั่นหมาย

ความว่าคุณเป็นคู่ก รรมกันค่ะจึงทำให้ในชาตินี้ต้องมาชดใช้ก รรมต่อกัน ดังนั้นวันนี้โฮโรโซไซตี้ขอนำเสนอบทความนี้

ให้กับแฟนๆ ลอง อ่ า น กันดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคู่รักที่คบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่รักกันดีหวานแหววชื่นมื่น

หรือแม้แต่คู่ที่เป็นคู่กั ดทะเล าะกันจิกกั ดกันตลอดเวลา โดยสามารถสังเกตุกันได้ง่ายๆ ดังนี้

คู่บุญ

หากพูดถึง “คู่บุญ” ทุกคนคงจะเข้าใจว่าหมายถึง คนที่เคยได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ในชาตินี้

ได้กลับมาพบเจอกัน แต่จริงๆ แล้วคนที่เป็นคู่บุญกันนั้นอาจจะเคยเป็นเพื่อน เป็นญาติ เป็นคนรักกันมาก่อน หรืออาจ

จะเคยมีโอกาสได้รู้จักกันในระยะเวลาช่วงหนึ่งก็ได้คู่บุญ จะไม่ทำร้ ายกันรุ น แรงไม่สร้างปัญหาหรือไม่ทำให้อีกฝ่าย

ต้องรู้สึกเสียใจหรือเจ็ บ ป วดอะไรมากนัก แต่จะมาในรูปแบบลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมีความรู้สึกดีๆ ให้กัน

เสียมากกว่า อย่ า งไรก็ตาม ส่วนมากคนเราเกิดมามีคู่บุญกันมากมาย และไม่จำเป็นที่จะต้องมาคบกันหรือเป็นคู่รักกัน

เสมอไปนะคะ บางคนอาจจะแค่ผ่านเข้ามาพบเจอกัน มารักกัน มาให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือ หรือมาทำให้อีกฝ่าย

รู้สึกดีหรืออาจจะแค่เดินผ่านเดินสวนกันแล้วรู้สึกถูกชะตาก็ได้ และเมื่อบุญที่เคยได้สั่งสมมานั้นหมดลง ก็จะมีเหตุให้คน

ทั้งสองต้องแยกจากกันไปนั่นเอง

คู่ก รรม

คู่ก รรม จะแตกต่าง จากคู่บุญอย่ างสิ้นเชิงมักอยู่ด้วยกันแบบกินข้าวคลุกน้ำตาเสียมากกว่าและ สังเกตได้ว่าอยู่ด้วยกัน

แล้วทรงๆ หรือไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องสู ญ เสี ยไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินทองข้าวของหรือ

ทำร้ ายจิตใจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็ บ ช้ำน้ำใจเสียใจ และอื่นๆ (หรือต่างคนก็ต่างทำสิ่งแ ย่ๆ ใส่กันไปมาโดยที่ก็เลิกกัน

ย า กเสียด้วย) โดยคู่ก รรมจะเกิดมาพบเจอกันเพื่อหักล้างและทำลายกันและกันเพื่อเป็นการชดใช้ก รรมในอดีตชาติ

ที่แต่ละคนเคยได้สร้างเอาไว้มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนที่เป็นคู่เวรคู่ก รรมกันนั้น ฝ่ายหนึ่งจะทำให้อีกฝ่ายหลงจนไม่สามารถ

ถอนตัวได้ ไม่ยอมรับและไม่ยอมมองความเป็นจริงเปรียบได้กับคนหูหน ว ก ตาบ อ ด แม้ว่าจะโดนอีกฝ่ายทำร้ ายมาก

แค่ไหนก็ตาม แต่เมื่อวันหนึ่งเวรก รรมที่เคยได้ทำไว้หมดลง ซึ่งก็คือการหมดเว ร หมดก รรมต่อกันนั่นเอง ก็จะเริ่มค่อยๆ

ดีขึ้น เริ่มมองเห็นความเป็นจริงได้มากขึ้นนอกเหนือจากคู่บุญคู่ก รรมแล้วยังมี “คู่แท้” ด้วยนะคะ โดยคู่แท้จะเป็นคู่ที่เกิด

มาเพื่อกันและกัน จะเป็นคู่ที่รักกันดี อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าสนั บ สนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้

เสมอสามารถอยู่กันได้อย่ า งยืดย า ว ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเรื่องร้ ายๆ เข้ามาแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นกันไปได้

แอบมาบอกเพิ่ม นิดนึงค่ะสำหรับใครที่อย า กจะเป็นมากกว่าคู่บุญแนะนำ ให้พากันไปสร้างบุญหรือทำสิ่งดีๆ ร่วมกันมากๆ

บ่อยๆ นะคะ นอกจากคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้ว ยังเป็นการต่อยอดบุญให้คุณเผื่อว่าจะได้กลายมาเป็นคู่แท้กันได้ด้วยค่ะ

หรือแม้แต่คู่เว ร คู่ก รรมหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจบยอมละก รรม ให้อภัยและอโหสิก รรมต่อกันและพากันไปทำบุญหรือ

ทำสิ่งดีๆ ร่วมกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากคู่ก รรมกลายมาเป็นคู่บุญหรือคู่แท้ก็ได้ค่า

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…