Home ความรัก สามีชอบนอกใจไปมีคนอื่น ทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์อยู่ฝ่ายเดียว

สามีชอบนอกใจไปมีคนอื่น ทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์อยู่ฝ่ายเดียว

6 second read
0
0
32

สามีคบชู้ ดิฉันจั บได้จึงขอเลิ ก ทำให้ทั้งคู่อยู่กินกัน เปิดเผยสะดวกใจดิฉันกลับคิด

มากว่ายอม ง่ายไปหรือเปล่า ทำไมเราต้องเป็นทุกข์ อยู่ฝ่ายเดียวดิฉันควรปรับใจ

อย่ างไรไม่ให้โกร ธไม่ชอบทั้งสองคนนั้นคะ

พระมหา ดร.ธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบปัญหา นี้ไว้ว่า…

ตอบ : คำถามที่ว่า สามีคบชู้ตนจึงทำใจไม่ได้ และขอเลิก ดูเหมือนว่าทั้งคู่มีความชอบธรรม

ในการใช้ ชีวิตด้วยกัน อย่ างเปิดเผยโดยไม่ต้องสำนึกรับผิดชอบ ต่อศีลธรรมความจริงต่อ

ให้เขาลืมกาง ตำราศีลธรรม ไว้ก็จริงแต่เขาทั้งคู่ก็ถือว่ามีสนิม เกาะในใจแล้ว และจะเป็น

ต ร า บ าป ติดตัวตลอดไปแม้จะดูเหมือนว่ามีความสุข แต่เมื่อใดที่เขานึกถึงอดีตมันก็

จะรบกวนความรู้สึกเขาเช่นกันและอาจตลอดไป อีกด้วยดังนั้น ไม่ใช่เราฝ่ายเดียวหรอกที่

เป็นทุกข์ก็ใช่ว่าอีกฝ่ายจะสุขสมบูรณ์เสียเมื่อไหร่ ดีเสียอีกที่เรายอมเจ็ บ ป วด ในเวลานี้

แต่วันข้างหน้าเราจะภูมิใจว่าดีแล้วที่ ไม่ปล่อยให้คนอื่นมาทำ ล า ย ความรู้สึกของหัวใจ

ของเราไปมากกว่านี้คำถามที่ว่า เรายอมง่าย ไปไหม ความจริงการที่เรายอมเช่นนั้น ใช่ว่า

ง่ายไปเพราะจิตใจและความรู้สึกของเราคงทนไม่ไหว และท ร ม า น จนไม่อย ากอดทน

แล้วจึงได้ตัดสินใจ ไปเช่นนั้นหากไม่หนักหนาสา หั ส จริง เชื่อว่าคงไม่ตัดสินใจ เลิกแน่นอน

เพราะกว่าที่คนหนึ่งคนจะยอมถอนความรู้สึก การคาดหวัง และความรักที่มีในใจออกจากใครสักคน

ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาตรึก ตรองไม่น้อยคิดพิจารณามาก็มาก ดังนั้น การขอเลิก จึงเป็น

การทำตามความต้องการของความรู้สึกที่บอบช้ำ จนทนไม่ไหวของเราส่วนการปรับใจเพื่อไม่

ให้โก รธและไม่ชอบนั้นความจริงต้องเข้าใจก่อนว่าความรู้สึกของผู้ถูกทำและผู้ทำ ย่อมให้ผล

ทางความเ จ็บป วด ที่แตกต่างกันหมายความว่า ความรู้สึกเจ็ บ ปว ด ของคน มีไม่เท่ากัน

เพราะความคาดหวังและความเข้มแข็ง ของใจมีคุณลักษณะ ที่แตกต่างกันนั่นเอง ในเรื่องเดียวกัน

อีกคนเจ็ บ ปว ดแสน ท ร ม า น และอีกคนกลับไม่มีความรู้สึกเลยก็มีจะโทษอีกฝ่ายก็

ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถบังคับ ให้อีกฝ่าายรู้สึกได้เหมือนเราอย่ างมากก็แค่ใกล้เคียงกันก็

เท่านั้นแม้แต่ความรู้สึกของคำว่า รัก ที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียว กันในความรู้สึกของคนสองแต่

ความจริงเป็นได้แค่การปรุง แต่งเอาเองของผู้เป็นเจ้าของ ความรู้สึกนั้นต่างหากดังนั้น ต้องเข้าใจ

ก่อนว่า เพราะเราได้ตั้ง ความคาดหวังและฝากความรู้สึก ของตัวเองไว้ที่เขามากจนเกินไป

พอเขาสลัด ความหวังของเราทิ้งไป ผลย่อมมาตกที่เราเขาไม่รู้สึกเพราะเป็นเพียงผู้รับฝาก

ความหวังของเรา แต่เราคือเจ้าของความคาดหวังนั้นเมื่อเข้าใจดีอย่ างนี้แล้ว การปรับใจหรือ

ความรู้สึก ไม่ให้ไม่ชอบชัง คู่กรณีก็ไม่ย ากกล่าวคือ ควรถอนความยึดติด ในบุคคลออกไป

รวมถึงต้องสลัด ความคาดหวังจากตัวเขาให้หมดไป ให้คิดเสียว่า เป็นผลกร รมเก่าของเราที่

อาจเคยทำแบบนี้ไว้กับเขามาก่อนควรตั้งสติ และถอนตัวออกมาจากเหตุการณ์ แล้วตั้งใจมอง

เหตุการณ์ที่เป็นไปด้วยเมตตาให้ถือว่าเรากำลังชดใช้ ห นี้ กร ร ม เก่า จงอดทนเพราะกาลเวลา

จะช่วยเยียว ย าได้เองความทุกข์แบบนี้ไม่คงที่ ยิ่งนานเท่าไร ความทุกข์ก็จะจืดจางลงไปเรื่อยๆ

ตามกาลเวลาเพียงแต่เราต้องอดทนให้มาก ให้ใจเย็นและมีสติเข้าไว้ จงท่องและระลึกไว้ว่าเรา

สลະเขาทิ้งไปแล้ว

ขอบคุณที่มา l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…