Home ข้อคิด สาเหตุที่คนชอบมองข้าม ทำให้เก็บเงินยาก เก็บเงินไม่อยู่สักที

สาเหตุที่คนชอบมองข้าม ทำให้เก็บเงินยาก เก็บเงินไม่อยู่สักที

6 second read
0
0
22

แม้ว่าเรา จะรู้ว่าการออมเงินนั้นมีความสำคัญ อย่างมากเผื่อไว้ใช้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น เ จ็ บ ป่ ว ย หรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินด่วนแต่บางคนก็ยังเก็บเงินไม่ได้อยู่ดี

ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำให้ การออมเงิน ไม่ประสบความสำเร็จ บางทีเราก็มองข้ามไปตัว อย่างสาเหตุที่ทำให้การออมเงินไม่ได้ผล

1. ขาดระเบียบวินัยในชีวิต

ขาดระเบียบวินัยในการใช้เงิน หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ ย า ก จะแก้ไขและ ส่งผลให้ออมเงินไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

2. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ทำให้ ย า ก ในการออมเพราะจะมีเหตุ ให้ใช้เงิน ตามความ อ ย า ก หรือกิเลส หรือตามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อการเข้าสังคม

3. การใช้เงินเก่งจนเกิดเป็นความเคยชิน มีเงินเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

4. กลัวเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ถึงรายจ่าย ที่แท้จริงซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอย่างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาท

แต่ในความเป็นจริง รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเงินออม

5. ขาดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการดำรงชีพ ของคนเรา การวางแผน เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้

แต่ละคนต้องวางแผนและทำตาม แผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเงินในบั้นปลาย

6. ไม่รู้จักแบ่งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงิน เก็บเงินล ง ทุ น เงินไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเงินและมีวินัยการเงิน

7. ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเองว่าเท่านั้นเท่านี้ ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณรายจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเงินจะไม่พอใช้

แต่หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

8. ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่วยุ ให้ใช้เงิน มากมาย หากทนไม่ไหว ก็จะต้องเสียเงินกับสิ่งเหล่านั้นเช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่ หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ

เสื้อผ้าเครื่องดื่ม อ า ห า ร สถานที่ท่องเที่ยวสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีรายจ่ายตามมาไม่น้อย

9. ความประม าท คิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่ง ของตัวเอง แต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ตาม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่ อ ม ความนิยมวิธีหาเงินในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคตทำให้ในอนาคต

ไม่สามารถหาเงินได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

10. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่ามีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใดจ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็น ก็ ย า ก ในการตรวจสอบ

11. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะขาดสติ ในการควบคุมตัวเองและใช้เงินหมด ในเวลาไม่นานเงินเดือนออกได้ไม่กี่วันก็ใช้เงิน เกือบหมดแล้ว

โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งขาดสติ ใช้เงินไม่คิด กว่าจะรู้ตัว เงินก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อย่างนี้ทุกเดือน

12. ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่า การหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

13. เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย า ม เกษียณ บางขุน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ ก็อายุมากแล้วซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงิน เช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุจึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงิน อย่างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

14. มีหนี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิดชอบ ทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหลายคน การออมเงินจึงเป็นเรื่อง ย า ก การแก้ไขปัญหานี้ต้อง พ ย า ย า ม สอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงิน

อย่าทำหน้าที่ให้เงินใช้เพียงอย่างเดียวเพราะ คนเหล่านั้นก็จะไม่รู้วิธีการหาเงิน ซึ่งก็จะกลายเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านานจนไม่มีเงินเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

15. สร้างหนี้ตลอดเวลา

บางคนเปลี่ยน ของใช้บ่อยมาก ตามเพื่อน ตามสังคม เน้นการผ่ อ น จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้นต้องวางแผนในเรื่องการซื้อทรัพย์สิน

หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ซื้อแล้วต้องใช้ให้คุ้ม อย่าซื้อ บ่อยเพราะจะทำให้เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

16. การใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง

อย่างสิ่งของ มึ น เ ม า หรืออาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเงินไปบำเรอคนรัก อย่างขาดสติ บางคนให้จนหมดตัว แล้วก็โดนทิ้ง

17. ขาดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิดที่จะศึกษาเพราะคิดว่า เป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา

การออมเงินอย่างถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วยให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างการ ซื้อ สลากออมสินอาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ ดอกเบี้ย เป็นเงินที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทุกปี

18. ขาดการวางแผนเรื่องการ ซื้อ ข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอย่าง มีราคาสูง แต่มีความทนทาน ใช้งานได้นานแค่บางอย่าง แม้จะมีราคาสูงแต่ไม่มีความทนทาน อย่างรถยนต์ ย า ง รุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้เสียเงินอยู่บ่อยๆ

หรือการ ซื้อ สินค้าจำนวนมาก จะมีราคาที่ถูกกว่า ช่วยประหยัดเงินเรื่องการ ซื้อสินค้าหากรู้จักวางแผน ก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเงินออมได้

19. ขาดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสด ไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบ การออมเงินดูจะเป็นเรื่อง ย า ก มากจริงๆ ต่างจากคนมีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบ

ดังนั้น อาจจะต้องสร้างหนี้เพื่อให้มีภาระแต่ก็ควรเป็นหนี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอย่างการ ซื้อ บ้ าน ซื้อ ที่ดิน ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

20. หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่าคนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือ ตัวเอง แต่ในบางครั้งก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคนมีครอบครัว การ เ จ็ บ ป่ ว ย เพียงครั้งเดียวอาจมีค่า รั ก ษ า หลักล้านบาทตามมา ไม่เพียงไม่มีเงินออมสำหรับตัวเอง

แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือดร้อน ตามไปด้วยการออมเงินไม่ได้ผล ไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้วก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเงิน การเอาแต่ใจตัวเองตามความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก ซื้อและไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน

ผู้เขียนเคยมีรายรับค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เคยศึกษาเรื่องการบริหารเงินเลย ศึกษาแต่เรื่องการใช้เงิน การผลาญเงินอย่างเดียวสุดท้าย ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินเก็บในบั้นปลายจึงเริ่มลำบาก

แม้จะรู้ตัวแต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย า ก เพราะตามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเสียผู้เสียคน เละเทะ

สำหรับใคร ที่มีรายได้ มีเงินเดือน เมื่อมีเงินเข้ามาจงคิดหรือ ศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน เพราะการบริหารเงินอย่างถูกวิธี นั้นเป็นการทำให้เกิดรายได้ อีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก รายได้หลัก จากการทำงาน และมีแนวโน้มที่จะเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงแทนเงินเดือน

บางคนเน้น ซื้อ สลากหรือเล่นหุ้นซื้อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จนมีผลตอบแทน เป็น ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้ มีรายรับหลายทางทั้งจาก งานประจำและจาก ดอกเบี้ย ของเงินฝากชีวิตมีความมั่นคง ทางการเงินมากขึ้นมากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ขอขอบคุณ  s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…