Home ข้อคิด หัวหน้าแบบไหน ที่ลูกน้องไม่ปลื้ม ไม่อยากร่วมงานด้วย

หัวหน้าแบบไหน ที่ลูกน้องไม่ปลื้ม ไม่อยากร่วมงานด้วย

11 second read
0
0
53

1.หัวหน้าตาชั่งเอียง ไม่ยุติธรรม มีอคติ เลือกรักลูกน้องบางคน ชังลูกน้องบางคน

ใช้มาตรฐานที่แตกต่างในการบริหารจัดการทีม

2.หัวหน้าหุ่นยนต์ ไร้หัวใจ ออกคำสั่ง เผด็จการ และใช้งานเหมือนลูกน้องเป็น ท า ส

ทำตัวเป็นนาย ไม่เป็นผู้นำ ไม่เคยชม มีแต่ติลูกน้องเท่านั้น

3.หัวหน้าขาดจรรยาบรรณ ประพฤติตนไม่ดีไม่น่าเคารพ ด่าทอ พูด คำ ห ย า บ ไม่รักษาสัญญา

อาจรวมถึงกรณีที่สั่งให้ลูกน้องทำงานนอกกฎ และให้ทำในสิ่งที่เอื้อประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่องค์กร

4.หัวหน้าขาดวุฒิภาวะ อารมณ์ไม่มั่นคง เจ้าอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยว ร้ า ย หรือเจ้าคิดเจ้าแค้น อ่อนไหวเกินปรกติ

5.หัวหน้าที่รู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่ การงานของตัวเอง มักชอบเอาดีเข้าตัวและโยนความผิดให้ลูกน้อง

ไม่สอนงาน ไม่พัฒนา เพราะกลัวลูกน้องมาแทนที่ได้ บางรายอาจทำให้ทีมมีปัญหากัน

เพื่อแบ่งแยกในการปกครองลูกน้อง (divide and conquer)

6.หัวหน้าที่ไม่ไว้ใจลูกน้อง ชอบล้วงลูก บริหารจัดการในรายละเอียด จนลูกน้องไม่มีอิสระในการคิดการจัดการ

7.หัวหน้าที่ไม่สื่อสาร ไม่พูด ไม่มอบหมายงาน อย่างชัดเจน รวมถึงไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้อง

ไม่พูดคุยเรื่องการประเมินผล อาจเกิดจากกรณีที่ขาดทักษะการสื่อสารหรือไม่กล้าเผชิญหน้า

8.หัวหน้าที่ไม่เคารพเวลา บางรายโทรหา ลูกน้องเช้า กลางวัน เย็น ไม่เว้นวันหยุด วันนักขัตฤกษ์

หรือแม้วันที่ลูกน้องลาพักร้อน โดยส่วนใหญ่มักไม่ได้เป็นเรื่องงานสำคัญที่ต้องติดต่อลูกน้องเดี๋ยวนั้น

แต่เป็นเพราะตนเองว่าง จึงคาดหวังว่าลูกน้องจะต้องว่างคุยด้วย

9.หัวหน้าที่ ขาดความสามารถ ขาดความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดการตัดสินใจหรือตัดสินใจช้า ไม่ช่วยลูกน้องแก้ปัญหา

10.หัวหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่ชอบทำงาน และให้ลูกน้องทำงานแทน

10 แบบนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่าง ที่ได้พบเห็นบ่อยๆ ในองค์กรใดก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานที่มีหัวหน้าแบบดังกล่าว

ก็มักประสบปัญหาคนลาออกสูง หรือลูกน้องขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ในกรณีที่ รุ น แ ร ง มากและไม่ได้รับการแก้ไข

ผลที่ตามมาในที่สุดก็คือ หน่วยงานนั้นจะขาดกำลังคน ทีมงานแตกแยก ผลงานไม่ดีและต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานทางใดทางหนึ่งในที่สุด

ขอขอบคุณ m e d i n f o.p s u.a c.t h

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…