Home ชีวิต หากบั้นปลายชีวิต แก่ตัวไปไม่มีลูกจะทำอย่างไร

หากบั้นปลายชีวิต แก่ตัวไปไม่มีลูกจะทำอย่างไร

10 second read
0
0
36

ถ้าไม่มีลูกจะวางแผน ชีวิตตอนแก่ยังไงดี? คำถามนี้คิดว่าหลายๆ คนอาจต้องการคำตอบยิ่งยุคสมัยนี้คนไทยหลายๆ คนนิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อยๆ หลายคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด (ทั้งภาคบังคับ และสมัครใจ) หลายคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงาน แต่ตัดสินใจไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่างๆ

จึงเกิดตำถามคำถามว่าถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงล่ะ แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเราสิ่งสำคัญของชีวิตที่ไร้ทาย าท คือ แผนการเงินที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างรายได้ทดแทนเราตอนเกษียณการวางแผนเรื่องรายได้อย่ างสม่ำเสมอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

จึงสำคัญมากๆ เราควรเริ่มต้นวางแผนว่าจะมีชีวิตเกษียณด้วยเงินก้อนขนาดเท่าไหร่ และจะหาเงินก้อนนั้นมาได้อย่ างไรบ้ างความรู้ด้านการเงิน และการลง ทุ น คือ เรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้ คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่ างไร

สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจนมาก คือ การวางแผนอย่ างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่ างไรสำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รักเ สี ย ชี วิ ต ) หรือคนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าท การเลือกอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ

ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนมากมายที่หันมาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัทมีบ้ านหรือคอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้

1.เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้ววางแผนดีๆ

ความสำคัญในการวางแผนอนาคตให้รอบคอบ คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิดยกตัวอย่ างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเ สี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเสี ย ชีวิ ต

ก่อนเราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าลูกเสี ย ชีวิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไร วางแผนว่าถ้าเราพิก าร หรือทุพพลภาพเราจะทำอย่ างไร ถึงแม้จะดูเครี ย ดไปบ้ าง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ ย งไว้ล่วงหน้าได้โดยเฉพาะเรื่องประกั น ชีวิต ประกั น สุขภ าพ ประกั นโร ค ร้ าย แร ง ต่างๆ ที่ช่วยลดความเสี่ ย งได้

2.การมีแผนการเงินของตนเอง คือ สิ่งสำคัญที่สุด

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตาม เราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต อย่ างแน่นอนก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่ างไร

3.ผูกมิตรใหม่ๆ และอย่ าได้เลิกคบเพื่อนเก่า

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่หาค่ามิได้ เพื่อนใหม่ๆ ที่อายุน้อยกว่าคุณจะทำให้คุณตามโลกตามเทรนด์ทัน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้ างและยังตื่นเต้น กระฉับกระเฉง ไม่ตกยุคตกสมัย ในขณะที่เพื่อนเก่าๆ เป็นเหมือนบ้ านที่แสนสบายทำให้คุณสบายใจเวลาได้อยู่ด้วย

ได้รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆ ด้วยกันมีการศึกษาพบว่า คนวัย 50 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยเนื่องจากเพื่อนใหม่ก็ไม่คบ เพื่อนเก่าก็ค่อยๆ ทยอยต า ย ไปทีละนิด จะเ สี ย ชี วิ ต เร็วกว่าคนที่มีเพื่อนเยอะถึงสองเท่าโดยไม่ขึ้นอยู่กับการดูแล รักษ าสุขภ าพ หรือสถานภาพทางสังคมด้วยนะคะ

เพื่อนจะช่วยให้คุณไม่เป็นโ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า ในวัยชราซึ่งเป็นโ ร คที่อั น ต ร า ยมาก พบว่าคนวัย 65 ปีขึ้นไป จะป่ ว ยเป็นโ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า มากถึง 20% ซึ่งสูงมากนะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยอมรับด้วยว่าตัวเองป่ ว ย

4.เตรียมที่อยู่ให้พร้อม

ตอนอายุยังไม่มากคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่พออายุมากขึ้น คุณอาจต้องหาที่ทางอยู่ในย่ านที่เดินได้ มี W a l k a b i l i t y อยู่ใกล้สถาน พ ย า บ า ล หรืออยู่ใกล้ชุมชนที่สามารถหาซื้ อ ข้าวของและบริการต่างๆ

ได้โดยสะดวก ซึ่งก็ต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ เช่น คุณอาจทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่คิดแล้วว่าตอนแก่จะไปอยู่เชียงใหม่ ก็อาจเริ่มผ่ อ น บ้ านหรือคอนโดฯ ที่เชียงใหม่ ไว้ก่อนเลยก็ได้

5.สำคัญที่สุดคือการ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ

เรื่องนี้แทบไม่ต้องบอกกัน ดูแลเรื่องการกิน และการออกกำลังกายให้ดี และ รั ก ษ า ส ม อ ง ให้แจ่มใสเอาไว้ด้วยอย่ าลืมวางแผนการเดินทางท่องโลกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะ เพราะถ้าอายุมากขึ้นคุณอาจเดินทางไม่ไหวแล้ว หรือไม่ก็ไม่สนุกเท่าวัยนี้ แต่ก็ดูให้พอดีกับงบประมาณ

และการออมของตัวเองด้วยการ สู บ บุ ห รี่ หรือ ดื่ ม เ ห ล้ า มากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อ ร่ า ง ก า ย ถ้าทำได้ก็งดเว้นไปเสียเถอะเอาเงินและเวลามาเตรียมตัวอยู่อย่ างไร้คู่ไร้ลูกแต่ไม่ไร้สุขกันดีกว่า

อย่ างไรก็ตาม ก็ต้องไม่ตึงเครี ย ดกับการเก็บเงินจนเกินไปด้วยนะคะ อย่ ามัวแต่เก็บเงินกลัวแก่อยู่นั่นจนไม่ได้หาความสุขความสบายเสียแต่เดี๋ยวนี้ แค่เตรียมตัวเอาไว้บ้ างแก่ตัวไปจะมีคู่อยู่ด้วย หรือไม่มี ก็ต้องเตรียม มีคู่อยู่ก็คือมีเพื่อน ส่วนลูกนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้ว หายห่วงค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยส าร US N e w s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…