Home ข้อคิด หากรู้สึกไม่พอใจคน ลองคิดแค่นี้พอนะ

หากรู้สึกไม่พอใจคน ลองคิดแค่นี้พอนะ

0 second read
0
0
83

คนเราทุกคนควรที่จะเข้าใจ ในธรรมชาติของมนุษย์ว่าไม่มีใครที่จะถูกใจเราไปซะหมด

หากในวันหนึ่งที่เราไม่พอใจใครสักคน หรือไม่ชอบพฤติก ร ร มและความคิดของเขา

คนนั้น เราต้องทำอย่ า งไร เราจะจั ด การกับความรู้สึกของเราอย่ า งไรหากเรารู้สึก

ไม่พึงพอใจใครสักคน เชื่อเถอะให้เรา “เฉยๆ” เอาไว้ก็พอในบางความรู้สึกของเรานั้น

บางทีก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ ว วูบคนเรามักมีความคิด ด้านลบเกิดขึ้นเพียงชั่ ว คราว

ที่เข้ามาครอบงำในความคิดของตัวเองอยู่เสมอซึ่งในหลายครั้งอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวล

เหล่านั้นก็ได้ย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเราอยู่เสมอทั้งความรู้สึกของตัวเราเองและ

คนรอบๆ ข้างของตัวเราเช่นกัน ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเพราะการที่เราไม่รู้จักการควบคุมสติ

ของตัวเองรวมถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองไว้อยู่เสมอว่าอารมณ์เกณธของเราที่เกิดขึ้นนั้น

เป็นเพียงอารมณ์ชั่ วคราวที่เกิดขึ้นทางที่ดีนั้นก็อย่ าเอาตัวเองเข้าไปเสียหายจะดีกว่า

หลีกเลี่ ย งในสิ่งที่จะทำให้แย่ลงหากมองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่ร้อนเป็นไฟตรงหน้า

เริ่มเกิดความย่ำแย่ลงจนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ในตัวเอง ก็ควรทำใจให้

เย็นมากขึ้นโดยใช้ความนิ่งเงียบที่มีเข้าส ย บ ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญและ

หลีกเลี่ ย ง การพูดคุยตอบโต้หรือป ะ ท ะ คารมกับคนอื่นๆ หากกลัวว่าจะเผลอพูดอะไร

ที่รุนแรงออกไปจงรอให้ใจเย็นขึ้นมากกว่านี้ก่อน แล้วถึงจะเริ่มคุยกันอย่ า งตรงไปตรงมา

ด้วยเหตุและผลที่ดีพอสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง เพราะภาพลักษณ์ที่ดี ถือเป็นสิ่ง

จำเป็นในการใช้ชีวิตของทุกๆ สังคมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่งในสังคมคนวัยทำงานที่มักจะ

ต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ รวมถึงผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ

ของความขัดแย้ง และความใจร้อนที่อาจเกิดขึ้นถ้าหาก สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองรวม

ไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่ า งเหมาะสมอาจทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชมจากสายตา

ของคนรอบข้างได้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอเป็นตัวช่วยในการเรียกสติหลายครั้งที่ความ

นิ่งเงียบ มักเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติ กลับคืนมาเพราะเปรียบเสมือนว่าเรากำลังจ ม

อยู่กับตัวเองและได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบเหล่านั้นซึ่งมีส่วนทำให้สามารถ

ฉุกคิดถึงอะไรบางอย่ างที่เคยมองข้ามไปทำให้กลายเป็นคนใจเย็น มากขึ้นเมื่อได้ฝึกให้

ตัวเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่ง เงียบที่มีอยู่มากขึ้นก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคน

ที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองมากขึ้น ด้วยซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นนี้จะเป็นข้อดีที่ทำ

ให้เราเกิดความผิดพลาดกับสิ่งต่างๆ ได้น้อยลงและช่วยลดทอนการทำให้ตัวเองและคนรอบ

ข้างเสียความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นด้วยเป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลาชีวิต เรื่องบางเรื่องก็ถูกจัดว่า

เป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์

เป็นที่ตั้งไร้ซึ่งเหตุผลต่างๆ ที่สมควรทางออกที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์เหล่า

นั้นไปซะแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุ รวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสมว่าอะไร

ที่มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์แย่ๆ พวกนี้ขึ้นมาจะดีกว่า ไม่ก้าวขึ้นไปสู่จุดแตกหักแต่เชื่อ

ว่าต่างคนก็ไม่อย า กที่จะสร้างความร้ าวฉานหรือสร้างความแต ก หั ก ในความสัมพันธ์ที่

เกิดขึ้นเพราะหากในวันหนึ่งจะ “ต้องเลิกรู้จักกัน” ไปนั้นนั้นก็เป็นเพราะปัญหาของทาง

ด้านอารมณ์ที่ไม่รู้จักการควบคุม

ขอบคุณที่มา Goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…