Home ข้อคิด หากศีลไม่เสมอกัน ก็คบกันได้ไม่นาน(เตือนใจดีมาก)

หากศีลไม่เสมอกัน ก็คบกันได้ไม่นาน(เตือนใจดีมาก)

0 second read
0
0
116

เราคงเคยได้ยินคำกล่าว จากผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยๆ ว่าหากศีลไม่เสมอกัน คงคบกันไม่ได้ ซึ่งนั่น

เป็นประโยค ที่ใช้ได้กับทั้งการคบเพื่อน หรือแม้กระทั่งการคบกันเป็นคู่ชีวิต หลายคนก็คงยังไม่เข้าใจ

อย่ างแท้จริงว่าประโยคนี้ หมายถึงสิ่งใดได้บ้ างวันนี้เราจะมาพูดถึงนิย ามในประโยคสั้นๆ

ของประโยคนี้กันหาก เป็นการทำให้ทุกคนมีความคิดที่แตกฉานและเข้าใจมากขึ้น ก็สามารถนำ

เอาไปปรับใช้ ในชีวิตได้ถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้าง คุณจะมีการใช้ชีวิตทางสังคมที่กว้างขวาง

มากยิ่งขึ้น มีการใช้ชีวิตที่กว้างขึ้นหากคุณอยู่กับคุณบุญ คุณจะมีจิตใจที่เมตตา มีความเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น หากคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดี ตัวคุณนั้นจะมีความสุขไปตาม

แบบที่คุณต้องการในแบบ ที่มันจะเป็นหากคุณอยู่กับคุณกล้าหาญ ตัวคุณเองจะมีความแข็งแกร่ง

มากินขึ้นกว่าเดิม หากตัวคนนั้นคบกับคนที่ไม่เอาไหน วันๆ ก็ทำแต่เรื่องก็จะพาทำให้ตัวคุณเป็น

คนไม่เอาไหนพูดคุยในเรื่องที่เหมือนกัน ยิ่งเราสนิทกับคนประเภทไหน นั้นแปลว่าตัวเราก็ย่อม

เป็นคนแบบนั้นเหมือนกัน หากตัวเราพูดคุยกับคนแบบไหน เรามีความสบายใจ ไม่อึดอัดใจ ให้รู้ไว้เลย

ว่าตัวเรากำลังจะเป็นพวกเดียวกับเขาแมลงวันมันจะไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน กินเกสร ด อ ก ไม้

หรอกนะ แต่มันจะชวนไปกินของไม่ดี เช่นเดียวกันคุณก็ไม่เคยเห็นตัวผึ้งชวนกันไปกินของไม่ดี

เช่นเดียวกัน เพราะพวกเดียวกัน มันจะชอบทำอะไรเหมือนๆ กันหากเราอย ากเป็นคนแบบใด

ก็ให้เลือกคบคนแบบนั้น คุณอย ากเป็นแมงวันหรือเป็นผึ้ง ก็สุดแล้วแต่คุณเลือกเองได้

ขอบคุณที่มา herbtrick

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…