Home ความรัก หากเป็นคู่กันแล้ว “ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกันก็พอแล้ว”

หากเป็นคู่กันแล้ว “ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกันก็พอแล้ว”

1 second read
0
0
105

แม้นไม่มี วาสนา ขอแค่บ้ านแสนสงบสุขไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรง

อบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียวไม่หวังบ้ านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจ

ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์หากแต่เป็น

สังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้ านเป็นมิตร ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด

หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย-หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม

ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า-เท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดีร้ าย ด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงาน

ที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตา อวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข

นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาล หากแต่สม ความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้

สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่ อ ม ราคา เพื่อรัก ษ า หน้าตาในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิต

ที่สุ ข ภ าพดี ไม่หวังปั้นปลายประสบ ความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุ ขภ าพ ที่ดีตามวัยไม่มี

โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลาน ห ม อ บรอรับ

มรดกสมบัติเอาหน้าหากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่

ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดู

ตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จนใครๆ

ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู และสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ ว – ดี อย่ าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า

ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือวาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้าย

ที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์

พย านในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่วาสนา มิหวัง

ปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ บทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วนเลือกได้เองอย่ างแท้จริง

ขอบคุณที่มา คิดเป็น

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…