Home ข้อคิด หาทางออก “หนี้” อย่างไร ในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้

หาทางออก “หนี้” อย่างไร ในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้

8 second read
0
0
477

เมื่อไปก่อหนี้แล้ว ทำให้เกิดประโยชน์ ถือว่ามีการบริหารจัดการเงินดี มีประสิทธิภาพ

เช่น กู้เงินซื้ อ รถปิกอั พ เพื่อนำมาขับรับ-ส่งนักเรียน หรือกู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ที่สำคัญเมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องจ่ายหนี้ตามกำหนด

ตรงกันข้าม มีหลายคนอาจมีพฤติกรร มใช้จ่ายเกินตัว จนกระทั่งไปยืมเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

หรือรูดบัต ร เ คร ดิ ต ช้อปปิ้งจนเพลิน ทำให้หนี้สินเพิ่มอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้น

ยิ่งในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้หดหาย แต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมหรืออาจเพิ่มขึ้น

และมีโอกาสเกิดสภาพคล่องติดขัด ทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายหนี้

คำ เ ตื อ น “อย่าหนีหนี้” เพราะเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืน และนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้หนี้ลดลง

หยุดฟุ่มเฟือย

เรื่องหลักๆ ที่ทำให้หลายคนมีหนี้สินเกินตัว คือ ไม่รู้ว่าเงินที่จ่าย หมดไปกับอะไร

ดังนั้น เมื่อเงินเริ่มฝืดเคืองและรู้สึกว่าหากมีพฤติกรร มใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งไป

หยุดซื้ อของฟุ่มเฟือย หยุดเที่ยว จากนั้นให้เริ่มบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวัน

ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง แล้วก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้

เคลียร์หนี้ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงและกำ จั ด หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จดข้อมูล หนี้สินทั้งหมด เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้สินประเภทอะไร ยอดคงค้าง ด อ ก เบี้ย

ระยะเวลาการจ่ายหนี้ เงื่อนไขกรณีผิดนัด หลักประกั น เป็นต้น จากนั้นให้รีบเคลียร์หนี้

ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงที่สุดก่อน เพื่อลดภาระด อ ก เบี้ยในแต่ละเดือน และหาทางกำจั ด หนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หนี้บัต ร เครดิ ต ที่เกิดจากการ ผ่ อน สินค้าฟุ่มเฟือย ที่สำคัญ

อย่าก่อหนี้เพิ่มอีก จากนั้นก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้ส่วนอื่นต่อไป

ลดมาตรฐานการใช้ชีวิตลงมา

ในช่วงที่ใช้ชีวิตปกติ รายได้เข้ามาตามปกติ การจัดสรรค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหา มีเงินจ่ายหนี้ราบรื่น

แต่ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้ลดลง แต่หนี้ยังต้องจ่าย ทางรอดคือควรใช้ชีวิตในมาตรฐานให้ต่ำ

ใช้จ่ายให้น้อยลง เพื่อรักษ า สภาพคล่อง

เจรจาเจ้าหนี้

ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ เช่น ช่วงระ บ า ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด- 1 9 สถาบันการเงิน

รวมถึ งภ า ค รั ฐ จะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนั้น ในฐานะลูกหนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูล

และติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เพื่อขอปรับเงื่อนไ ข การชำระหนี้

ไม่มีใครอย ากเป็นหนี้ไปตลอดชีวิต แต่เมื่อไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

และเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มมีรายได้ติดขัด และส่งผลต่อการจ่ายหนี้ ก็ต้องปรับพฤติกรร มการใช้จ่าย

และบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

ขอขอบคุณ w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…