Home ข้อคิด อยากให้ชีวิตให้มีสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต 4 เรื่องนี้..ที่ไม่ควรมองข้าม

อยากให้ชีวิตให้มีสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต 4 เรื่องนี้..ที่ไม่ควรมองข้าม

6 second read
0
0
20

ชีวิตที่ออกแบบได้ อาจเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในความปรารถนาสูงสุดของชีวิตคนๆ หนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว

เราทุกคนสามารถออกแบบชีวิตได้ตามที่ต้องการ ได้หรือไม่นั้น? แม้แต่ตัวผู้เขียนเองก็ไม่สามารถให้คำตอบได้

รู้แต่เพียงว่าในฐานะคนๆ หนึ่ง สิ่งใดที่สามารถทำได้ เพื่อให้การดำรงอยู่ของเราไม่เป็นภาระคนอื่นและสังคม

ก็ยินดีที่จะทำ แน่นอนว่าบางเรื่องนั้น อยู่เหนือการควบคุม แต่การที่ไม่เตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับการใช้ชีวิต

ในช่วงบั้นปลาย ดูท่าจะประ ม า ท จนเกินไป หากเราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความสุขในช่วงวัยสูงอายุ

ตามแบบฉบับของตนเองได้ นี่คือ 4 เรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม

4 เรื่องสำคัญกับ การออกแบบชีวิตให้มีสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต

1. มีสุขภ าพร่ างก ายแข็งแรง

การดูแลร่ างก ายอย่างสม่ำเสมอ เป็นการสะสมต้นทุนด้านสุขภ าพ เพื่อรับมือกับสภาพร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย

แน่นอนว่าเราไม่สามารถทำให้ร่ างก าย ของเราในวัยเกษียณแข็งแรงเทียบเท่ากับวัยหนุ่มสาว สังเกตว่าคนที่ใส่ใจ

ดูแลสุขภ าพกายเป็นประจำ ย่อมดูดีและแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับ คนวัยเดียวกันที่ละเลยการดูแลตัวเอง

ทั้งเรื่องอาห ารการกินที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย นอนหลับพัก ผ่ อ น อย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงปัจจัย

หรือพฤติกรร มที่ เสี่ ย ง ต่อการเกิดโ ร ค โดยเฉพาะกลุ่ม โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง จากสถิติ

พบว่ามีแนวโน้มการเสี ย ชี วิ ต เพิ่มขึ้น ส่วนมากเป็นกลุ่มประชากรวัยทำงาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ รั ก ษ าโ ร คสูง

การดูแลสุขภ าพกายเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาบังคับ อย ากเป็นคนแก่ที่สุขภ าพดี

ควรเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีกับตัวเอง ใครที่ยังไม่เริ่ม ก็ขอให้ลงมือทำทันที

แม้จะเริ่มช้าก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลย

2. มีสุขภ าพใจที่เป็นสุข

สุขภ าพ จิ ตที่ดีช่วยให้เราสามารถรับมือ และจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่ต้องยอมรับ

ว่าปัญหาสุขภ าพ จิ ตเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยในสังคมปัจจุบัน แม้เราจะพย าย ามทำใจให้เบิกบาน

แต่บางครั้งกลับพบว่า บางปัญหาหรือ บางสถานการณ์นั้น ค่อนข้างย ากที่จะรับมือได้ โดยที่เรา

ไม่รู้สึก เ ค รี ย ด เศร้า เสียใจ ภาวะทางอารมณ์ในด้านลบ ช่วงแรกอาจจะควบคุมได้ แต่หากเกิดขึ้นเป็นเวลานาน

และมีความรุ นแ รง ขึ้น อาจส่งผลต่อสุขภ าพ จิ ต ทำให้เป็นโ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า หรือโ ร คอื่นๆ

ที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตได้ ยิ่งเข้าใกล้วัยสูงอายุ ยิ่งต้องมีความมั่นคงในจิตใจ เพราะเป็นวัยที่เราจะเจอกับ

การเปลี่ยนแปลงทางกายและใจอย่างเห็นได้ชัด เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่ากำลังมีปัญหาด้านสุขภ าพ จิ ต

ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะการดูแลสุขภ าพ จิ ตให้แข็งแรง ก็เพื่อชีวิตที่มีความสุข

3. มีเงินใช้

เมื่อพูดถึงแผนเกษียณหลายคนอาจรู้สึกวิตกกังวลขึ้นมาเล็กน้อย อย่าว่าแต่เงินเก็บออมย ามเกษียณเลย

แค่มีเงินใช้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนยังเป็นเรื่องที่ย ากสำหรับบางคน นี่ยังไม่นับรวมปัญหาหนี้สินและอื่นๆ

วัยทำงานบางคนประสบกับปัญหาชีวิ ต จนหมุนเงินไม่ทัน เช่น ตกงานกระทันหัน บุพการีล้มป่ ว ย เจ็ บป่ วย

หรือเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ จนต้องรักษ า ตัวเป็นเวลานาน แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอย ากให้เกิดขึ้น

การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจ ก่อนที่จะเตรียมความพร้อมสู่ความมั่นคงทางการเงินนั้น

ต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ เรากำลังประสบปัญหาทางการเงินเรื่องอะไร จะหาทางแก้ไขได้อย่างไร จะให้ประหยัดกว่านี้

ก็คงไม่ไหว ตัดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นออกก็อาจไม่พอ ควรมองหาอาชีพเสริม ทำควบคู่กับงานประจำไปด้วย

อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิต ไม่เหมือนเมื่อก่อน ไหนจะค่ารักษ า พย าบาลที่แพงขึ้น ค่าที่อยู่อาศัย

ค่าครองชีพ ถ้าไม่เตรียมความพร้อมทางการเงินตั้งแต่ตอนนี้ แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตได้อย่างไร

4. มีคนที่รัก

“ความเหงา” หนึ่งในต้นเหตุ ของปัญหาสุขภ าพ จิ ต ชีวิตคนเมืองทุกวันนี้เผชิญกับความเหงาอยู่ไม่น้อย

ต่างคนต่างอยู่ ต่างต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น บางคนก้มหน้าก้มตาทำงาน จนแทบไม่มีเวลาใส่ใจ

คนที่เรารักเป็น เรื่องธรรมดาเมื่ออายุมากขึ้น จำนวนเพื่อนฝูงเริ่มน้อยลง บวกกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกเหงาอ้างว้าง หลายคนมีชีวิตที่หดหู่สิ้นหวัง ความโดดเดี่ยว

และความเหงากำลังแผ่ขย ายในกลุ่มผู้สูงวัย นี่จึงเป็นเหตุผลที่คนเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวบ้าง

การมีคนที่รัก ไม่ได้หมายถึงคู่สามีภรรย าเสมอไป บางคนโสดมีความต้องการที่จะอยู่ตัวคนเดียว

แต่ก็รายล้อมไปด้วยเพื่อนแท้ข้างกาย ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเป็นสิ่งจำเป็น

โดยเฉพาะในวันที่เราต้องเผชิญกับปัญหาชีวิต การมีคนที่ไว้ใจ คนที่เรารัก และรักเราอยู่เคียงข้าง

คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะช่วยให้เราผ่าน ช่วงเวลาย ากลำบากไปได้

ออกแบบชีวิตให้มีความสุข ในช่วงบั้นปลายชีวิต ฟังดูอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ย าก แต่ใช่ว่าจะไม่มีทางทำได้

ถ้าเตรียมตัวมาดี ต่อให้อายุมากขึ้นก็ไม่กลัว หลายต่อหลายคนรู้ทฤษฎีกันอยู่แล้ว เหลือแค่ลงมือทำเท่านั้น

เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตตามใคร เพียงแค่รู้ว่าความสุขของเราคืออะไร อย ากมีชีวิตแบบไหน

ทำอย่างไรให้ไปถึงจุดนั้น ระหว่างทางอาจจะเจอกับเรื่องไม่คาดคิด มีทุกข์บ้างสุขบ้างปะปนกันไป

เพราะชีวิตมีเรื่องให้เรียนรู้อยู่เสมอ

ขอขอบคุณ w h e n i o l d u p

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…