Home ชีวิต เคยสังเกตไหม ผู้หญิงที่ทำแบบนี้จะดูไม่แก่ แถมยังมีเสน่ห์

เคยสังเกตไหม ผู้หญิงที่ทำแบบนี้จะดูไม่แก่ แถมยังมีเสน่ห์

0 second read
0
0
46

ความสวยงาม กับผู้หญิงเป็นสิ่งที่ทำให้ดึ งดูดได้ทุกอย่ าง หมั่นดูแลตัวเองเข้าไว้ชีวิตดี

แน่นอนเพราะในโลกนี้ ไม่มีใครอย ากแ ก่เป็นแน่ เพราะนั้นจึงต้องใส่ใจตัวเองให้มาก

1. ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้ าน ไม่ต้องใส่ใจ คนอื่นขนาดนั้น อย่ านิ นทา ว่าร้ ายเขา

2. นั่งเดินตัวตรง มั่นใจใน ตัวเองเข้าไว้

3. อย่ าจี บปากจี บคอ เพราะริมฝิป ากจะได้ไม่ย่ น

4. อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมู ล ข่าวส าร ที่เป็นปัจจุบันเสมอ

5. อย่ าเรียกคนอื่น ว่ามนุษย์ลุงเฒ่ าหั วงู หรือมนุษย์ป้ า

6. อย่ าพูดจาซ้ำซ าก ให้น่าเบื่อ

7. ดื่มน้ำสะอาดทาครีม กางร่ม ไม่เที่ยว

8. อย่ าแต่งหน้า สีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ขนต าปล อ ม

9. ทำฟั นให้สวยเสมอ สุ ขภ าพ ฟั น ต้องดีอยู่เสมอ

10. อย่ ายีผม อย่ าฉี ดสเปรย์ อย่ าดัดผม

11. อย าก ยิ ง ปื น ให้ไปหั ด ยิ ง ปื น อย ากเป็น ห ม อ ดู

ให้ไปเรียนดู ห ม อ อย ากเต้นรำให้ไปเรียนเต้นรำ

12. มีความคิด มีความฝัน มีความหวัง และมีจินตนาการ

13. อย่ าใส่ชุดเชยๆ ใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ บ้ าง แบบที่ไม่คุ้นเคย

14. มือเท้า เล็บมือ เล็บเท้า สะอาด ผิ วเนื้ อดีเหมือนกับใบหน้า

15. ดูแลตนเองดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญอะไร

16. ไม่เข้าสังคมที่ตนเองอึดอัด ถึงสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

17. เลิ กคิดที่จะ ให้คนอื่นเข้าใจ ใครไม่เข้าใจปล่อยไปเพราะเราไม่มีเวลา ไม่ว่าง และไม่อย ากแ ก่

18. อย่ า ห ม ก มุ่ น เรื่องที่ผ่านมาแล้ว

19. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และลืมอดี ต

20. ห ายใจเข้าลึกๆ ผ่ อ น ห ายใจออกย าวๆ

21. ยิ้มเข้าไว้เสมอ แม้ไม่มีใครมองร่อง ที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง เมื่อเป็นแล้วแ ก้ ย ากมาก

22. หัวเราะเสี ยงดังๆ หัวเราะมากๆ

23. อยู่กับใครแล้วเครีย ด เรื่องมาก ก็จงถอยออกมา

24. หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

25. เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพักตื่น มาจะสดชื่นอารมณ์ดี

ขอขอบคุณ kiddidee

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…