Home ข้อคิด เทคนิคพ่อแม่สอนลูก..ให้เขาช่วยเหลือและพึ่งตัวเองได้

เทคนิคพ่อแม่สอนลูก..ให้เขาช่วยเหลือและพึ่งตัวเองได้

10 second read
0
0
39

ในปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่ นิยมมีลูกเพียงคนเดียว เพราะอยากที่จะทุ่มเทความรัก

และความห่วงใยให้กับลูกอย่างเต็มที่ ด้วยการเน้นให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย

เพราะไม่อยากให้ลูกต้องลำบาก โดยพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่อง

เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียน เพียงอย่างเดียว จึงกลายเป็นว่าเด็กหลายคนเคยชินกับการได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียว

จนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็นและไม่มั่นใจในตนเอง

เมื่อโตขึ้นก็กลายเป็นคนรักสบาย ไม่รู้จักการขวนขวายดิ้นรนซึ่งปัญหาลักษณะนี้

มักพบในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่พ่อแม่มีความพร้อมในการสนับสนุนให้ลูกทุกด้าน

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ อยากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้ จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง

ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิต ด้วยตัวเองต่อไปได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

1. ฝึกให้ลูกรู้จักการทำงานอย่างมีระบบ

โดยให้ลูกทำงานทีละอย่าง ด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

พร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควรสั่งงานอื่นแทรก เพราะจะทำให้เด็กเกิดความสับสน

และจัดลำดับ ความสำคัญของงานไม่เป็น

2. สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก

โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่น เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ ถอดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงตะกร้า

เดินเอาจานไปเก็บเมื่อกินเสร็จ โดยมีคุณพ่อคุณแม่ คอยส่งเสริมและดูแลใกล้ ๆ

เมื่อลูกทำได้ก็ควรชื่นชม เพื่อเป็นแรงเสริม ให้เด็กอยากช่วยเหลือตัวเองต่อไป

3. คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกทำสิ่งต่าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจของเด็ก

โดยเฉพาะเด็กในวัย 2 – 6 ขวบ ที่เริ่มอยากเรียนรู้ สำรวจ และทดลองทำอะไรด้วยตนเอง

หากลูกขอช่วยล้างจาน ขอช่วยทำสิ่งต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้เขาได้ลองทำ

เพื่อให้ลูกได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง

ซึ่งจะนำไปสู่ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

4. ไม่ควรใช้คำพูดในเชิงลบเพื่อกร ะตุ้ นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น “แค่นี้เองทำไมทำไม่ได้” หรือ “คนอื่นยังทำได้เลย” เพราะจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง

ควรมีการเสริมแรงด้วยคำพูดในเชิงบวก เช่น “ลูกต้องทำได้แน่ ๆ คนเก่ง”

จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเป็นอย่างดี การพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเอง

ให้กับเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ซึ่งควรได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

5. มอบหมายงานให้ลูกทำ

เพื่อฝึก ความรับผิดชอบ เช่น ในเด็กเล็กวัย 1- 3 ขวบ ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ คุณพ่อคุณแม่

อาจสอนให้เขาถือผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้วไปทิ้งขยะ ทุกครั้ง เมื่อลูกได้รับคำสั่งซ้ำ ๆ เดิม ๆ

ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อถอดผ้าอ้อมสำเร็จรูปออก ลูกก็จะถือไปทิ้งขยะเอง

โดยไม่ต้องมีใครบอกและเมื่อโตขึ้น ก็อาจจะมอบหมายให้ทำอย่างอื่นที่ยากขึ้นต่อไป

การที่เด็กได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา ตามธรรมชาติและวัยของเด็กจะเป็นแรง ก ร ะ ตุ้ น ที่ดี

ทำให้เขาเกิดความมั่นใจ ต่อตนเองมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

และมีกำลังใจในการทำตนเอง ให้มีประโยชน์ต่อไป

ขอขอบคุณ t r u e p l o o k p a n y a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…