Home ข้อคิด เพราะ 7 สาเหตุนี้ที่ชีวิตเรายังอยู่ที่เดิม ไม่ก้าวหน้าสักที

เพราะ 7 สาเหตุนี้ที่ชีวิตเรายังอยู่ที่เดิม ไม่ก้าวหน้าสักที

1 second read
0
0
55

หลายๆ ครั้งที่อะไรหลายๆ อย่ างรั้งเราไว้จนชีวิตไปไม่ถึงไหนบางคนเลือกที่จะโท ษคนอื่นหรือสถานการณ์ต่างๆ

ไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงต่างๆ ขณะที่บางคนเขากลับก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นๆ ถ้าคิดว่าตัวเองกำลังประสบ

กับอุปสรรคในชีวิตมันอาจมีสาเหตุหรืออะไรบางอย่ างที่ฉุ ดรั้งเราไว้อยู่ก็ได้

1. สนใจอย่ า งอื่นจนลืมเป้าหมาย

เคยเป็นมั้ยที่บอกกับ ตัวเองว่าเดี๋ยวเช็คเฟ ส แปปนึงแล้วค่อยกลับไปทำงานแล้วกันนะ หลายคนสัญญากับตัวเองเช่นนี้

ก่อนจะจมหายไปกับการท่องโลกโซเชียลนี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสี ย ของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความเพลิดเพลินเพราะ

ผลลัพธ์ของมันก็คืองานที่ควรจะเสร็จก็ไม่เสร็จ

หนทางแก้ไข  เราต้องมั่นคงกับเวลาจัดลำดับ ความสำคัญให้ชัดเจนไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าทำให้เสียเวลา

2. ยึดติดกับความฝัน ที่เลื่อนลอย

ใครๆ ก็มีความฝันแต่หากใช้ชีวิต อิงอยู่กับความเพ้อฝันจนหลงลืมมองความเป็นจริงจะทำให้ติดอยู่ในกับดั กแห่ง

จินตนาการจนไม่คิดจะพย าย ามอย่ างเอาจริงเอาจังเช่น วาดฝันว่าจะได้แต่งงานกับใครบางคนฝันจะได้ไปเปิดร้ าน

น ว ดที่ต่างประเทศแต่ไม่ศึกษาภาษาหรืออะไรเลย

หนทางแก้ไข  คุณรู้ว่าตัวเองกำลัง เป็นคนแบบไหนก้าวออกมาจากความเคยชินในชีวิตแล้วทำบางอย่ า งที่เราไม่เคย

ทำสำเร็จมาก่อน ให้สำเร็จดูสักครั้งแทนการ จ ม จ่อมอยู่กับโลกจินตนาการ

3. ไม่มีแร งจูงใจและ ความพย าย าม

เคยตั้งใจจะทำอะไรแต่กลับพับ Project นั้นไปครึ่งๆ กลางๆ บ้ างมั้ยเชื่อว่าบางครั้ง คุณเองก็เคยเป็นแบบนี้ตั้งเป้าไว้วันนี้

จะไปเข้ายิมพรุ่งนี้โน่นนี่ แต่ทำๆ ไปได้ประมาณอาทิตย์ก็เลิกซะแล้ว ที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะเราไม่มีความมุ่งมั่นและความต้องการ

ที่จะทำไงล่ะการทำอะไรอย่ างตั้งใจเพียงแค่ไม่กี่วันก็เลิก นั่นเป็นพฤติก ร ร มที่ บรรดาคนที่ข าดระเบียบวินัยเป็นกันบ่อยๆ

หนทางแก้ไข  ให้จดจ่อกับสิ่งที่ต้องทำอาจจะ เริ่มอย่ างค่อยเป็นค่อยไปก่อนเมื่อเราพย าย ามทำสิ่งนี้จนสำเร็จแล้วมันจะดี

ขนาดไหน ไม่ควรก ด ดั น ตัวเองเกินไป มันอาจจะส่งผลเสี ยกับสุ ขภ าพ หรือทำให้ล้ มเลิกความตั้งใจไปกลางทางอีกครั้ง

4. เอาแต่โทษคนอื่นร่ำไป

กับบางคนพอเกิดมีสิ่งใดผิดพล าดขึ้นมาก็มักจะโท ษ คนอื่นเช่น โท ษ ดิน ฟ้า อากาศ คนรอบข้างว่าเป็นต้นเหตุของ

ทุกความล้ ม เ ห ล วในชีวิตเราขอให้ทบทวนดีๆ และปรับทัศนคติใหม่ เราอาจนึกเสียใจกับเรื่องที่พลาดได้ แต่หากจะโท ษ

คนอื่นๆ ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

หนทางแก้ไข  ทางเดียวที่ จะแก้ไขนั่นคือลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายแล้วพย าย ามด้วยตนเอง จะสำเร็จหรือล้ ม เ หลว

ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้ว

5. วิเคร าะห์ตัวเองจนไม่เริ่มอะไรเลย

การวิเคร าะห์ ตัวเองมากไปจะทำให้เราค่อยๆ ค้นพบปัญหาในตัวเองมากขึ้นๆ ก็คือมันจะเริ่มหยั่งรากลึกในตัวคุณทำให้คุณรู้สึกแ ย่

กับเหตุการณ์ร้ ายๆ ต่างๆ ที่ผ่านมาหรือที่ยังไม่เกิดแน่นอนว่าเช่นนี้จะยิ่งทำให้เครีย ด กว่าเดิมและจะไม่เริ่มต้นทำอะไรเลย

หนทางแก้ไข  เราควรจะมองหาความพึงพอใจด้านบวกของตน ซึ่งจะช่วยให้เรารู้สึกกระตือรือร้น และกล้าที่จะเริ่มต้นลงมือ

ทำบางอย่ า งนั่นเอง

6. กลัวตั้งแต่ยังไม่อะไรเลย

จากเรื่องราว ความล้ ม เ ห ล วของคนอื่นที่เราได้รับรู้มาอาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เรายังไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ นั่น

เพราะเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีพอ กลัวจะเป็นอย่ า งเขา

หนทางแก้ไข  จงลองวิเคร าะห์ สถานการณ์ของตัวเองก่อนทบทวนปัญหาและอุปสรรคของตัวเองจากสายตาคนนอกไม่มี

ความสำเร็จรูปแบบไหนเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำ ให้คิดเถิดว่า การลองผิดลองถูก เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป

7. โยนความรับผิดชอบ

แม้ทุกความผิ ดพล าดในชีวิตจะไม่ใช่ความผิ ดเราทั้งหมดแต่ถ้ามันเกี่ยวกับเรา เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการ

รับผิดชอบด้วยการโยนความรับผิ ดชอบให้คนอื่นไม่ได้ช่วยให้อะไรๆ คลี่คลาย กลับกันหากคุณยอมรับความผิ ด และ

เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบ้ างจิตสำนึกในความรับผิดชอบนี้ จะพาชีวิตคุณไปยังทิศทางที่ดีขึ้น

หนทางแก้ไข  คิดหาไอเดีย สำหรับแก้ปัญหาที่เกิดนอกจากจะได้เพิ่มศักยภาพในการทำงานแล้ว เราจะได้ไม่รู้สึกแ ย่

กับตัวเองทีหลังเมื่อ ที่ให้มันผ่านไปโดยไม่ทำสิ่งใดเลย

ขอบคุณที่มา goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…