Home ข้อคิด เวลาคู่รักทะเลาะกัน 5 สิ่งนี้อย่าทำต่อกันเด็ดขาด (ถ้าไม่อยากเลิกกัน)

เวลาคู่รักทะเลาะกัน 5 สิ่งนี้อย่าทำต่อกันเด็ดขาด (ถ้าไม่อยากเลิกกัน)

0 second read
0
0
69

สามี ภรรย า เมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนเล็กบ้ าง ใหญ่บ้ าง

ปะปนกันไป ปัญหาเล็กๆ ก็อาจจะแค่งอนกัน ไม่พูดกันบ้ าง แต่เดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้เอง หรือบางรายก็

ปล่อยผ่าน กลายเป็นการสะสมปัญหาไปเรื่อย ๆ รอวันที่จะขุดคุ้ยขึ้นมา พฤติก ร ร มแบบนี้ไม่ควรเป็นอย่ า งยิ่งนะคะ

อะไรแก้ได้ต้องรีบแก้ อะไรคุยกันได้ต้องรีบคุย ตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นทีหลัง แต่ถ้าปัญหามันเกิด

ขึ้นมาแล้ว จะทำอย่ างไรให้เกิดกันปะทะกันน้อยที่สุดตรงนี้ต่างหากที่สำคัญเรา มี 5 สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อหลีกเลี่ ย ง

การเผชิญหน้าไม่ได้มาบอกต่อกัน หวังว่าคู่รักทุกคู่จะไม่ทำเรื่องต่อไปนี้เวลาที่ทะเลาะกันนะคะ

1. เงียบ

การเงียบไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ที่ดีเลยโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต จริงอยู่ที่พอต่างคนต่างโมโห ต่างคนต่างงอน

ก็เลยไม่อย า กพูดกันขึ้นมา หรือพูดไปก็เปล่าประโยชน์ แต่การเงียบก็เหมือนการหนีปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกแก้ไข

หรือคลี่คลายเลย เพียงแต่หมกเอาไว้จากการไม่พูดเท่านั้นเอง คิดดูว่าคนสองคนทะเลาะกัน มีปัญหากัน แต่ต่างคนต่างเงียบ

ไม่พูดไม่จากัน แล้วปัญหาจะหมดไปได้อย่ า งไรความเงียบไม่ใช่อา วุ ธ แค่เป็นเครื่องมือแก้เผ็ดอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าคิดดู

ว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งโกรธ อย ากหาเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อีกฝ่ายกลับเงียบ ไม่ยอมพูดยอมจา ยึดคติใช้ความเงียบสงบ

ความเคลื่อนไหว คนที่โกรธอาจถึงขั้นอกแตกต า ยไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ารักกันเวลาเกิดปัญหาขึ้นอย่ า “เงียบ”

เด็ ดข า ด หันหน้าเข้าหากันดีที่สุด แม้จะโกรธหรือใช้อารมณ์เถียงกัน แต่ก็นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ แต่ความเงียบกลับ

ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย

2. ไม่พูดคำว่า “เลิก”

เมื่อสถานะของคุณทั้งสอง คือครอบครัว คือคู่ชีวิตขุดดินแล้วฝังกลบการขอ “เลิก” ไปได้เลย ชีวิตคู่คือการมีกันและกัน

และประคับประคองกันไปจนถึงที่สุด ต่างฝ่ายต่างต้องวางทิฐิ อารมณ์ และตัวตนลง เพื่อนำพาชีวิตคู่ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง

เพราะฉะนั้นคำว่า “เลิก” ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับการใช้ชีวิตคู่ ถ้าตอนเป็นแฟนใครที่ใช้เรื่องนี้ขึ้นมาพูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย

พอแต่งงานแล้วเก็บนิสัยแบบนี้เข้ากรุไปเลยลองคิดดูต่างฝ่ายต่างกำลังโกรธไม่ว่าจะทะเลาะ ขึ้นเสียง เงียบหรืออะไรก็ตาม

แต่อีกฝ่ายกลับบอกว่า “เลิก” มันเหมือนเป็นการโหมไฟโกรธให้ยิ่งเ ร่ ง ปฏิก ริ ย าได้เร็วขึ้น ครั้งแรกอาจรับได้ งอนง้อกัน

ตามสมควร บ่อยครั้งเข้าเผลอๆ อาจพาลจะเลิกกันจริงๆ ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่พูดเรื่องนี้เป็นดีที่สุด หาทางแก้ไข

ปัญหา หาทางออกให้ทุกอย่ า งมันลงตัวจะดีที่สุด

3. ขุดคุ้ยเรื่องเก่า

เป็นความสามารถส่วนตัว ของผู้หญิงเลยก็ว่าได้สำหรับการขุด คุ้ย แคะเรื่องเก่า ๆ ที่ผ่านมาเป็นชาติแล้ว ออกมาพูดเมื่อ

ย า มโกรธ หรือบางที่ฝ่ายชายก็มีบ้ าง ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายอะไร แต่คงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการขุดเอาเรื่องเก่า

ตั้งแต่ปีมะโว้มาพูดไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ทั้งๆ ที่เรื่องนั้นอาจคลี่คลายไปแล้วก็ได้ ไปขุด ไปคุ้ยมันขึ้นมาอีกให้อีกคนเ จ็บใจ

เปล่าๆ แม้บางครั้งเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่นี้ เกิดจากเรื่องเก่าที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ใจก็อย า กจะยกเรื่องเก่ามาอ้างอิงเสีย

เหลือเกิน อย่ า ลืมค่ะ ว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้วเปล่าประโยชน์สุดๆ ทะเลาะแลกเปลี่ยนอารมณ์กันเฉพาะเรื่องไปดีกว่า

การโยงใยโน่นนี่ไปเรื่อย ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลยทะเลาะกันเป็นเรื่องๆ ไปก็ย า กจะแก้ไขแล้ว อย่ า เอาอะไรมาพัวพัน

ให้ยิ่งแก้ย า กเข้าไปใหญ่เป็นดีที่สุด

4. ไม่ทำร้ า ย “ร่ างก า ย” และ “จิตใจ”

ข้อนี้สำคัญขอกา ด อ ก จันไว้สิบ ด อ ก เป็นคู่ชีวิตกันแล้วถึงแม้จะโมโหโทโสกันแค่ไหน อย า กจะทำให้อีกฝ่ายเ จ็ บ

แค้นแค่ไหน แต่การทำร้ า ยทั้งร่ างก า ยและจิตใจเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันไม่ได้เลย แค่ทะเลาะกันก็ทำร้ า ยจิตใจกันมาก

พอแล้ว ถ้ายิ่งมีการลงไม้ลงมือกันด้วย ยิ่งทำให้ทุกอย่ า งแ ย่ ไปหมด หันหน้ามาแก้ปัญหากันแบบดี ๆ ประเภทที่ใครพูดให้

อีกฝ่ายเ จ็ บแค้นได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะนั้น ไม่น่าใช่ความคิดของคนรักกันเลยอย่ า ลืมว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

และเมื่อโกรธ เมื่อโมโห แน่นอนว่าต้องอย า กระบาย ต้องอย า กให้อีกฝ่ายรับรู้ แต่ก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องทำร้ า ยกันแค่

ระบายและปรับความเข้าใจให้ทุกอย่ า งเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว

5. อย่ า พย า ย า มทำให้มันใหญ่โต

บางครั้งการทะเลาะกัน ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่มองข้ามไปได้แต่ไม่อย า กมองข้ามหรือบางที

ก็ขัดหูขัดตาเสียจนต้องบ่นออกมาดังๆ ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่ า งย า สีฟั น ตะกร้าผ้าหรืออะไรก็ตามที่เล็กน้อยแต่เคย

พูดมาหลายครั้งก็ยังไม่ดีขึ้น ทางที่ดีเลิกพูดไปเลยค่ะ ในเมื่อไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นหรือปรับตัวเลย ก็ไม่ควรเสียเวลามานั่งบ่น

นั่งทะเลาะกันอีก เพราะถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ไม่น่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตคู่เท่าไรอยู่แล้วมองข้ามไปบ้ าง หรือทำเองบ้ าง

น่าจะเป็นทางแก้ที่ดีกว่าเห็นไหมคะว่าบางครั้งเราก็มองข้ามเรื่องง่ายๆ พวกนี้ไป แล้วเผลอก่อไฟแห่งความโกรธขึ้นมาเองถ้าไม่

อย า กทะเลาะ ไม่อย ากต้องมานั่งง้อ หรือปรับความเข้าใจกันบ่อยๆ ทางที่ดีตัดไฟเสียแต่ต้นลม อะไรที่จะกลายเป็นปัญหา

ในภายหลังเรารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว ไม่ทำซะ ก็ไม่มีปัญหา จริงไหมคะ

ขอบคุณที่มา sanook

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

ถ้าถูกเลิกจ้าง ตอนช่วงวัยกลางคน (ข้อคิดเตือนสติคน)

ลองสังเกตดูเวลาที่เขา เปิดรับสมัครงาน สิ่งที่เขาให้รายละเอียด นอกจากเรื่องวุฒิการศึกษาประส…