Home ข้อคิด เวลาคู่รักทะเลาะกัน 5 สิ่งนี้อย่าทำต่อกันเด็ดขาด (ถ้าไม่อยากเลิกกัน)

เวลาคู่รักทะเลาะกัน 5 สิ่งนี้อย่าทำต่อกันเด็ดขาด (ถ้าไม่อยากเลิกกัน)

0 second read
0
0
75

สามี ภรรย า เมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนเล็กบ้ าง ใหญ่บ้ าง

ปะปนกันไป ปัญหาเล็กๆ ก็อาจจะแค่งอนกัน ไม่พูดกันบ้ าง แต่เดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้เอง หรือบางรายก็

ปล่อยผ่าน กลายเป็นการสะสมปัญหาไปเรื่อย ๆ รอวันที่จะขุดคุ้ยขึ้นมา พฤติก ร ร มแบบนี้ไม่ควรเป็นอย่ า งยิ่งนะคะ

อะไรแก้ได้ต้องรีบแก้ อะไรคุยกันได้ต้องรีบคุย ตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นทีหลัง แต่ถ้าปัญหามันเกิด

ขึ้นมาแล้ว จะทำอย่ างไรให้เกิดกันปะทะกันน้อยที่สุดตรงนี้ต่างหากที่สำคัญเรา มี 5 สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อหลีกเลี่ ย ง

การเผชิญหน้าไม่ได้มาบอกต่อกัน หวังว่าคู่รักทุกคู่จะไม่ทำเรื่องต่อไปนี้เวลาที่ทะเลาะกันนะคะ

1. เงียบ

การเงียบไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ที่ดีเลยโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต จริงอยู่ที่พอต่างคนต่างโมโห ต่างคนต่างงอน

ก็เลยไม่อย า กพูดกันขึ้นมา หรือพูดไปก็เปล่าประโยชน์ แต่การเงียบก็เหมือนการหนีปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกแก้ไข

หรือคลี่คลายเลย เพียงแต่หมกเอาไว้จากการไม่พูดเท่านั้นเอง คิดดูว่าคนสองคนทะเลาะกัน มีปัญหากัน แต่ต่างคนต่างเงียบ

ไม่พูดไม่จากัน แล้วปัญหาจะหมดไปได้อย่ า งไรความเงียบไม่ใช่อา วุ ธ แค่เป็นเครื่องมือแก้เผ็ดอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าคิดดู

ว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งโกรธ อย ากหาเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อีกฝ่ายกลับเงียบ ไม่ยอมพูดยอมจา ยึดคติใช้ความเงียบสงบ

ความเคลื่อนไหว คนที่โกรธอาจถึงขั้นอกแตกต า ยไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ารักกันเวลาเกิดปัญหาขึ้นอย่ า “เงียบ”

เด็ ดข า ด หันหน้าเข้าหากันดีที่สุด แม้จะโกรธหรือใช้อารมณ์เถียงกัน แต่ก็นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ แต่ความเงียบกลับ

ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย

2. ไม่พูดคำว่า “เลิก”

เมื่อสถานะของคุณทั้งสอง คือครอบครัว คือคู่ชีวิตขุดดินแล้วฝังกลบการขอ “เลิก” ไปได้เลย ชีวิตคู่คือการมีกันและกัน

และประคับประคองกันไปจนถึงที่สุด ต่างฝ่ายต่างต้องวางทิฐิ อารมณ์ และตัวตนลง เพื่อนำพาชีวิตคู่ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง

เพราะฉะนั้นคำว่า “เลิก” ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับการใช้ชีวิตคู่ ถ้าตอนเป็นแฟนใครที่ใช้เรื่องนี้ขึ้นมาพูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย

พอแต่งงานแล้วเก็บนิสัยแบบนี้เข้ากรุไปเลยลองคิดดูต่างฝ่ายต่างกำลังโกรธไม่ว่าจะทะเลาะ ขึ้นเสียง เงียบหรืออะไรก็ตาม

แต่อีกฝ่ายกลับบอกว่า “เลิก” มันเหมือนเป็นการโหมไฟโกรธให้ยิ่งเ ร่ ง ปฏิก ริ ย าได้เร็วขึ้น ครั้งแรกอาจรับได้ งอนง้อกัน

ตามสมควร บ่อยครั้งเข้าเผลอๆ อาจพาลจะเลิกกันจริงๆ ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่พูดเรื่องนี้เป็นดีที่สุด หาทางแก้ไข

ปัญหา หาทางออกให้ทุกอย่ า งมันลงตัวจะดีที่สุด

3. ขุดคุ้ยเรื่องเก่า

เป็นความสามารถส่วนตัว ของผู้หญิงเลยก็ว่าได้สำหรับการขุด คุ้ย แคะเรื่องเก่า ๆ ที่ผ่านมาเป็นชาติแล้ว ออกมาพูดเมื่อ

ย า มโกรธ หรือบางที่ฝ่ายชายก็มีบ้ าง ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายอะไร แต่คงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการขุดเอาเรื่องเก่า

ตั้งแต่ปีมะโว้มาพูดไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ทั้งๆ ที่เรื่องนั้นอาจคลี่คลายไปแล้วก็ได้ ไปขุด ไปคุ้ยมันขึ้นมาอีกให้อีกคนเ จ็บใจ

เปล่าๆ แม้บางครั้งเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่นี้ เกิดจากเรื่องเก่าที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ใจก็อย า กจะยกเรื่องเก่ามาอ้างอิงเสีย

เหลือเกิน อย่ า ลืมค่ะ ว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้วเปล่าประโยชน์สุดๆ ทะเลาะแลกเปลี่ยนอารมณ์กันเฉพาะเรื่องไปดีกว่า

การโยงใยโน่นนี่ไปเรื่อย ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลยทะเลาะกันเป็นเรื่องๆ ไปก็ย า กจะแก้ไขแล้ว อย่ า เอาอะไรมาพัวพัน

ให้ยิ่งแก้ย า กเข้าไปใหญ่เป็นดีที่สุด

4. ไม่ทำร้ า ย “ร่ างก า ย” และ “จิตใจ”

ข้อนี้สำคัญขอกา ด อ ก จันไว้สิบ ด อ ก เป็นคู่ชีวิตกันแล้วถึงแม้จะโมโหโทโสกันแค่ไหน อย า กจะทำให้อีกฝ่ายเ จ็ บ

แค้นแค่ไหน แต่การทำร้ า ยทั้งร่ างก า ยและจิตใจเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันไม่ได้เลย แค่ทะเลาะกันก็ทำร้ า ยจิตใจกันมาก

พอแล้ว ถ้ายิ่งมีการลงไม้ลงมือกันด้วย ยิ่งทำให้ทุกอย่ า งแ ย่ ไปหมด หันหน้ามาแก้ปัญหากันแบบดี ๆ ประเภทที่ใครพูดให้

อีกฝ่ายเ จ็ บแค้นได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะนั้น ไม่น่าใช่ความคิดของคนรักกันเลยอย่ า ลืมว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

และเมื่อโกรธ เมื่อโมโห แน่นอนว่าต้องอย า กระบาย ต้องอย า กให้อีกฝ่ายรับรู้ แต่ก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องทำร้ า ยกันแค่

ระบายและปรับความเข้าใจให้ทุกอย่ า งเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว

5. อย่ า พย า ย า มทำให้มันใหญ่โต

บางครั้งการทะเลาะกัน ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่มองข้ามไปได้แต่ไม่อย า กมองข้ามหรือบางที

ก็ขัดหูขัดตาเสียจนต้องบ่นออกมาดังๆ ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่ า งย า สีฟั น ตะกร้าผ้าหรืออะไรก็ตามที่เล็กน้อยแต่เคย

พูดมาหลายครั้งก็ยังไม่ดีขึ้น ทางที่ดีเลิกพูดไปเลยค่ะ ในเมื่อไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นหรือปรับตัวเลย ก็ไม่ควรเสียเวลามานั่งบ่น

นั่งทะเลาะกันอีก เพราะถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ไม่น่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตคู่เท่าไรอยู่แล้วมองข้ามไปบ้ าง หรือทำเองบ้ าง

น่าจะเป็นทางแก้ที่ดีกว่าเห็นไหมคะว่าบางครั้งเราก็มองข้ามเรื่องง่ายๆ พวกนี้ไป แล้วเผลอก่อไฟแห่งความโกรธขึ้นมาเองถ้าไม่

อย า กทะเลาะ ไม่อย ากต้องมานั่งง้อ หรือปรับความเข้าใจกันบ่อยๆ ทางที่ดีตัดไฟเสียแต่ต้นลม อะไรที่จะกลายเป็นปัญหา

ในภายหลังเรารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว ไม่ทำซะ ก็ไม่มีปัญหา จริงไหมคะ

ขอบคุณที่มา sanook

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…