Home ข้อคิด เหตุผลที่ไม่มีเงินเก็บ ทั้งๆที่ทำงานมาตั้งนานแล้ว

เหตุผลที่ไม่มีเงินเก็บ ทั้งๆที่ทำงานมาตั้งนานแล้ว

4 second read
0
0
22

ลองสำรวจเงินฝาก ในบัญชี หรือเงินที่ตัวเองนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล รวมถึงเงินที่เก็บในรูปกองทุ น สำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ ว่ารวมกันแล้วมีอยู่เท่าไหร่

หากอายุ 23 ปี เพิ่ง เริ่มต้นวัยทำงาน เงินเก็บออมอาจจะมีไม่มาก แต่หากอยู่ในวัย 40 หรือกำลังจะเกษียณอีก 10 ปีข้างหน้า แต่มีเงินเก็บแต่ระดับแสนบาท คงต้องถามตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมา เงินที่หามาได้หายไปไหนหมด

คำตอบที่ได้คงหนีไม่พ้น “ใช้จนเพลิน” เลยไม่มีเงินเก็บ หรือบางคนเก็บเงินแต่เก็บได้นิดเดียว เพราะที่ผ่านมา “ใช้แบบเกินตัว”

หาเงินได้ 10,000 บาท ใช้ไป 9,000 บาท

หาเงินได้ 10,000 บาท ใช้ไป 15,000 บาท

หาเงินได้ 10,000 บาท ใช้ไป 10,000 บาท

หากใครไม่สนใจเก็บเงินเลย แต่ยังมีกินมีใช้ไม่ขาดมือไป จนหลังเกษียณ ถ้าไม่ได้เป็นเศรษฐี แสดงว่าดวงดีมากๆ

สำหรับมนุษย์เงินเดือน เรื่องหนึ่ง ที่ต้องปฏิบัติทุกๆ เดือนหลังเงินเดือนถูกโ อนเข้าบัญชีได้ไม่กี่ชั่ วโมง ก็คือ การแบ่งเงินบางส่วน อย่างน้อยๆ ก็ 15% ของเงินเดือน ไปเก็บออมเอาไว้ในรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละคน

ส่วนแรก เพื่อใช้ย ามฉุกเฉิ น ด้วยการนำไปฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ ย ง ต่ำ เช่น เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน

ส่วนที่สอง เพื่อใช้สร้างครอบครัว เช่น ซื้อบ้าน แต่งงาน ส่งลูกเรียน ด้วยการนำไปลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ ย ง ปานกลาง เช่น กองทุนรวมผสม กองทุนรวมอสั ง หาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนสุดท้าย เพื่อวัยเกษียณ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะย าวและให้ผลตอบแทน ที่ดีสม่ำเสมอ เช่น กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

หลายคนอาจคิดว่าตอนอายุยังไม่มาก เมื่อหาเงินมาได้ก็ควรรีบๆ ใช้สร้างความสุขให้กับชีวิต

พออายุสัก 40 กว่าๆ ค่อยคิดเรื่องเก็บเงิน เอาไว้ใช้ในย ามแก่เฒ่า ซึ่งแน่นอนเก็บเงินตอนไหนก็ไม่มีคำว่าสาย แต่จะเหนื่อยตอนจะเกษียณ ถ้าเป็นแบบนี้ทางที่ดีควรเก็บออมเงินกันตั้งแต่เนิ่นๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจครัวเรือนตัวอย่าง 1,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ยังคงมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายไม่ประจำ

เช่น ค่าแต่งรถ ทั้งนี้ ค่าแต่งรถที่สูงมากส่วนหนึ่ง อาจสะท้อนเรื่องการให้ความสำคัญกับความมีหน้ามีตาทางสังคมขณะเดียวกันกลุ่มครัวเรือนที่มีปัญหาทางการเงิน พบว่ามีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นประจำอยู่ในระดับสูง

เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง และค่าซื้อเสื้อผ้า สะท้อนถึงพฤติกรร ม การใช้ชีวิตที่ค่อนข้างสุรุ่ยสุร่าย

จากผลสำรวจ กล่าวได้ว่าสาเหตุสำคัญ ของการก่อหนี้และการมีปัญหาชำระหนี้ ล้วนเกิดจากรายจ่ายที่ไม่เพียงพอกับรายได้ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเกินฐานะ

หรือขาดการวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมในระยะย าว และนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เงินหมดไว

1. ไม่จดบันทึกรายรับรายจ่าย

การที่ไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋า หมดไปอย่างรวดเร็ว และไม่รู้ว่าหมดไปกับอะไรบ้าง แสดงว่าไม่มีการ “จดบันทึกรายรับรายจ่าย” ทำให้ไม่รู้พฤติกรร ม ด้านการเงินว่ามีรายรับเท่าไหร่ มาจากทางไหนบ้าง ที่สำคัญไม่รู้รายจ่ายทั้งหมดของตัวเอง

ซึ่งผลลัพธ์ของการไม่จดบันทึกรายรับรายจ่าย ก็คือ ไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน ไม่เห็นภาพเกี่ยวกับการใช้จ่าย และความสามารถในการหาเงิน ส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการการเงิน

2.ชอบจ่าย

เวลาเพื่อนชวนไปสังสรรค์เฮฮา ก็ไม่เคยปฏิเสธ คาดเดาได้ว่าคนๆ นั้นอาจไม่มีเงินเก็บหรือมีก็ไม่เยอะ ซึ่งความใจอ่อนหรือขี้เกรงใจ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บเงินไม่อยู่

ลองคิดดูหากไปปาร์ตี้กับเพื่อน ทุกเย็นวันศุกร์หรือ แม้แต่หลังทานข้าวกลางวันก็ต้องเดินไปซื้อกาแฟ จะเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่

3. เรื่องเงินเรื่องเล็ก

หลายคนเชื่อมั่นว่าตัวเอง มีความสามารถในการหาเงิน ดังนั้น เวลาใช้เงินก็จะใช้แบบไม่ยั้งมือ ที่สำคัญเงินมักหมดไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือย

และยิ่งหากคิดว่า “มีเงินแล้วก็ต้องใช้ ถ้าไม่ใช้แล้วจะหามาทำไม” ยิ่งกระตุ้ นให้คนๆ นั้นใช้จ่ายมากขึ้น ผลที่ตามมา คือ ไม่คิดจะเก็บออม ไม่มีการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตและจนตอนแก่

4. จัดสรรเงินลงทุนไม่เหมาะสม

สำหรับผู้ที่เก็บเงินแต่พบว่า ดอกผลไม่ค่อยงอกเงย สาเหตุก็คือ การจัดสรรเงินลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เงินเก็บส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินฝาก ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับต่ำ

หรือนำเงินทั้งหมดไปลงทุนหุ้น ทำให้ผลตอบแทนไม่มีความมั่นคง เพราะจะได้ผลตอบแทนดีหากตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น แต่ขาดทุนในช่วงตลาดเป็นขาลง

สำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับ การเก็บเงินไม่อยู่ ไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการไปเสริมดวง แต่ควรลงมือทำทันทีด้วยการหยุดใช้จ่ายกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น แล้วเริ่มต้นวางแผนการเงิน

โดยเฉพาะเมื่อมีรายได้ก็ให้กันเงินไปเก็บออม เป็นอันดับแรก เหลือเก็บเท่าไหร่ก็ค่อยนำไปใช้จ่าย หากมีวินัยเก็บเงินทุกเดือนไม่ขาดตกบกพร่อง รับรองมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

ขอขอบคุณ s c b.c o.t h

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…