Home ความรัก เหตุผลที่ “หลังการหย่า” ทำไมฝ่ายผู้หญิงถึงมีความสุขกว่าผู้ชาย

เหตุผลที่ “หลังการหย่า” ทำไมฝ่ายผู้หญิงถึงมีความสุขกว่าผู้ชาย

4 second read
0
0
22

การเลิกราบางครั้ง มันก็ไม่ได้น่าเศร้าเสมอไป เพราะว่า ใครที่เคยคิดว่าผู้หญิง

นั้นอ่อนแอและเปราะบางไม่น่าจะรับมือกับปัญหาร้าຢแรง ในชีวิตอย่ างความล้มเห ล ว

ในชีวิตคู่อาจแปลกใจ จากผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ระบุว่าหลังจากการ ห ย่ า ร้างผู้หญิง

จะรู้สึกเป็นอิสระ โล่งใจ และมีความสุขมากกว่า ผู้ชายหลายเท่านักแทนที่จะรู้สึกแ ย่

เมื่อชีวิตสมรสสิ้นสุดลง แต่สาวๆ ทั้งหลายกลับมองว่าการเลิกรานั้นเป็นการเริ่มต้นที่สดใส

ในทางกลับกันบรรดาคุณสามีเก่ากลับยังคงรู้สึกกดดัน และไม่มีความสุขแม้เวลาของการ

ห ย่ า ร้างจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม ผลการสำร วจ จากชาวอังกฤษกว่า 3,OOO คน

ของบริษัทประกันและจัดการด้านการเงิน ยอร์กเชียร์ บิลดิ้ง โซไซตีพบว่าหลังการแยก

ทางกันผู้ชายมีแนวโน้มที่จะรู้สึกอย ากดับชีวิตตัวเองมากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า ซึ่งแต่ละปี

ในประเทศอังกฤษมีการ ห ย่ า ร้างสูงกว่า 15O,OOO คู่ ซึ่งชีวิตสมรสที่พังนั้นมาก

ถึง 2 ใน 3 ของคู่แต่งงานชาวอังกฤษเลยทีเดียว ในการสำรวจได้แบ่งคนที่ตอบ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นคนที่ ห ย่ า ในสองปีที่ผ่านมาและ

อีกกลุ่มเป็นคนที่ ห ย่ า ร้างมานานกว่าสองปี พบว่ากว่าครึ่ง (53%) ของผู้หญิงที่หย่ า

มายังไม่เกินสองปีระบุว่าพวกเธอรู้สึกโล่งใจแต่ผู้ชายกลับรู้สึกเช่นเดียวกันเพียง 46%

นอกจากนั้น 4 ใน 1O ของคุณสาวๆ ยอมรับว่ารู้สึกเป็นอิสระที่ได้แยกทางกัน ด้านฝ่ายชาย

ที่รู้สึกแบบนั้นมีเพียง1 ใน 3 เท่านั้น ผู้ชายจะรู้สึกอย าก ดั บ ชี วิ ต ตัวเองมากกว่า

ผู้หญิงถึงสองเท่า โดย 7% ของคนตอบแบบสอบถามยอมรับว่าเคยคิด ป ลิ ด ชี วิต

ตัวเอง อดีตสามีทั้งหลายจะเคยรู้สึกเสียใจ สับสน และผิดหวังมากกว่าภรรย าเก่ามากมายนัก

และกว่าครึ่งของคุณผู้ชายยอมรับว่าเสียใจต่อความล้มเห ล วของชีวิตคู่ แต่ผู้หญิงเพียง 45%

ที่รู้สึกเช่นนั้น แม้ว่าจะ ห ย่ า ร้างกันไปหลายปี แต่ผู้ชายก็ยังคงรู้สึกไร้ความสุขมากกว่า

ผู้หญิง 41% ของพ่อม่ายเมีย ห ย่ า บอกว่าพวกเขายังรู้สึกเสียใจ แต่ผู้หญิงรู้สึกอย่ างนั้น

เพียงแค่ 1 ใน 3 ขณะที่ 1 ใน 4 ของอดีตสามีที่ ห ย่ า มานานยังคงรู้สึกผิดหวังแต่

ผู้หญิงถึง 8O% ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่ างนั้นเลย 6 ใน 1O ของผู้หญิงที่เคย ห ย่ า ร้างจะ

ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ และครอบครัวในขณะที่ ฝ่ายผู้ชายจะมีเรื่องบ น เตี ย ง แบบชั่ ว ครั้งชั่ วคราว

กลับไปหาแฟนเก่า หรือหาคู่เดตตามบริษัท จัดหาคู่ต่างๆ มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า ทั้งนี้

ราเชล คอร์ต จากยอร์กเชียร์ บิลดิ้ง โซไซตีบอกว่า “ความเเตกต่างที่สำรวจพบมันน่าแปลกใจ

ผู้หญิงแท้ๆ ที่กลายเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าผู้ชายหลังการเลิกกัน”

ขอขอบคุณ อ้อนแฟน

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…