Home ข้อคิด แนวคิดของคนจีน เหตุผลที่เขารวยเร็ว ชีวิตไม่เคยตกต่ำให้เราเห็น

แนวคิดของคนจีน เหตุผลที่เขารวยเร็ว ชีวิตไม่เคยตกต่ำให้เราเห็น

9 second read
0
0
2,480

1. คนจีนรักษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่ง ที่ถือเป็นเครื่องหม าย การค้ า เลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงาน

หรือการดำรงชีวิตซึ่งการรักษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ และทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต

ที่ทำให้พวกเขาร่ำรวย

2. ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ

เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพ ย พ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ตามมักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมา

เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย

ด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุ น ที่ดีที่สุด

3. ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรร ม โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก

อย่าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและ ค้นหาสินค้ามาขายก่อนใครๆ ถือเป็นกลยุทธ์

การค้าที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่ง และกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

4. ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยันพร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่าง

เท่าที่ทำได้อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออมจึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่ม ทำธุรกิจและ

ยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอด ถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

5. คนจีนสอนลูกหลาน ให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โตเพรา ะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงิน

อย่าไปใช้ฟุ่มเฟือยส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วยการขย ายธุรกิจแบบจีน

ใช่จะโตแบบพรวดพราดแต่เขาจะค่อยๆ ขย าย

จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสามบางทีหากไม่แน่ใจ ก็จะยังไม่ลงทุ น ขย าย

6. ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สู ญ

เราจะเห็นตาม ร้านค้าปลี ก ที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อ

เหมือนคำแบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเชื่อ เบื่อทวง นั้นคือลักษณะของการค้าแบบจีน

ที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อหรือเงินผ่ อน คนจีนเชื่อว่า

การเป็นเจ้าหนี้ทำให้เสียเวลา ในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

7. ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีนมักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดละหน่อยไม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกั น ความผิดพลาดบางครั้ง

การขย ายที่รวดเร็วเกินไป อาจเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่แบบไม่งอกเงย เหมือนทำล ายตัวเอง

มากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

8. เทคนิคซื้ อ เมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจ ที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าคือรู้จัก มองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม

แบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ เราจะเห็นว่าคนจีน มักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขายซึ่งในช่วงแรกๆ อาจขายไม่ได้เลย

แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพรา ะเขาถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอคนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อม

ว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

9. คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุก ไว้ที่เดียวหากแต่มีการกระจายความเสี่ ย ง

ไปสู่การลงทุ น ในรูปแบบอื่นๆ เช่น อสั ง หาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการ อื่นรวมถึงการลงทุ น

หรือขย ายกิจการในต่างประเทศ อันเป็นการกระจายความเสี่ ย ง หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้

จากทางอื่นหลงเหลืออยู่จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวยคือคิดแล้วทำ” “ทำแล้วตั้งใจ ขย ายธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำด้วยความกลัวต่างๆ นานา

เช่น กลัวขา ด ทุนกลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นหนี้ ซึ่งความกลัวนี้ ทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆ

ที่เราอยู่คนรวยคือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการก็ยิ่งทำให้รวยเร็ว รวยทน รวยนาน

สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ จงอย่าทำกับคนอื่น

ขอขอบคุณ t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…