Home ข้อคิด แนวทาง 3 ข้อ ชีวิตไม่จน มีความสุขและมีเงินไปพร้อมกัน

แนวทาง 3 ข้อ ชีวิตไม่จน มีความสุขและมีเงินไปพร้อมกัน

7 second read
0
0
42

การสร้างความมั่นคงในชีวิต ถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่

การงานความเป็นอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงินสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน

แต่หลายคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จและ เป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ

อย ากจะรวยความ รวยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินแต่หมายถึงรวยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็น

ร้อยล้านหรือพันล้านแต่ทั้งนี้ ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงินและความสุขดังนั้นเรา

มี 3 ข้อแก้จน เพิ่มความรวยความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จนเพิ่มรวยกันเลยจ้า

1. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ น และทำให้คุณร ว ย ได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงิน

ทุกบาททุกสต างค์ การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอดอย ากแต่หมายถึงการใช้จ่ายกับ

สิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดร าค าหรือเลือกซื้อสินค้าที่มีร าค า

ถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร าค าถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริง

แล้วแหล่งวั ตถุดิ บ ก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ ห้ อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมู ล ค่าให้กับสินค้าจนมี

ร าค าที่สูงขึ้นนอกจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโ ภ ค แล้วการประหยัดในด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้

เช่น ค่าเดินทางหรือค่ านํ้า ค่ าไฟ ค่ าโทรศัพท์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

2. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่าย ประจำวันสิ่งต่อมาก็คือการออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ด และเหลือเก็บไว้นั้น

ออกผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดื อน

แบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือนเช่น หั ก 10-20% จากรา ย ได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิด ด อก

ออกผล โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้ น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวม

จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้ น เพราะมีความเสี่ย ง ที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไปลงทุนใน

กองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่มี

ศักยภาพที่ดี มีความเสี่ ย ง ที่น้อยทั้งนี้รา ย ได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุนมากผลตอบ

แทนก็จะสูงหลักการเลือกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ร าค า หุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในร าค าที่

ถูกกว่าร าค าตลาด

3. มีช่องทางการหารา ย ได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบ ทำในสิ่งใดหรือไม่หากคุณ มีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริม เช่น หากคุณชื่นชอบ

การทำขนมก้อาจจะหาวิธีติดต่ อ ร้านค้าเพื่อวางขายเป็นการสร้ า งรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบ

สิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ดรายได้ๆ นั้นเอง กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้

บ้างแล้วรวมถึงในหลายๆ บทความที่คุรเคยอ่ านเจอก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก การที่คุณจะแก้จ น ได้ไม่ได้เกิ ด

จาก 3 ข้อ ที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของตัวคุณเองก่อนเริ่มต้นจากการมีวินัยและเป้าหมายที่ชัดเจนจึงจะ

นำไปสู่ความรํ่ารวยทางการเงินและ ความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

ขอบคุณที่มา l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…